Európai szabványokra támaszkodik az Európai Unió Tanácsának portugál elnöksége

A CEN, a CENELEC és az IPQ közös sajtóközleménye

A CEN, a CENELEC és az IPQ (Portugál Szabványügyi Szervezet) közös sajtóközleményt tett közzé, amelyben üdvözlik az Európai Unió Tanácsának január 1-jén hivatalba lépett portugál elnökségét. Portugália az „Eljött a méltányos, zöld és digitális helyreállítás megvalósításának ideje” jelmondat szellemében elkötelezett aziránt, hogy az Európai Unió még ellenállóbb, globálisabb, zöldebb, méltányosabb és digitálisabb legyen.

A közleményben leírják, hogy a Covid19-válságra adott válasz is megmutatta az európai szabványoknak azt az alapvető szerepét, amelyet az EU gazdaságának és társadalmi jólétének megteremtésében játszanak.

Az európai szabványok az európai helyreállítás mozgásba hozásának hatékony eszközei, és több olyan terület, mint a zöld és digitális átalakulás vagy Európa ellenállóbbá tétele, lényeges feladataira irányulnak. Az európai szabványok jelentős szerepet játszanak a Covid19-járvány elleni küzdelemben, és továbbra is az európai gazdaság talpra állásához és fellendüléséhez szükséges megoldásokként szolgálnak.

Az európai szabványok különösen a portugál elnökség által meghatározott következő prioritások esetén nyújtanak értékes támogatást:

–     Digitális Európa: A CEN és a CENELEC közössége elkötelezett elősegíteni Európa számára, hogy élvezze az olyan új technológiák előnyeit, mint a mesterséges intelligencia, a dolgok internete és az 5G. A CEN és a CENELEC – a digitalizáció és az új technológiák területén elért – eredményei között említhető a CEN/CLC/JTC 19 Blokklánc és elosztott főkönyvi technológiák bizottság megalakítása, a kiberbiztonság és az etikus mesterséges intelligencia területén folyamatban lévő munkák, vagy a Digitális Átalakulás Stratégiai Tervének bevezetése, amelynek célja a digitális kornak megfelelő szabványok kidolgozása.

–     Zöld Európa: Az európai szabványosítás hosszú ideje elkötelezett a zöld átalakulás mellett. Példa erre a két elkötelezett testülete, a CEN-CENELEC Stratégiai Környezetvédelmi Tanácsadó Testülete (SABE) és a CENELEC/TC 111X Környezet bizottság, amelyek azzal a céllal lettek felállítva, hogy a környezeti szempontok mindig legyenek figyelembe véve a szabványosítási munka során. A CEN és a CENELEC nemrég publikált szakpolitikai dokumentumot arról, hogyan támogatják a szabványok a Zöld Megállapodást.

–     Globális Európa: Az európai szabványok elősegítik a nemzetközi kereskedelmet, elhárítják a kereskedelmi akadályokat, és előmozdítják az európai áruk és szolgáltatások globális piacra jutását. Az európai szabványosítási rendszer ereje a nemzetközi szabványosító szervezetekkel kötött megállapodásokban és a globális szabványok előmozdításában vállalt gyümölcsöző munkájában rejlik.

–     Ellenálló és szociális Európa: Az európai szabványosítás teszi a belső, egységes piacot valósággá. A közmegegyezéssel elfogadott szabványok egyszerűvé, fenntarthatóbbá és biztonságosabbá teszik a polgárok, a vállalatok és a közintézmények számára az áruk és szolgáltatások beszerzését és kereskedelmét.

A teljes sajtóközlemény elérhető a CEN és a CENELEC honlapján:

 

Szabó József

2021. február