Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

2023. 03. 06.

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.

 

5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

22/2016. (VI. 15.) BM rendelet

A távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról

438/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet

A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

378/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

45/2014. (IX. 23.)

BM rendelet

A vízrajzi feladatok ellátásáról

455/2013. (XI. 29.) Kormányrendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

89/2011. (IX. 29.) VM rendelet

A vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról

147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

93/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

30/2003. (III. 18.) Kormányrendelet

A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről

50/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet

A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

240/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

A vízkészletjárulék kiszámításáról

178/1998. (XI. 6.) Kormányrendelet

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet

A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodásról

1990. évi LXXXVII. törvény

Az árak megállapításáról

 

 

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2023. március

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!