2020 novemberében megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

2020 novemberében a következő, környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:

 

2020. évi CXV. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

527/2020. (XI. 26.) Kormányrendelet

az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 31., 2021. 01. 01.

 

511/2020. (XI. 20.) Kormányrendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

508/2020. (XI. 18.) Kormányrendelet

az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

Hatályos: 2020. 11. 19., 2021. 01. 01.

 

42/2020. (XI. 17.) ITM rendelet

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 18.

 

40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 05.

 

 

39/2020. (XI. 4.) BM rendelet

Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 05.

 

41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 18., 2020. 12. 18.

 

 

2020 novemberében a következő, környezetvédelemmel kapcsolatos módosított jogszabályok jelentek meg:

 

2007. évi LX. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

Módosítja: 2020. évi CXV. törvény

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

2012. évi CCXVII. törvény

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

Módosítja: 2020. évi CXV. törvény

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

323/2007. (XII. 11.) Kormányrendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 527/2020. (XI. 26.) Kormányrendelet

Hatályos: 2020. 12. 31., 2021. 01. 01.

 

410/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 527/2020. (XI. 26.) Kormányrendelet

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

278/2014. (XI. 14.) Kormányrendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 527/2020. (XI. 26.) Kormányrendelet

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 511/2020. (XI. 20.) Kormányrendelet

Hatályos: 2021. 01. 01.

 

 

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 42/2020. (XI. 17.) ITM rendelet

Hatályos: 2020. 11. 18.

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet

Hatályos: 2020. 11. 18.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet

Hatályos: 2020. 12. 18.

 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 42/2020. (XI. 17.) ITM rendelet

Hatályos: 2020. 11. 18.

 

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

Módosítja: 39/2020. (XI. 4.) BM rendelet

Hatályos: 2020. 11. 05.

 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 39/2020. (XI. 4.) BM rendelet

Hatályos: 2020. 11. 05.

 

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

Módosítja: 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet

Hatályos: 2020. 11. 05.

 

2020 novemberében nem kerültek hatályon kívül környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok.

 

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06-1-4566-928 cert@mszt.hu

 

2020. december

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!