Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

 

A levegő szennyezettségére a téli fűtési időszak beköszöntével nagyobb figyelmet fordítunk, azonban egész évben szükséges kiemelt fontosságúként kezelni a levegő minőségét, hiszen a szennyezett levegő komoly egészségügyi kockázatot jelent. A levegőminőség javítása és a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségének csökkentése a társadalom közös érdeke.

Az elmúlt évek hazai mérései alapján a levegőminőség romlásának hátterében elsősorban a nem megfelelő lakossági fűtési szokások állnak.

A környezeti levegő minőségének javítása érdekében azonban nem csak a lakossági tüzelésből származó szennyezések kezelése fontos, hanem lényeges az iparból és a közlekedésből származó pontforrások és diffúz szennyezések megfelelő kezelése is, amelyhez az alábbi jogszabályok segítséget nyújtanak.

 

Jogszabály száma

Jogszabály címe

31/1990. (II. 16.) MT rendelet

A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló, Bécsben 1985. március 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

35/1990. (II. 28.) MT rendelet

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban 1987. szeptember 16-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről

59/2001. (IX. 7.) OGY határozat

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről  

9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet

A motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról

12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet

Az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet

Egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet

Az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

2004. évi CVIII. törvény

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 2005. évi XV. törvény

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

2007. évi LX. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

1/2009. (II.10.) KvVM rendelet

A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól

345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról

2010. évi CXVII. törvény

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

A levegő védelméről

4/2011. (I. 14.) VM rendelet

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

8/2011. (III. 17.) NFM rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységről

6/2011. (I. 14.) VM rendelet

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

118/2011. (XII. 15.) VM rendelet

A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

A szén-dioxid geológiai tárolásáról

295/2012. (X.16.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról

80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

2012. évi CCXVII. törvény

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet

Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

2044/2013. (XII. 30.) Korm. határozat

A Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló 1005/2010 (I. 21.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

26/2014. (III. 25.) VM rendelet

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet

Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

1025/2016. (II. 9.) Korm. határozat

A nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Terv elfogadásáról

2016. évi L. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről

53/2017. (X. 18.) FM rendelet

A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel.: 06-1-4566-928 cert@mszt.hu

 

2019. november

Tanúsítási szolgáltatások

Tekintse meg szolgáltatásainkat!

Kapcsolat

1082 Budapest Horváth Mihály tér 1.
Telefon: (+36)-1-456-6928
E-mail: cert@mszt.hu

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!