Az MSZ EN 12697 aszfaltvizsgálati szabványsorozat újabb részei magyarul

Az aszfaltkeverékek vizsgálati módszereit megadó MSZ EN 12697 szabványsorozat 8., 10. és 12. részének korszerűsített változata 2018 és 2019 során jelent meg – mely részek magyar nyelvű változatai 2021 februárjától már magyar nyelven is elérhetőek.

 

  • MSZ EN 12697-8 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 8. rész: Aszfalt próbatestek hézagjellemzőinek meghatározása
  • MSZ EN 12697-10 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 10. rész: Tömöríthetőség
  • MSZ EN 12697-12 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 12. rész: Aszfalt próbatestek vízérzékenységének meghatározása

 

MSZ EN 12697-8 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 8. rész: Aszfalt próbatestek hézagjellemzőinek meghatározása

A szabvány egy eljárást ír le a tömörített aszfalt próbatest térfogati jellemzőinek, úgymint a szabadhézag-tartalomnak (Va), a kőanyagkeverék kötőanyag-telítettségének (VFB), továbbá – összetételükben adalékszereket tartalmazó keverékek esetén – a kőanyagkeverék kötőanyag- és adalékszer-telítettségének (VFBad) számítására.

A térfogati jellemzők keveréktervezési kritériumként, vagy a keveréknek az útpályaszerkezetbe való terítése és tömörítése utáni kiértékelési paramétereként használhatók.

 

Az MSZ EN 12697-8:2003-hoz képest a következő változásokat tartalmazza:

–     a szabadhézag-tartalom, a kötőanyag-sűrűség és a kötőanyag-tartalom jelölései megváltoztak;

–     a „bitumenes anyag” kifejezés „aszfaltkeverék”-re módosult, a szabványsorozat többi részével összhangban;

–     új szakkifejezések: kőanyagkeverék adalékszerrel együttes befogadó hézagtartalma, VMAad és kötőanyag- és adalékszer-telítettség, VFBad, valamint meghatározásuk;

–     a „keverék” kifejezés módosult „aszfalt próbatest”-re;

–     a vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a próbatest méreteit 0,1 mm-es pontossággal (amennyiben a mérést elvégezték).

 

MSZ EN 12697-10 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 10. rész: Tömöríthetőség

A szabvány az aszfaltkeverék tömöríthetőségének jellemzésére három vizsgálati módszert ismertet, a próbatest testsűrűsége vagy szabadhézag-tartalma és az alkalmazott tömörítési energia közötti összefüggés szerint, döngölő (Marshall), forgótömörítő (zsirátor) vagy vibrációs tömörítő használatával.

A szabvány mind a laboratóriumban készített, mind a gyártóüzemi mintavételből származó aszfaltkeverékekre vonatkozik. A vizsgálati módszer eredményei a keveréktervezés eredményeit egészítik ki.

 

Az MSZ EN 12697-10:2003-hoz képest a következő változásokat tartalmazza:

–     az előző kiadásban szereplő szakkifejezések és meghatározások törlése, újak hozzáadása;

–     a regressziós analízis részletesebb leírásának hozzáadása a döngöléses eljáráshoz;

–     a Marshall-tömörítés eljárása során alkalmazott regressziós eljárás módosult oly módon, hogy kizárólag a 30 és 200 ütésszám közötti magasság mérését veszik figyelembe.

 

MSZ EN 12697-12 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 12. rész: Aszfalt próbatestek vízérzékenységének meghatározása

 

A szabvány három vizsgálati módszert ír elő a vízzel való telítés és a gyorsított vizes kondicionálás hatásának meghatározására:

—   az A módszer a hengeres aszfalt próbatestek hasító-húzó szilárdságán alapul;

—   a B módszer a hengeres aszfalt próbatestek nyomószilárdságán alapul;

—   a C módszer az aszfaltkeverék tapadási értékét egy órával a keverés után határozza meg, ahol a tapadási értéknek a bitumen és a kőanyagkeverék tapadása vehető.

Ezekkel a módszerekkel a víz aszfaltkeverékre gyakorolt hatását lehet értékelni tapadásjavítók használatakor – beleértve a folyékony szereket, mint az aminok és töltőanyagok, mint a mész-hidrát vagy cement – vagy azok nélkül.

 

Az MSZ EN 12697-12:2009-hez képest a következő változásokat tartalmazza:

—   a B módszer esetén a 0,5-nél kisebb karcsúságú próbatestre való korlátozás törlése, és követelmény hozzáadása a 6.2.5. szakaszban;

—   az EN 12697-30 szerinti tömörítés (2 x 50 ütés) lehetőségének bevezetése;

—   a 40 °C-os kondicionálási hőmérséklet tűrésének megváltoztatása;

—   új leírás a próbatest térfogatának meghatározására, a duzzadás mértékének számításához;

—   lágy fokozatú bitumen esetében a kondicionálási hőmérséklet megváltoztatása;

—   kötőanyag-fokozattól függő ajánlott vizsgálati hőmérsékletek bevezetése az A módszer esetében;

—   a nyomógép és a mérőberendezés leírásának és követelményeinek hozzáadása;

—   az állandó nyomás tűrésének módosítása, és a statikus tömörítési paramétereket megadó táblázat hozzáadása.

Az MSZT/MB 132 műszaki bizottság 2021-ben is kiemelt figyelmet szentel az MSZ EN 12697 szabványsorozatnak, így idén is folyamatosan várható a szabványsorozat további részei magyar nyelvű változatának megjelenése.

 

 

Bernáth Csaba

Zajdon Anna

2021. február

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 132 Útépítési anyagok

CEN/TC 227 Útépítési anyagok

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!