Hő- és áramlástechnika

2019 júliusában a CEN megjelentette a hő- és áramlástechnikai méretezési eljárásokkal foglalkozó szabványsorozat (EN 13384) első két részének módosított változatát, melyeket az MSZT első lépésben 2020 áprilisában jóváhagyó közleménnyel vezetett be, majd 2021. február 1-jén jelent meg magyar nyelven:

MSZ EN 13384-1:2015+A1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez

MSZ EN 13384-2:2015+A1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez

A szabványsorozat 1. részében részletezett módszerek a huzat vagy szívás alatt álló vagy túlnyomással üzemelő, nedves vagy száraz üzemmódban működő égéstermék-elvezető berendezésekhez egyaránt alkalmazhatók, amelyek esetében egy csatlakozási ponthoz egy tüzelőberendezés kapcsolódik.

A szabvány olyan tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezéseinek méretezésére alkalmazható, amelyeknek – a méretezéshez szükséges – égéstermékadatai ismertek.

A szabvány fő része – 9 fejezete – tartalmazza a módszereket, a négy tájékoztató melléklet (A, B, C, D) pedig a méretezéshez táblázatosan összefoglalt adatokat.

Az A melléklet egy égéstermék-elvezető berendezés hővezetési ellenállásának meghatározásához ad meg összefüggést.

A B melléklet 1. táblázata tartalmazza az alapadatokat az égési levegő tömegáramának , az égéstermék tömegáramának , gázállandójának (R), fajhőjének (cp), vízharmatponti hőmérsékletének (tp), harmatponti hőmérséklet-emelkedésének (DTsp), hővezetési tényezőjének (lA) és az égéstermék dinamikai viszkozitásának (hA) meghatározásához (cp, lA és hA 400 °C-ig). A melléklet megadja továbbá a tüzelőberendezések alapadatait (B2. táblázat), értékeket ad a s(CO2) a B2. táblázat szerinti meghatározásához olaj- és gázégők esetén (B3. táblázat), és felsorolja az egyes béléscsőanyagok/szerkezetek felületi érdességének (r) szokásos középértékeit (B4. táblázat). A melléklet 5. táblázata foglalja össze az égéstermék-elvezető berendezések egyes anyagainak a hővezetési tényezőjét (l), sűrűségét (r), fajhőjét (c) és sugárzási tényezőjét (e). A 6. táblázat pedig koncentrikus gyűrű alakú rés, függőleges elrendezés esetén a zárt légrétegek hővezetési ellenállását adja meg a légréteg vastagságának (dn) és a hőleadó fal felületi hőmérsékletének függvényében. A 7. táblázat a huzatszabályozó berendezések jellemző értékeit sorolja fel. Végül a 8. táblázat 13 különböző nem koncentrikus idomra terjed ki, ezek alaki ellenállás-tényezőit tartalmazza. (A koncentrikus idomokban lévő nyílásokra vonatkozó értékeket a gyártóknak kell megadniuk vagy a szakirodalomból kell venni).

A C (tájékoztató) melléklet ábrázolja a szomszédos épületek befolyásoló hatását az égéstermék-elvezető rendszer kitorkollására, a D (tájékoztató) melléklet pedig a gázállandó (R) meghatározását írja le a kondenzáció figyelembevételével.

Az EN 13384 szabványsorozat 2. része a huzat vagy szívás alatt álló égéstermék-elvezető berendezéseket tárgyalja (ahol azonban az összekötő elemben lehet túlnyomás is), valamint a túlnyomás alatt álló égéstermék-elvezető berendezésekkel foglalkozik, és a folyékony, gáznemű vagy szilárd tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezéseket ellátó égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozik.

Az e szabványban leírt számítási eljárás összetett, ezért alkalmazásához leginkább egy számítógépes program ajánlott. Az EN 13384-1 szerinti számítási módszer általános alapelvei azonban erre a szabványra is vonatkoznak. A számítási eljárás az égéstermék-elvezető berendezésben áramló ama égéstermék tömegáram-eloszlásának meghatározásán alapul, amelynek esetében a nyomásértékek egyensúlyi állapota az égéstermék-elvezető berendezés minden egyes belépési pontján fennáll.

A szabvány fő része, a 16 fejezet, a több tüzelőberendezést kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések hő- és áramlástechnikai számítására alkalmazott módszereket részletezi.

Az A (tájékoztató) melléklet a több tüzelőberendezést kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések tervezéséhez ad néhány ajánlást, a B (tájékoztató) melléklet pedig a szilárd és a folyékony tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezések aktualizált jellemző adatait tartalmazza.

A magyar nyelvű változatokat az MSZT/MB 114 Kémények nemzeti műszaki bizottság dolgozta ki.

 

Szendy Csabáné

2021. február