Gépek biztonsága

A gépek biztonsága tárgykörében 2021. május 1-jén két szabvány jelent meg magyar nyelven: az MSZ EN ISO 14118:2018 és az MSZ EN ISO 20607:2020. Mindkét dokumentum különösen fontos a gépgyártók; az egészségügyi és biztonsági testületek; a géphasználók/munkáltatók és munkavállalók; a gépkarbantartók és egyéb, a gépipar területén működő piaci szereplők számára.

Az MSZ EN ISO 14118:2018 Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelőzése (ISO 14118:2017) meghatározza a váratlan gépindítás megelőzésére irányuló, a tervezett eszközökre vonatkozó követelményeket, hogy lehetővé tegyék a biztonságos emberi beavatkozásokat a veszélyes terekben.

Korábban a „működő gép” és a „leállított gép” fogalmak általában egyértelműek voltak. A gépek automatizálása azonban kapcsolatot teremtett egyrészt a „működő” és a „mozgó”, másrészt a „leállított” és a „nyugalomban lévő” fogalmak között, melyeket jóval nehezebb meghatározni. Ezenfelül az automatizálás megnövelte a váratlan indítás lehetőségét is, és jelentős számú veszélyes eseményt okozott ott, ahol a diagnosztikai munka vagy a korrekciós műveletek miatt leállított gépek váratlanul elindultak.

A személyeknek egy leállított gép veszélyes terében való jelenlétére vonatkozó kockázatfelmérésnek szükséges figyelembe vennie a veszélyt előidéző szerkezeti részek váratlan elindulásának valószínűségét.

E dokumentum a géptervezőknek és a gépek biztonságával foglalkozó szabványosító műszaki bizottságoknak nyújt mintákat a beépített intézkedésekre, amelyek a váratlan indítás megelőzése érdekében alkalmazhatók.

Az MSZ EN ISO 20607:2020 Gépek biztonsága. Használati utasítás. A használati utasítás elkészítésének általános alapelvei (ISO 20607:2019) útmutatást nyújt a gépgyártók számára a használati utasítás tartalmi összeállításáról. Az MSZ EN ISO 12100:2011-nek megfelelően megtervezett használati információ a géptervezés szerves része. A használati információ olyan tájékoztatási elemekből (például szövegből, szavakból, megjelölésekből, jelekből, szimbólumokból, diagramokból) áll, amelyeket önállóan vagy kombináltan használnak ahhoz, hogy az információ eljusson a használóhoz.

Az e dokumentumnak megfelelően elkészített használati utasítás célja a használó tájékoztatása oly módon, hogy annak elolvasása után tudomása legyen a gép rendeltetésszerű biztonságos használatról, annak teljes életciklusa során, mérlegelve az észszerűen előre látható rendellenes használatot is.

A szabvány célja a biztonsági előírások és a használati utasítás olvashatóságának, valamint egyszerű használatának javítása.

 

Antal Andrea Zsuzsa

2021. május