Szabvány jellegű dokumentumok  megjelenése

2021. március

CWA 17675:2021
 

Mapping of the mandatory and voluntary carbon management framework in the EU

CEN/WS 108

2021-03-17

CEN/TS 12007-6:2021
 

Gas infrastructure. Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar. Part 6: Specific functional recommendations for unplasticized polyamide (PA-U)

CEN/TC 234

2021-03-10

CEN/TS 15427-1-3:2021
 

Railway applications. Wheel/Rail friction management. Part 1-3: Equipment and Application. Adhesion materials

CEN/TC 256

2021-03-03

CEN/TS 15427-2-3:2021
 

Railway applications. Wheel/Rail friction management. Part 2-3: Properties and Characteristics. Adhesion materials

CEN/TC 256

2021-03-03

CEN/TS 17551:2021
 

Fixed firefighting systems. Automatic sprinkler systems. Guidance for earthquake bracing

CEN/TC 191

2021-03-03

CEN ISO/TS 21184:2021
 

Cooperative intelligent transport systems (C-ITS). Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)

CEN/TC 278

2021-03-31

CEN/TS 17445:2021
 

Geosynthetics. Standard test for the simulation of rainfall-induced erosion on the surface of a slope protected by geosynthetic erosion control products

CEN/TC 189

2021-03-17

CEN/TS 17606:2021
 

Installation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards

CEN/TC 182

2021-03-17

CEN/TS 17607:2021
 

Operation, servicing, maintenance, repair and decommissioning of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards

CEN/TC 182

2021-03-17

CEN ISO/TR 41013:2021
 

Facility management. Scope, key concepts and benefits (ISO/TR 41013:2017)

CEN/TC 348

2021-03-03

CEN/TR 17559:2021
 

Algae and algae products. Food and feed applications: General overview of limits, procedures and analytical methods

CEN/TC 454

2021-03-03

CLC/TS 50459-2:2021

Railway applications. Communication, signalling and processing systems. European Rail Traffic Management System. Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information

CLC/SC 9XA

2021-03-19

CLC/TS 50459-3:2021
 

Railway applications. Communication, signalling and processing systems. European Rail Traffic Management System. Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information

CLC/SC 9XA

2021-03-19

CLC/TS 50600-2-10:2021

Information technology. Data centre facilities and infrastructures. Part 2-10: Earthquake risk and impact analysis

CLC/TC 215

2021-03-12

CLC/TS 50459-1:2021

Railway applications. Communication, signalling and processing systems. European Rail Traffic Management System. Driver-Machine Interface. Part 1: General principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information

CLC/SC 9XA

2021-03-19

Szabvány jellegű dokumentumok vásárlása:

Megrendelőlap  Letöltés

A kitöltött és aláírt űrlapokat a kiado@mszt.hu e-mail-címre kérjük megküldeni.

 

Műszaki specifikációkat (CEN/TS, CLC/TS Technical Specification) a CEN/CENELEC műszaki bizottságai (TC) elsősorban az európai piac fejlődésének támogatását célzó témakörök szempontjainak közzétételére, az előírásokra és a kapcsolódó vizsgálati módszerekre vonatkozó piaci iránymutatáshoz, valamint a kísérleti körülmények és/vagy fejlődő technológiák előírásainak megalkotására hoznak létre. A TS normatív tartalmú dokumentum. Akkor is TS-t dolgoznak ki, ha bizottsági szinten nincs meg a megfelelő támogatás az EN kiadásához. Több TS is létezhet azonos témakörben, de EN-nel nem lehet ellentétes műszaki tartalmú. A TS kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nemzeti köröztetés (Enquiry), a TS-eket 3 évente felül kell vizsgálni. Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

Műszaki jelentések (CEN/TR, Technical Report) akkor készülnek, ha a CEN műszaki bizottságai (TC) sürgős vagy hasznos tájékoztatást szeretnének adni a CEN/CENELEC tagjainak, az Európai Bizottságnak, az EFTA titkárságának vagy más kormányzati szerveknek, illetve kívülálló testületeknek. A TR informatív tartalmú dokumentum, mely korlátlan ideig érvényben maradhat. A TR kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nemzeti köröztetés (Enquiry). Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

Munkaértekezleti megállapodásokat (CWA, Workshop Agreement) CEN-munkaértekezletek során dolgoznak ki, tehát nem a hagyományos műszaki bizottsági eljárással készül. A CEN adja ki a három hivatalos nyelv (angol, német, francia) közül legalább az egyiken. Olyan megállapodás, amely meghatározott egyének vagy szervezetek, vagyis a kidolgozók közötti megegyezést tükrözi. Ezek az egyének vagy szervezetek felelősek a dokumentum tartalmáért. A munkaértekezleti megállapodás esetében a közmegegyezés korlátozott, nincs kötelező nemzeti szintű jóváhagyás vagy bevezetés a CEN-tagok részéről. A CWA 3 évig érvényes, melynek egyszeri meghosszabbítása lehetséges.