Az Országos Onkológiai Intézet MEES 2.0 minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítása

Az Országos Onkológiai Intézet Magyarországon elsőként teljesítette fekvőbeteg-ellátó intézményként a MEES 2.0 követelményeinek való megfelelést úgy, hogy ezt a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által eddig erre a területre egyetlenként akkreditált Magyar Szabványügyi Testület tanúsította.

Az Országos Onkológiai Intézet több mint fél évszázada a magyar onkológia epidemiológiai, szervezési, módszertani, terápiás, kutatási és oktatási központja. Bármelyik ország nemzeti onkológiai intézetével összehasonlítható, Közép- és Kelet-Európában egyetlen komprehenzív rákcentrum, kiváló nemzetközi elismertséggel és 95% feletti betegelégedettségi mutatóval.

Az Intézet 6 kutató és 12 klinikai osztálya kiváló infrastrukturális és technológiai körülmények között látja el feladatait. A jelentős számú éves fekvőbeteg-, és ambulánsbeteg-forgalom, valamint a kúraszerű kezelésben részesülő betegek szakszerű ellátása mellett kiemelkedő szerepet vállalnak a hazai és nemzetközi tudományos munkában, beleértve a sok száz kiadott közleményt, megtartott előadást, a klinikai onkológus és sugárterapeuta-szakorvos képzést, a folyamatos orvostovábbképzéseket, valamint a hézagpótló szakmai és tankönyveket.

Az Intézet szűrési, módszertani, betegellátó tevékenysége országos, állami funkciónak felel meg. Országos feladatán túl regionális ellátást biztosít a budai és a dél-dunántúli területeken.

Az Országos Onkológiai Intézet vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett a minőségi betegellátás iránt, amelynek támogatására bevezették, működtetik, és folyamatosan fejlesztik a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) 2.0 kézikönyv követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert.

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr már az Intézet főigazgatójaként is prioritásként kezelte a minőségirányítást, kiemelt figyelmet fordítva a munkatársak minőségügyi képzésére, a minőségszemlélet kialakítására és fejlesztésére.

Az Intézet vezetése 2021-ben döntött az akkreditált MEES 2.0 tanúsítvány megszerzéséről.

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága két, az egészségügyben jártas auditorral, kétszakaszos eljárásban végezte el az Országos Onkológiai Intézet minőségirányítási rendszerének MEES 2.0 kézikönyv szerinti tanúsítási auditját. A csoport munkáját, észrevételeit a szervezet hasznosnak ítélte és elfogadta. Az auditorok javaslata alapján az MSZT 2021 októberében pozitív döntést hozott a tanúsítvány kiadására.

A felülvizsgálat során az auditcsoport az Intézet irányítási rendszerének erősségeként az alábbiakat emelte ki:

 • A felső vezetés elkötelezettsége, szakmai igényessége a szakmai folyamatok fejlesztése tekintetében.
 • Igazolt, folyamatos fejlesztés.
 • A minőségirányítási rendszerek optimális integráltsága.
 • A minőségirányítási koordináció, rendszerfejlesztés és az osztályok minőségirányítási ismereteinek elmélyítése, segítése.
 • A minőségirányítási munkába bevont operatív munkatársak minőség- és rendszerismerete.
 • A szabályozó dokumentumok strukturáltsága, színvonala.
 • Betegdokumentáció jó színvonala intézeti szinten.
 • A felülvizsgált gyógyítóegységekben a szabályozás és a gyakorlat összhangja.
 • A központi műtőben a betegbiztonság érvényesülése.
 • A tájékozott beleegyezés elnyerésére készített részletes, érthető tájékoztató nyilatkozatok.
 • Infekciókontroll-tevékenység.
 • A gyógyszertárban a citosztatikus gyógyszerek készítésének nyomon követhető módszere.
 • Változástervezés (pl. MEES bevezetésére).
 • Az intézményi gazdálkodás folyamatos felügyelete.
 • Motiváció, mely a szakdolgozók megtartására irányul.
 • Klinikai auditok.
 • A beszerzés papíralapú és szoftveres dokumentáltságának áttekinthetősége.
 • Üzemeltetésbiztonság a kritikus áramellátás viszonylatában.
 • Az ITO speciális esetellátást biztosító infrastruktúrája.
 • Rend és tisztaság.

Az MSZT őszinte elismerését fejezi ki az Országos Onkológiai Intézet vezetőinek és munkavállalóinak, hogy teljesítették a MEES 2.0 fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátó intézményekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést. Köszönetet mond továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma Minőségfejlesztési és Módszertani Főosztályának (MMF) a magas szintű és kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésért, ami az Intézet, az MMF és az MSZT első közös munkája sikerének egyik legfontosabb feltétele volt. További eredményes munkát kíván a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez abban a reményben, hogy ennek értékelése a jövőben is az MSZT feladata lesz.

Források:

 • II. szakasz, auditjelentés
 • az Országos Onkológiai Intézet Integrált Minőségirányítási kézikönyve
 • az Intézmény honlapja: https://onkol.hu/

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel.: 06-1-4566-928 cert@mszt.hu

 

2021. november

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!