Turizmus a járvány sújtotta világban
Új útmutató készült az iparág biztonságos újraélesztésére

Az elmúlt időszak egyik legjobban sújtott ágazata a turizmus – mely a munkahelyek 10%-át biztosítja világszerte, a GDP jelentős hányadát adja, és sok millió ember megélhetését befolyásolja. Ezenkívül hatással van más területekre is, mint például a természetvédelem, kultúra és kulturális örökség.

A legutóbbi számadatok szerint a Covid19-járvány kezdete óta a turizmus vesztesége kb. 1000 millárd USD és több mint 100 millió munkahely. A szektor újraélesztése létszükséglet tehát – természetesen az egészség és a biztonság szempontjainak maximális figyelembevételével. A nemrégiben megjelent specifikáció (publicly available specification – PAS) ehhez kíván segítséget nyújtani.

A dokumentum kidolgozásakor a már meglévő és alkalmazott helyi, nemzeti és nemzetközi szabályokat gyűjtötték össze, azokat harmonizálva és általánosítva, hogy minden ország számára alkalmazható átfogó dokumentumot alkossanak.

Natalia Ortiz de Zárate, az ISO/PAS 5643-at kidolgozó bizottság elnöke szerint nem kérdés, hogy a turizmusnak újra kell indulnia. „Azonban arra nincs garancia, hogy a világ a koronavírus előtti módon fog működni, a kiszámíthatatlanság lett az alap. Az útmutató célja abban támogatni az ipart, hogy újra élő, de óvatos legyen, újraépítse a bizalmat, és újra tudjon vendégeket fogadni mindenki számára biztonságosan a lehető legjobb körülmények között.”

Az ISO/PAS 5643 Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások. Követelmények és útmutatók a Covid19 terjedésének visszaszorítására a turizmusban – átfogó alkalmazási területtel rendelkezik, a szektor minden szolgáltatójának segítséget nyújt a biztonságosabb szolgáltatások megvalósítását és a vírus terjedésének csökkentését illetően. Javaslatokat tesz a legjobb biztonságos intézkedésekre a turizmus teljes értékláncát illetően: szállás, étkezés, egészségturizmus, múzeumok, strandok, szórakozóparkok, állatkertek stb., valamint utazási irodák, információs pontok, turisták szállítása, kikötők… Az ISO/PAS 5643-ban leírt követelmények és ajánlások nemcsak a turistákat védik, hanem a helyieket és a szolgáltatást nyújtókat is. Megfelelően rugalmas ahhoz, hogy bármilyen szervezet tudja alkalmazni. 

A CEN EUROSAFETOUR munkacsoportja az Európai Bizottság felkérése alapján megalkotta az Európai turizmus Covid19 biztonsági pecsétet (European Tourism Covid-19 Safety Seal) egy dokumentumcsomag kidolgozása során, mellyel a biztonságos turizmust kívánják támogatni. A csomag két munkaértekezleti megállapodást tartalmaz. Az első, a fent említett ISO/PAS 5643 mint CWA 5643-1:2021, a második pedig CWA 5643-2:2021 Turizmus és kapcsolódó szolgáltatások. Követelmények és útmutatók a Covid19 terjedésének visszaszorítására a turizmusban. Európai vizuális identitás, mely az Európára jellemző szempontokkal foglalkozik, illetve itt található meg a pecsét leírása és alkalmazhatósága – azok a szervezetek használhatják, melyek megfelelnek az ISO/PAS 5643-ban leírt követelményeknek.

A nemzetközi dokumentumok magyar nyelven való kiadásával (MSZ) kapcsolatban keresse munkatársunkat a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

A nemzetközi dokumentum megrendelhető és megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

 

Zajdon Anna

2021. június