2020-ban alakult új szabványosító műszaki bizottságok

   

A 2020-as évben is számos új bizottság alakult nemzetközi és európai szinten, a Covid kihívásainak ellenére is. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), valamint ezek európai megfelelői, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) a szabványosítás területén sok olyan témát vont be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk.

2020-ban megalakult műszaki bizottságok:


ISO:

ISO/TC 327

Natural stones

Természetes építőkövek

ISO/TC 328

Engineered stones

Műkövek

ISO/PC 329

Consumer incident investigation guideline

Útmutató a fogyasztói események kivizsgálásához

ISO/TC 330

Surfaces with biocidal and antimicrobial properties

Felületek biocid és antimikrobiális tulajdonságai

ISO/TC 331

Biodiversity

Biodiverzitás

ISO/TC 332

Security equipment for financial institutions and commercial organizations

Pénzügyi intézmények és gazdasági szervezetek biztonsági berendezései

ISO/TC 333

Lithium

Lítium

 

CEN:

CEN/TC 466

Sustainable fisheries, acquaculture and fishing gear

Fenntartható halászati termelés, akvakultúra és halászati felszerelések

CEN/WS 106

Specification for bunkering of methanol

Előírás a metanol raktározására

CEN/WS 107

Mitigation of Urban Heat Island effects with cool materials

Városi hőszigethatások csökkentése hűvös alapanyagokkal

CEN/WS 108

Mapping of the mandatory and voluntary Carbon Management framework in the EU

A kötelező és az önkéntes szénkezelési keretrendszer feltérképezése az EU-ban

CEN/WS 109

Good practice recommendations for making management recommendations tailored for the EU fleet operating outside European waters

Javaslatok az európai vizeken kívül működő EU-flotta kezelésének jó gyakorlataira

CEN/WS 110

Performance test method for lower limb wearable robots for walking on irregular terrains

Teljesítményvizsgálati módszer az egyenetlen terepen használatos alsóvégtag-pótló robotprotézisekre

CEN/WS 111

Guidelines for Micro-SMEs on GDPR Compliance

Útmutató a mikro kkv-k GDPR-megfeleléséhez

CEN/WS 113

Framework linking dismantled parts with new design components for the automotive industry in a circular economy model

Az autóipari bontott és az új tervezésű alkatrészeket összekapcsoló keretrendszer a körforgásos gazdasági modellben

CEN/WS FORMPLANET

Innovative testing in support of the sheet metal forming industry

Innovatív vizsgálatok a fémlemezipar támogatására

CEN/WS OYS

OYSTER on Materials characterisation. Terminology, classification and metadata

Anyagjellemzési OYSTER. Terminológia, osztályozás és metaadatok

CEN/WS NATEDA

Nanoindentation Test Data

Nanomélyedések vizsgálati adatai

CEN/WS EvaVOLATILE

Anaerobic digestion plants. Feasibility assessment methodology for integrating a Volatile Fatty Acid Platform Technology

Anaerob emésztőüzemek. Megvalósíthatósági értékelési módszertan az illózsírsav-technológiák integrálására

CEN/WS FORMOBILE

Requirements and Guidelines for a complete end-to-end mobile forensic investigation chain

Követelmények és útmutatók a teljes mobil bűnügyi nyomozási lánchoz

 

CEN/CENELEC:

CEN/CLC/JTC 20

Hyperloop systems

Hiperhurokrendszerek

CEN/CLC/WS 18

Steps to measure and set targets for the levels of service to be provided by, and the resilience of, transport infrastructure

Mérési és célkitűzési lépések a közlekedési infrastruktúra szolgáltatási szintjeihez és állóképességéhez

CEN/CLC/WS SEA-TITAN

Modular and cross-cutting Power Take-Off units for wave energy converters. Recommendations and laboratory testing

Moduláris és több területre kiterjedő erőátviteli egységek hullámenergia-átalakítókhoz. Ajánlások és laboratóriumi vizsgálatok

CEN/CLC/WS WiseGRID

Reference model for distribution application for microgrids

Referenciamodell mikrogridek elosztási alkalmazásához

 

IEC:

IEC/TC 8/SC 8C

Network Management

Hálózatkezelés

IEC/SyC COMM

Communication Technologies and Architectures

Kommunikációs technológiák és architektúrák

IEC/SyC SM

Smart Manufacturing

Intelligens gyártás

IEC/PC 128

Operation of electrical installations

Villamos berendezések üzemeltetése

 

A Magyar Szabványügyi Testület, a CEN, a CENELEC, illetve az ISO és az IEC tagjaként várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok képviselőinek jelentkezését, amennyiben az európai és a nemzetközi szintű munkában részt kívánnak venni, vagy akár csak figyelemmel kívánják kísérni a munkákat. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot alapít az itt felsorolt bizottságokhoz.

Érdeklődés esetén, a magyarországi bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

 

Krantz Domokos

2021. február

Kapcsolat

Krantz Domokos​

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!