A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén (VP3-4.2.1-4.2.2-19)

Magyarország Kormányának Felhívása a Rövid Ellátási Lánc (a továbbiakban: REL) együttműködő csoportok mezőgazdaságitermelő-tagjainak gazdaságaiban élelmiszeripari és borászati beruházási elemek megvalósítása érdekében.

A Kormány célja az együttműködések fejlesztése, a mezőgazdasági termelők piacra jutásának segítése, az élelmiszeripar-ágazati innováció ösztönzése, az elavult technológiai módszerek fejlesztése és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése. A célok elérését a Kormány a REL együttműködési csoportok mezőgazdaságitermelő-tagjai együttműködésével tervezi megvalósítani a Felhívásban foglalt feltételek szerint.

A támogatással a REL-együttműködések tagjai olyan fejlesztési beruházásokat végezhetnek el, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához.

 Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
 •  a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az utófinanszírozású tevékenységekre megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, egyéni projekt esetén maximum 7 750 000 Ft, kollektív projekt esetén maximum 77 500 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.

 

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez;
 •  a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a REL együttműködési csoportokban részt vevő mezőgazdasági termelők számára az élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. Jelen Felhívás a REL együttműködési csoportok tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához. A megtermelt javak jelentős része esetében szükséges a termelést feldolgozással továbbfejleszteni mind a végfelhasználó vásárlói igények kiszolgálása, mind a szezonalitás kiküszöbölése, mind a minél nagyobb jövedelmezőség érdekében. További cél a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartása, az ágazati szereplők versenyképességének javítása, valamint a környezeti szempontok figyelembevételével való fejlesztések megvalósítása.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,5 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 50–100 db.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) 10. és 11. besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatók az alábbiak szerint:

 

 1. célterület: Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 2. célterület: Borászati üzemek fejlesztése

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatók:

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
 • épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése;
 • világítási rendszerek korszerűsítése;
 • technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése.

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 • fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz-igény, villamosenergia-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

 

3. Fentieken kívül az alábbi tevékenységek is önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatók:

 • telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út) a Felhívás 5.7. pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével;
 • az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;
 • ingatlan vásárlása a Felhívás 5.7. pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével;
 • az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • a 2. célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező, pl. puffertartály), a Felhívás 5.7. pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével;
 • a 2. célterületen fahordó vásárlása a Felhívás 5.7. pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével.

 

További információk:

 

 • a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre;
 • a projekt megvalósítási területe: Magyarország;
 • a támogatási kérelmek benyújtására 2020. február 10. napjától 2022. február 9. napjáig van lehetőség;
 • a Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA-forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon;
 • a Felhívás, az ÁÚF és a szakmai mellékletek együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

 

A pályázat teljes anyaga az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-19-a-rvid-elltsi-lnchoz-kapcsold-beruhzsok-tmogatsa-az-lelmiszeripar-s-a-borszat-terletn-1#

 

A pályázatok esetében előfordul az értékelés során, hogy előnyt – azaz plusz pontot – jelent, ha az adott vállalkozás rendelkezik környezetközpontú (ISO 14001 szerinti) irányítási rendszerrel.

A Magyar Szabványügyi Testület mint független, nonprofit köztestület, felkészült az élelmiszerláncban részt vevő szervezetek MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerint kiépített környezetközpontú irányítási rendszerének, illetve az ezt magukba foglaló egyéb, az élelmiszer-biztonság szempontjából kiemelt fontosságú MSZ EN ISO 22000:2018 irányítási rendszerek integrált tanúsítására, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok (HACCP-) rendszerigazolására.

 

Az MSZT további tanúsítási szolgáltatásairól az alábbi linken találnak információkat:

https://prod.mszt.hu/hu-hu/tanusitas/tanusitasi-szolgaltatasok

 

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2020. április

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!