Szabvány jellegű dokumentumok megjelenése

CEN/TS, CEN/TR, CWA

2021. február

CEN ISO/TR 21186-2:2021

Cooperative intelligent transport systems (C-ITS). Guidelines on the usage of standards. Part 2: Hybrid communications (ISO/TR 21186-2:2021)

CEN/TC 278

2021-02-10

CEN ISO/TR 22100-1:2021

Safety of machinery. Relationship with ISO 12100. Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards (ISO/TR 22100-1:2021)

CEN/TC 114

2021-02-10

CEN ISO/TR 21186-3:2021

Cooperative intelligent transport systems (C-ITS). Guidelines on the usage of standards. Part 3: Security (ISO/TR 21186-3:2021)

CEN/TC 278

2021-02-17

CEN ISO/TR 52127-2:2021

Energy performance of buildings. Building automation, controls and building management. Part 2: Explanation and justification of ISO 52127-1 (ISO/TR 52127-2:2021)

CEN/TC 247

2021-02-17

CEN/TS 17496:2021

Cooperative intelligent transport systems. Communication profiles

CEN/TC 278

2021-02-17

CEN Guide 18:2021

Gas Appliances and Fittings. Guidelines for the implementation of Essential Requirements of Gas Appliances Regulation 2016/426/EU in European standards

CEN/SS S12

2021-02-24

CEN/TR 16234-2:2021

e-Competence Framework (e-CF). A common European Framework for ICT Professionals in all sectors. Part 2: User Guide

CEN/TC 428

2021-02-24

CEN/TR 16234-3:2021

e-Competence Framework (e-CF). A common European Framework for ICT Professionals in all sectors. Part 3: Methodology

CEN/TC 428

2021-02-24

CEN/TR 16234-4:2021

e-Competence Framework (e-CF). A common European Framework for ICT Professionals in all sectors. Part 4: Case Studies

CEN/TC 428

2021-02-24

CWA 17663:2021

Measurement of Worker Satisfaction in Automated Systems. Methodology CEN Workshop Agreement

CEN/WS 114

2021-02-24

CLC/TS 50131-5-1:2021

Alarm systems. Intrusion systems. Part 5-1: Interconnections. Requirements for wired Interconnection for I&HAS equipments located in supervised premises

CLC/TC 79

2021-02-26

 

Megrendelőlap  Letöltés

A kitöltött és aláírt űrlapot a kiado@mszt.hu e-mail-címre kérjük megküldeni.

 

Műszaki specifikációkat (CEN/TS, Technical Specification) a CEN műszaki bizottságai (TC) elsősorban az európai piac fejlődésének támogatását célzó témakörök szempontjainak közzétételére, az előírásokra és a kapcsolódó vizsgálati módszerekre vonatkozó piaci iránymutatáshoz, valamint a kísérleti körülmények és/vagy fejlődő technológiák előírásainak megalkotására hoznak létre. A TS normatív tartalmú dokumentum. Akkor is TS-t dolgoznak ki, ha bizottsági szinten nincs meg a megfelelő támogatás az EN kiadásához. Több TS is létezhet azonos témakörben, de EN-nel nem lehet ellentétes műszaki tartalmú. A TS kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nemzeti köröztetés (Enquiry), a TS-eket 3 évente felül kell vizsgálni. Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

Műszaki jelentések (CEN/TR, Technical Report) akkor készülnek, ha a CEN műszaki bizottságai (TC) sürgős vagy hasznos tájékoztatást szeretnének adni a CEN/CENELEC tagjainak, az Európai Bizottságnak, az EFTA titkárságának vagy más kormányzati szerveknek, illetve kívülálló testületeknek. A TR informatív tartalmú dokumentum, mely korlátlan ideig érvényben maradhat. A TR kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nemzeti köröztetés (Enquiry). Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

Munkaértekezleti megállapodásokat (CWA, Workshop Agreement) CEN-munkaértekezletek során dolgoznak ki, tehát nem a hagyományos műszaki bizottsági eljárással készül. A CEN adja ki a három hivatalos nyelv (angol, német, francia) közül legalább az egyiken. Olyan megállapodás, amely meghatározott egyének vagy szervezetek, vagyis a kidolgozók közötti megegyezést tükrözi. Ezek az egyének vagy szervezetek felelősek a dokumentum tartalmáért. A munkaértekezleti megállapodás esetében a közmegegyezés korlátozott, nincs kötelező nemzeti szintű jóváhagyás vagy bevezetés a CEN-tagok részéről. A CWA 3 évig érvényes, melynek egyszeri meghosszabbítása lehetséges.