A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítása – az MSZT új ügyfele

A Pécsi Tudományegyetem Alapító okiratában foglaltak szerint a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja az egészségügyi ellátás céljából jogi személyiséggel rendelkező, önálló egészségügyi szolgáltatóként funkcionál az egyetemen belül. A Klinikai Központ 29 betegellátó egységével, 650 orvosával és 2300 szakdolgozó munkatársával, évenként egymillió-hétszázezret meghaladó esetszámmal nemcsak több évtizede nyújt egészségügyi ellátást Pécs város, Baranya megye és a régió lakossága részére, hanem az orvostanhallgatók és az egészségügyi szakemberek gyakorlati oktatásának is aktív részese.

A Klinikai Központ vezetőségének kiemelt célja a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatás biztosítása, melyet a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonságos adat- és információkezeléssel, a bizonyítékon alapuló orvoslás alkalmazásával, a költséghatékony betegellátó tevékenység kivitelezésével, új orvostechnológiai eszközök és berendezések beszerzésével, valamint a kölcsönösen előnyös – külső és belső – partnerkapcsolatok fejlesztésével kíván megvalósítani. A célhoz az MSZ EN ISO 9001:2015 modellszabvány alapján kidolgozott minőségirányítási rendszert működtet. A szervezet első tanúsított státuszát 2011. május 16-án szerezte meg és 2021-ben a Magyar Szabványügyi Testületet (MSZT) kérte fel minőségirányítási rendszere tanúsítására.

Az MSZT Tanúsítási Titkársága 3 fő, egészségügyben kompetens auditorral, 2 szakaszban végezte el a minőségirányítási rendszer auditját.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja minőségirányítási rendszerének tanúsított alkalmazási területe:

Járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátás, diagnosztikai tevékenység, rehabilitációs ellátás, egynapos sebészeti ellátás, fogászati alap-, szak- és ügyeleti ellátás

Tanúsított szervezeti egységei: PTE Klinikai Központ Igazgatási egységei és 29 klinika/intézet/tanszék.

Az audit során erősségként többek között az alábbi megállapítások kerültek rögzítésre:

 • Felső vezetők felelősségvállalása a minőségirányítási rendszer fejlesztése tekintetében.
 • Stratégiai gondolkodásmód.
 • Klinikákon a szakmai folyamatok minőségjellemzőinek érvényre juttatása.
 • A Minőségirányítási Osztály koordináló, elemző, oktató és fejlesztő tevékenysége, valamint részvétele az oltópont munkájában.
 • Az auditba bevont munkatársak szakmai ismerete.
 • Belső kommunikáció.
 • A klinikák konzultatív támogatása – városi kórházak felé – járványügyi intézkedések tekintetében.
 • Betegellátás nyomonkövethetősége a betegdokumentációban.
 • Az ápolási igazgatáshoz kapcsolódó felügyeleti, adatgyűjtési és monitorozótevékenység.
 • Szakdolgozói munkaköri leírások: Részletes kompetenciaszintek.
 • Rendszeres adatgyűjtés, elemzés, visszacsatolás.
 • Az infekciókontroll működése.
 • Érsebészeti Klinika: Szakmai teamek létrehozása.
 • Sürgősségi Orvostani Tanszék, Sürgősségi Betegellátó Osztály: Kockázatkezelés nyomon követése, összehasonlító elemzés.
 • Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: Jól választott indikátorok és a korlátozó intézkedések dokumentáltsága.
 • A kockázatkezelés szabályozottsága és gyakorlata.
 • Az érdekelt felek azonosítására, értékelésére alkalmazott módszer gyakorlatiassága.
 • A papíralapú betegdokumentumok archív tárolása és kezelése.
 • Onlinejogosultság-kiadás.
 • Klinikai Központi Gyógyszertár: 
  •  A szakismeret magas szintje.
  • Változáskezelés gyakorlata (vakcina).
  • Létesítményvédelmet és -működést támogató technika magas színvonala.
  • „Unit dose pilot” projekt.
 • Egységes SWOT-alkalmazási ismeret oktatásának gyakorlata.
 • Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika:
  • Felvételi betegvisszajelző-gyakorlat.
  • Műtéti ellenőrzőlista saját szerkesztésű színkódjai.
 • Fogászati és Szájsebészeti Klinika: Gyermekfogászati prevenciós tevékenység.
 • Urológiai Klinika: Eszközbeszerzések tervezése, megvalósítása.
 • Orvosi Mikrobiológiai Intézet:
  • Partner/beküldői online elégedettségi vizsgálatok gyakorlata.
  • Egységes szakmaikockázat-értékelés, szakmai indikátorok alkalmazása.
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika: Az ápolási protokolljainak kiegészítése betegedukációra vonatkozó szakasszal.
 • Neurológiai Klinika: A betegesések követése.

Az auditorok javaslata alapján az MSZT pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNET-tanúsítvány kiadására vonatkozólag.

Az MSZT ezúton is gratulál a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ vezetőinek és munkavállalóinak a sikeres audithoz, további eredményes munkát kíván a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Források:

 1. 2021. évi I. és II. szakasz auditjelentés
 2. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Minőségirányítási kézikönyve
 3. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ honlapja: http://kk.pte.hu/

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel.: 06-1-4566-928 cert@mszt.hu

 

2022. január

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!