ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Módosítás

2022.12.01.

 

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. december 1-jei hatállyal módosította a tanúsított ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek dokumentumát (ÁSZF) a következők szerint.

 

A változások az ÁSZF 1. fejezetét érintik:

A Megbízó által előzetesen átadandó dokumentumok köre az AKIR esetén az 2/8 oldalon az alábbiakkal egészült ki:

  • Beszerzési szabályzat;
  • Pénzügyi szabályzat;
  • Bejelentési szabályzat;
  • Jogszabályjegyzék;
  • Összeférhetetlenségi szabályzat;
  • Kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályzat;
  • Kockázatelemzés módszertana;
  • Döntés- és hatásköri mátrix;

 

Magyar Szabványügyi Testület

Tanúsítási Titkárság