Két újabb cementfajtára jelent meg európai szabvány

2021. november 1-jén jelent meg az MSZ EN 197-5:2021 Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement szabvány magyar nyelvű változata, melyet az MSZT/MB 102 Cement és mész műszaki bizottság dolgozott ki, s melynek elkészítéséhez a CEMKUT Kft. járult hozzá.

A CEN/TC 51 Cement és építési mész műszaki bizottság új EN-szabványt dolgozott ki a legutóbb kifejlesztett[1] két cementfajtára, a CEM II/C-M kompozit-portlandcementre és a CEM VI kompozitcementre, amelyeket azonban nem fed le az MSZ EN 197-1 Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei szabvány. Ezeknek a cementfajtáknak a tervezett felhasználási célraszerkezeti betonhoz (vasalással vagy anélkül), habarcs, injektáló habarcs stb. készítéséhezvaló alkalmasságát kísérletileg állapították meg, amelynek vizsgálati programját a CEN/TC 51/WG 6 keretében dolgozták ki.

A két cementfajtára vonatkozó követelményeket a rájuk kidolgozott európai szabvány, az EN 197-5:2021 Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement határozza meg. A dokumentum közzétételekor elérhető teljesítményjellemzők vizsgálati eljárásainak hivatkozásait (úgymint kötési idő, szilárdság, térfogat-állandóság és hidratációs hő meghatározása) tartalmazza a szabvány.

A cement további teljesítményjellemzőinek megállapításához szükséges kiegészítő vizsgálatok meghatározásán még dolgozik a CEN/TC 51.

Amíg nem állnak rendelkezésre a kiegészítő teljesítményjellemzők vizsgálati eredményei, a cement kiválasztásának követnie kell a felhasználás helyén érvényes, betonra, habarcsra, injektáló habarcsra stb. vonatkozó megfelelő szabványokat és/vagy előírásokat, különös tekintettel a cement fajtájára és/vagy szilárdsági osztályára a tartóssági követelmények vonatkozásában, amelyek függenek a környezeti osztálytól és annak az épületnek a típusától, amelybe beépítik.

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy ez azt jelentheti, hogy az ennek a szabványnak való megfelelés magában foglalhatja a 4. fejezetben megadott mészkő-kalcinált agyag portlandcementre mint lehetséges CEM II/C-M cementre vonatkozó szabadalom használatát, ami lényeges lehet a szabvány 1. és 4. fejezetei tekintetében.

Ez a szabvány nem vonatkozik:

  • az EN 197-1 szerinti általános felhasználású cementre;
  • az EN 14216 szerinti nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementre;
  • az EN 15743 szerinti nagy szulfáttartalmú kohósalakcementre;
  • az EN 14647 szerinti kalcium-aluminát cementre;
  • az EN 413-1 szerinti kőművescementre.

A két cementfajta megfelelőségének igazolására az MSZ EN 197-2:2020 Cement. 2. rész: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése szabvány 6. fejezetét kell alkalmazni. Ha az e szabvány szerinti feltételek teljesülnek, akkor a megfelelőségi tanúsítvány kiadható.

Azonban a „teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP)” és a „teljesítmény állandóságának tanúsítványa” kifejezéseket e dokumentum szerinti cementek esetében nem lehet használni, ugyanis ez nem harmonizált európai szabvány.

 

Szendy Csabáné

2021. november

 

[1] Aalborg Portland A/S, 9220 Aalborg Ost, Dánia

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 102 Cement és mész

CEN/TC 51 Cement és építési mész

ISO/TC 74 Cement és mész

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!