Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szerinti irányítási rendszerek tanúsítása

Az Egészségügyi Minisztérium 2007 februárjában jelentette meg hivatalos közlönyében a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES 1.0) kézikönyvét, melynek második, átdolgozott kiadását (MEES 2.0) az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Egészségügyi Közlöny 2019. október 16-án megjelent LXIX. évfolyam 17. számában tette közzé.

A felülvizsgálatot az tette indokolttá, hogy a lakosság megváltozott gazdasági és szociális helyzete, a megbetegedési és halálozási viszonyok, a várható élettartam növekedése hazánkban és Európában, a diagnosztikus és terápiás módszerek fejlődése módosították az egészségügyi ellátással szemben elvárt igényeket, körülményeket, követelményeket. Mindezek alapján egyre inkább a minőségi szemlélet alkalmazása és a minőségfejlesztő módszerek elterjedése válik szükségessé az egészségügyben, a lakosság egészségügyi állapotának javulása, az egészségben eltöltött életévek számának növekedése, a betegek és az egészségügyi dolgozók megelégedettségének növelése, a betegbiztonság javítása, az egészségügybe vetett bizalom erősödése, a költséghatékonyabb működés, valamint az emberi tudás és képességek hatékonyabb hasznosítása érdekében.

A sajátosan jellemző, standardalapú tanúsítási követelmények választási lehetőséget jelentenek a járóbeteg-ellátással foglalkozó szakrendelők, fekvőbeteg-ellátással foglalkozó intézmények, gyógyintézetek, a háziorvosi ellátás és a védőnői szolgálatok számára a minőségirányítási rendszerük kialakítására. Az intézmények választhatnak az ISO 9001:2015 szabvány szerinti és a standardalapú rendszerek között, illetve integrálhatják a rendszereket.

A MEES kézikönyv a szervezet méretétől, működési formájától függetlenül alkalmazható mind az állami tulajdonú, mind az önkormányzati működtetésű vagy a vállalkozói egészségügyi szolgáltatók körében.

 

Mit tartalmaz a kézikönyv?

A szervezet és a felülvizsgálatot végzők számára egyaránt optimális szerkezetű kézikönyv:

 • meghatározza és értelmezi a standardokat, a MEES 2.0 verzióban a standardokat címmel ellátva;
 • előírja a felülvizsgálati kritériumokat, a MEES 2.0 verzióban egyes standardok felülvizsgálati szempontjai kiegészültek;
 • meghatározza az eljárásban dokumentálandó standardokat, folyamatokat;
 • hivatkozik bizonyos szabályozókra, amelyen az egészségügyi szolgáltatónál alkalmazandó jogszabályok, szakmai előírások helyi gyakorlatának szabályozását értjük;
 • meghatározza a felülvizsgálati területeket;
 • a 2.0 verzió meghatározza a MEES tanúsítási eljárásba bevont személyek kompetenciakövetelményeit;
 • meghatározza a használatos szakkifejezéseket.

 

Melyek a fő változások a MEES 1.0 és a MEES 2.0 verzió között?

 

A MEES 2.0 az első verzióhoz képest:

 • kiemeltebben fókuszál az egészségnevelésre, a betegbiztonságra, a szakmailag megfelelő egészségügyi ellátás biztosítására;
 • az ISO 9001:2015 szabvány követelményeit alapul véve elvárja az egészségügyi szolgáltatók külső, belső környezetének meghatározását;
 • előírja a MEES szerinti minőségirányítási rendszer határainak és alkalmazhatóságának meghatározását, lehetővé téve a nem alkalmazható standardkövetelmények indoklással történő kizárását;
 • beépíti az ISO 9001:2015 követelményrendszere szerinti folyamatszabályozást;
 • elvárja a kockázatkezelést a minőségfejlesztési program részeként;
 • foglalkozik a Magyarországon nem biztosított páciensek ellátására vonatkozó felkészüléssel;
 • előírja a kapacitások folyamatos monitorozását, az ellátási szükséglethez való igazításával;
 • rendelkezik a szervezeti integritást sértő események dokumentált eljárásban történő szabályzásáról;
 • az „Egyéb erőforrások” (EEF) standard alatt több új területet bevon [pl. műszaki és gazdasági erőforrások, a beszerzés, raktározás, kiadás folyamatát szabályzó terület, a személyes adatok kezelése (GDPR alkalmazása) és a Pénzügyi erőforrások menedzselése];
 • a háziorvosi ellátásban új standardként foglalkozik a Praxisközösséggel és a Szekunder prevencióval;
 • a védőnői ellátás standardjai között új elemként szabályozza a szoptatásbarát tanácsadót, az intézeten kívüli szülés gondozási folyamatát, valamint a védőnői népegészségügyi méhnyakszűrést;
 • új követelményként foglalkozik a járóbeteg-szakellátás standardjaiban a szállításra váró beteg felügyeletével;
 • részleteiben szabályozza a fekvőbeteg-szakellátás standardjai között a sürgősségi betegellátást;
 • új standardként rendelkezik a klinikai audit működéséről, tervezéséről, folyamatáról;
 • új követelményként jeleníti meg a betegbiztonsági standardokat;
 • új, különálló standardcsoportba rendszerezi a nozokomiális fertőzések megelőzésének és ellátásának standardjait.

