2022 decemberében megjelent új és módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.

 

2022 decemberében a következő, környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:

 

633/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet

a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

628/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet

a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 03. 01., 2023. 06. 30., 2023. 07. 01.

 

625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet

a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Hatályos: 2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet

a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Hatályos: 2022. 12. 31., 2023. 01. 01.

 

2022. évi LXXVI. törvény

a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

52/2022. (XII. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a kormányalakításhoz kapcsolódó módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

600/2022. (XII. 28.) Kormányrendelet

a veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről

Hatályos: 2023. 01. 12.

 

616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 30., 2023. 01. 01.

 

 

2022 decemberében a következő, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat módosították:

 

124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 633/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja: 633/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

343/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 633/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

65/2013. (III. 8.) Kormányrendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 628/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 03. 01.

 

90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

Módosítja: 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 549/2022. (XII. 22.) Kormányrendelet

Hatályos: 2022. 12. 25.

 

2013. évi CXL. törvény

a fémkereskedelemről

Módosítja: 2022. évi LXXVI. törvény

Hatályos: 2023.01.01. és 2023.01.06.

 

2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2022. évi LXXVI. törvény

Hatályos: 2023.01.01.

 

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2022. évi LXXVI. törvény

Hatályos: 2023.01.01.

 

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

a vízkészletjárulék kiszámításáról

Módosítja: 54/2022. (XII. 27.) BM rendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 49/2022. (XII. 27.) BM rendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

Módosítja: 49/2022. (XII. 27.) BM rendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja: 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet

Hatályos: 2022. 12. 28.

 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

Módosítja: 1/2022. (XII. 27.) EM rendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja: 6/2022. (XII. 27.) EM rendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 4/2022. (XII. 27.) EM rendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 600/2022. (XII. 28.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 12.

 

72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

178/1998. (XI. 6.) Kormányrendelet

a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

50/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

72/2007. (IV. 17.) Kormányrendelet

a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

180/2007. (VII. 3.) Kormányrendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet

a levegő védelméről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

410/2012. (XII. 28.) Kormányrendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

65/2013. (III. 8.) Kormányrendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

292/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

310/2013. (VIII. 16.) Kormányrendelet

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

443/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet

a fémkereskedelmi tevékenységről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

278/2014. (XI. 14.) Kormányrendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

369/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet

a hulladékká vált gépjárművekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

78/2015. (III. 31.) Kormányrendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

68/2016. (III. 31.) Kormányrendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

376/2020. (VII. 30.) Kormányrendelet

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

Módosítja: 616/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet

a levegő védelméről

Módosítja: 620/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

278/2014. (XI. 14.) Kormányrendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja: 620/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 01. 01.

 

 

2022 decemberében a következő, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat hatályon kívül helyezték:

 

2013. évi CXXV. törvény

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

Hatályon kívül helyezi: 2022. évi LXXVI. törvény

Hatályon kívül: 2023.07.01.

 

71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Hatályon kívül helyezi: 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet

Hatályos: 2022. 12. 31.

 

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

 

 

 

2023. január

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!