A CEN és a CENELEC 2021. évi építőipari munkaprogramja – CPR szerinti szabványok

A CEN és a CENELEC minden évben elkészíti az éves munkatervének összefoglalóját, amelyben kiemeli az adott területen fontos, tárgyévre vonatkozó szabványosítási tevékenységét. Az alábbiakban a 2021. évi munkaprogram építőipari vonatkozásait ismertetjük. A teljes program a következő helyen érhető el: CEN and CENELEC Work Programme 2021.

Az Európai Unió (EU) építőipari termékeinek piaca megközelítőleg 500 milliárd eurót tesz ki évente. Ráadásul az építőipar egyike a legfontosabb európai ipari ágazatoknak: az európai GDP 9%-áért felelős, és a több mint 3 millió vállalkozás 18 millió munkahelyét biztosítja.

A CEN és a CENELEC építőipari tevékenysége számokban:

2020-ban 2996 EN-szabvány és 272 szabvány jellegű dokumentum (TS, TR stb.) jelent meg. A munkaprogramokban jelenleg 565 szabvány és 39 szabvány jellegű dokumentum (TS, TR stb.) szerepel.

 

A kétrészes összefoglalónkban a CEN és a CENELEC 2021. évi munkaprogramjának építőipari vonatkozásait részletezzük, elsőként az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelethez (CPR) kapcsolódó szabványosítás tekintetében.

A CEN és a CENELEC munkája lefedi az építőipar egész területét (is), és a különböző EU-irányelvekben megadott követelmények teljesítéséhez ad műszaki segítséget. Ezek közül kiemelkedően fontosak a CPR-hez kapcsolódóan kidolgozott harmonizált európai szabványok (hEN) és az ezeket kiegészítő vizsgálati szabványok és műszaki specifikációk rendszere, amelyek megadják a CPR I. mellékletében található, az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesítéséhez szükséges termékjellemzőket és azok egységes vizsgálatát.

A harmonizált termékszabványok és az azokban hivatkozott vizsgálati vagy egyéb szabványok kulcsfontosságú szerepet játszanak a CPR végrehajtásában, mivel nemcsak az építési termékek teljesítménye – alapvető jellemzőik alapján történő – meghatározásának értékelési módszereit tartalmazzák, hanem az azok nyilatkozatára vonatkozó rendelkezéseket, valamint a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére (AVCP) vonatkozó fejezeteket/szakaszokat is.

A harmonizált szabványok elősegítik a belső piac létrejöttét azáltal, hogy lehetővé teszik az építési termékek szabad mozgását az EU-n belül. Segíthetnek az EU Zöld megállapodásának, a körforgásos gazdaságnak és az EU ipari helyreállítási terve kitűzött céljainak teljesítésében, valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak (SDG-k) megvalósításában.

Az alábbiakban a legfontosabb termék- és vizsgálati szabványokat emeljük ki:

  • A CEN/TC 339 A gyalogos felületek csúszási ellenállása. Az értékelés módszerei műszaki bizottság nemsokára kiadja az EN 16165 A gyalogos felületek csúszási ellenállásának meghatározása. Az értékelés módszerei szabvány felülvizsgálatát, amely segíthet csökkenteni a csúszási balesetek számát a köz-, az ipari vagy a kereskedelmi helyiségben gyalogosan közlekedők esetében.
  • A CEN/TC 336 Bitumenes kötőanyagok műszaki bizottság megkezdte az EN 14770 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A komplex nyírómodulus és a fázisszög meghatározása. Dinamikus nyíróreométer (DSR) és az EN 14771 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A hajlítási-kúszási merevség meghatározása. Hasábhajlító reométer (BBR) szabványok felülvizsgálatát. Mindkét dokumentum új vizsgálati módszert ír le a bitumenes kötőanyagok teljesítményének reológiai teszteléssel való modellezésére. Ez a bitumenes kötőanyag teljesítményértékelésének új megközelítését jelenti a jelenlegi fizikai módszerekkel való összehasonlításban.
  • A CEN/TC 134 Rugalmas, textil és laminált padlóburkoló anyagok műszaki bizottság megkezdi az EN 1307 Textil padlóburkoló anyagok. Előírások szabvány felülvizsgálatát. A CEN/TC 134 új dokumentumot dolgoz ki a textil padlóburkoló anyagok újrafeldolgozhatósági és újrafeldolgozási lehetőségeit illetően, amellyel hozzájárul a Körforgásos gazdaság cselekvési terv és az Európai zöld megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához.

 

https://www.cen.eu/work/Sectors/Construction/Pages/ConstructionProducts.aspx

 

Bernáth Csaba

Szendy Csabáné

Zajdon Anna

2021. március

Kapcsolódó bizottságok

 

CEN/TC 339 A gyalogos felületek csúszási ellenállása. Az értékelés módszerei

CEN/TC 336 Bitumenes kötőanyagok

CEN/TC 134 Rugalmas, textil és laminált padlóburkoló anyagok

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!