 

A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 kézikönyv 6 fő fejezetre bontott

A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 kézikönyv 12 fő fejezetre bontott

 • A háziorvosi ellátás folyamata:
  • Páciens/beteg bejelentkezése és irányítása (H.BEF)
  • Betegvizsgálat (H.BEV)
  • Beteg gyógykezelése (H.BEGY)
  • Megelőzés, szűrés, gondozás (H.PREV)
 • Az egészségügyi szolgáltatók környezete
 • Külső környezet
 • Belső környezet
 • A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok alkalmazásának célja
 • A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok bevezetése
 • A védőnői ellátás folyamata:
  • Nővédelmi gondozás (V.NÖV)
  • Várandós anya gondozása (V.VAG)
  • Gyermekágyas gondozása (V.GYÁG)
  • Újszülött és csecsemő gondozása (V.ÚGYG)
  • 1–3 éves korú kisded gondozása (VKDG)
  • 3–6 év közötti gyermek védőnői ellátása (V.KGYG)
  • Védőoltás (V.OLT)
  • Iskolás, illetve tanköteles korú gyermek védőnői ellátása (V.ISK)
  • Védőnői vizsgálatok, szűrővizsgálatok (V.SZŰR)
  • A védőnői ellátás jelzőrendszere (V.VEJ)
  • Egészségfejlesztési tevékenység (V.EFT)
 • Menedzsment (MEN)

 

 • Gazdálkodás az erőforrásokkal
 • Humánerőforrás-menedzsment (HEM)
 • Egyéb erőforrások (EEF)
 • Épületek, berendezések biztonsága (ÉBB)
 • Háziorvosi ellátás standardjai (H)
 • Páciens/beteg bejelentkezése és irányítása (H.BEF)
 • Betegvizsgálat (H.BEV)
 • Beteg gyógykezelése (H.BEGY)
 • Prevenció (megelőzés), szűrés, gondozás (H.PREV)

 

 • Védőnői alapellátás standardjai (V)
 • Védőnői gondozás (V.G.)
 • Iskolás, illetve tanköteles korú gyermek védőnői ellátása (VISK)
 • Védőnői szűrővizsgálatok (V.SZŰR)
 • Nővédelmi gondozás (V.NŐV)
 • Védőnői jelzőrendszer (V.VEJ)
 • Védőnő kapcsolattartása (V.K)
 • A járóbeteg-ellátás folyamata:
  • Betegbejelentkezés, betegfelvétel (J.BEF)
  • Betegvizsgálat (J.BEV)
  • Gyógykezelés, terápia (J.BEGY)
  • Gondozás, továbbutalás, elbocsátás (J.GTE)
 • Járóbeteg-szakellátás standardjai (J)
 • Bejelentkezés, felvétel a szakellátást végző szolgáltatóhoz (J.BEF)
 • Páciensek vizsgálata (J.BEV)
 • Beteg gyógykezelése, terápia (J.BEGY)
 • Gondozás, továbbutalás, elbocsátás (J.GTE)

 

 • A fekvőbeteg-ellátás folyamata:
  • Betegbejelentkezés, betegfelvétel (F.BEF)
  • Betegvizsgálat (F.BEV)
  • Gyógykezelés, terápia (F.BEGY)
  • Áthelyezés, továbbutalás, elbocsátás, halálozás (F.ÁTE)
 • Fekvőbeteg-szakellátás standardjai (F)
 • Betegbejelentkezés, betegfelvétel (F.BEF)
 • Betegvizsgálat (F.BEV)
 • Beteg gyógykezelése, terápia (F.BEGY)
 • Gyógyszeres kezelés fekvőbeteg-ellátással foglalkozó intézményben (F.BGY)
 • Betegek műtéti ellátása (FBEM)
 • Betegek oktatása (FBO)
 • Betegek étkeztetése (FBÉTK)
 • Áthelyezés, továbbutalás, elbocsátás (F.ÁTE)
 • Halálozás (FH)
 • Általános diagnosztikai folyamatok:
 • Diagnosztika (DNG)
 • Diagnosztika standardjai (DGN)
 • Általános vezetési és támogató folyamatok:
  • Betegjogok, tájékoztatás, adatkezelés (BTA)
  • Minőségmenedzsment, értékelés (MIN)
  • Vezetés (VEZ)
  • Gazdálkodás az erőforrásokkal. Humánerőforrás-menedzsment (HEM)
  • Gazdálkodás az erőforrásokkal. Épületek, berendezések biztonsága (ÉBB)
 • Klinikai audit standardjai (KLINA)
 • Betegjogok, tájékoztatás, adatkezelés standardjai (BJTA)
 • Egyéb betegbiztonsági standardok (BIZT)
 • Nozokomiális fertőzések megelőzésének és ellátásának standardjai (NOZF)

 

Mi képezi az auditálás alapját?

 • A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyve,
 • az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok és szabványok.

A standardoknak jogszabályi környezetben kell megvalósulniuk. A felülvizsgálat bizonyos ponton eltér más irányítási rendszerek felülvizsgálatától.

Mit kell tennie, ha ügyfelünk szeretne lenni?

Ha érdekli ajánlatunk, elérhetőségeinken minden információt megkap tanúsítási menedzsereinktől, és ha elhatározása egyértelmű, kérjük, töltse ki ajánlatkérő lapunkat, majd juttassa el hozzánk. Örömmel üdvözöljük ügyfeleink között, és válaszul testre szabott ajánlatot küldünk. 

 

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot online!

Kapcsolat

Kéki Zsuzsanna
tel.: 06-1-456-6929

Szamosiné Dávid Izabella
tel.: 06-1-456-6933

Tanúsítás lépései

Tekintse meg, hogyan dolgozunk!

Általános Szerződési Feltételek