A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ négyes integrált irányítási rendszerének sikeres megújító tanúsítási eljárása az MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001 és MSZ EN 15224 szabványok szerint, valamint kezdeti tanúsítási eljárása az MSZ ISO 45001 szabvány alapján

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) a magyar állam egyetlen komplex, teljes körű ellátást nyújtó egészségügyi intézménye, mely a főváros és az észak-közép-magyarországi régió ügyeleti ellátása mellett országos szinten speciális feladatokat, állami és nagytérségi egészségügyi szakfeladatokat is ellátó központ. A minőség iránt elkötelezett vezetőség jogszabályi, szakmai és minőségügyi ismereteivel biztosítja az Intézmény zavartalan és eredményes működését.

Az aktív fekvőbeteg-ellátás a két fővárosi (a Róbert Károly körúti és a Podmaniczky utcai), míg a krónikus, illetve a rehabilitációs ellátás egy fővárosi (a Szanatórium utcai) és három vidéki (a balatonfüredi és a két hévízi) telephelyen valósul meg. A 28 aktív fekvőbeteg-osztályon több mint 50 különböző profilú részleg működik, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekgyógyászat (PIC részleggel rendelkeznek) és a pulmonológia kivételével az Intézmény szinte valamennyi szakmát művelhesse. A Sürgősségi Betegellátó Centrum a hét minden napján végez fővárosi akut ügyeleti ellátást.

A járóbeteg-ellátást a Járóbeteg Szakrendelő Intézet két műszakban közel 50 szakmában, illetve Kecskeméten 31 szakrendelésen biztosítja.

A Semmelweis Egyetem minősítése alapján a kórház csaknem valamennyi gyógyító osztálya szakképző hely.

Az Intézményben aktív tudományos és kutató tevékenység is folyik, melynek eredményeiről rendszeresen tartanak előadásokat hazai és külföldi konferenciákon, regionális, országos és nemzetközi tudományos fórumokon.

A magyarországi kórházak közül az MH EK egyedülálló feladata - a nemzetközi szerepvállalásából adódó kötelezettségek teljesítése is.

A vezetés a szervezet feladataival, küldetésével, jövőképével és stratégiájával összhangban működteti integrált irányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2015 (MIR), MSZ EN 15224:2017 (EeIR), MSZ EN ISO 14001:2015 (KIR) szabványok szerint, melyet kibővített az MSZ ISO 45001:2018 – a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR) – szabvánnyal.

Az MSZT Tanúsítási Titkársága öt felkészült auditorral végezte el az integrált irányítási rendszer auditját.

Az MH EK integrált irányítási rendszerének tanúsított alkalmazási területe:

Aktív fekvőbeteg-ellátás; járóbeteg-szakellátás; szív- és érrendszeri, mozgásszervi rehabilitációs tevékenység és krónikus utógondozás; fogászati és foglalkozás-egészségügyi alapellátás; egynapos sebészeti ellátás; diagnosztikai szolgáltatás; alkalmassági vizsgálatok és felülvizsgálatok egészségügyi feladatainak végrehajtása; hatósági és haderővédelmi (közegészségügyi, járványügyi), tudományos kutatási és fejlesztési (K+F); katona-egészségügyi (egészségfejlesztési, pszichológiai és mentálhigiénés tevékenységek, békeműveleti és doktrinális feladatok, oktatások, szakkiképzések) feladatok elvégzése.

Tanúsított székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44. (MIR-EeIR-MEBIR)

Tanúsított telephelyek: 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109–111. (MIR-EeIR-MEBIR)

1121 Budapest, Szanatórium utca 2/a. (MIR-EeIR-KIR-MEBIR)

1183 Budapest, Tünde utca hrsz. 0137664 (MIR-EeIR-MEBIR)

8381 Hévíz, Ady Endre utca 31. (MIR-EeIR-KIR-MEBIR)

8381 Hévíz, Kossuth Lajos utca 7/a. (MIR-EeIR-KIR-MEBIR)

8230 Balatonfüred, Szabadság utca 5. (MIR-EeIR-KIR-MEBIR)

6000 Kecskemét, Balaton utca 17. (MIR-EeIR-KIR-MEBIR)

Az audit során az auditcsoport erősségként többek között az alábbiakat emelte ki: 

 • Felső vezetők elkötelezettsége a minőségirányítási rendszer működtetése és a fejlesztés tekintetében, valamint MEBIR-szemlélete. A vezetés szakmai igényessége.
 • Stratégiai gondolkodásmód.
 • Magas szintű szakmai ismeret és elkötelezettség a személyzet részéről, amit a pandémia alatti tevékenység példásan igazolt.
 • A működés szabályozottsága, magas színvonalú szakmai működés és irányítás.
 • A minőségirányítási koordináció, az osztály munkaterve és a csoport segítő munkája.
 • Az ápolást biztosító és az ápolást szervező osztály fejlesztő tevékenysége.
 • Jól strukturált informatikára alapozott minőségirányítási dokumentációs rendszer.
 • A belső auditok tervezettsége, részletessége, a lebonyolítás és információ hasznossága.
 • A csoportszellem és az összetartás a munkatársak között.
 • A környezeti tényezők elemzésének választott módszere.
 • A több éve alkalmazott – belső – klinikai auditok rendszeressége.
 • A klinikai kockázatkezelés módszere és gyakorlata – követés, felülvizsgálat.
 • A gyógyszertár ellátási folyamatában a minőségügyi követelmények érvényesülése, és a UNIT-DOSE rendszer bevezetése.
 • A higiénés osztály eljárásirend-készítésének előrehaladottsága, a pandémia alatt is működő teljes infekciókontroll-tevékenység.
 • Az invazív beavatkozások előtti tájékoztatás, a tájékozott beleegyezés igazoltsága.
 • Magas színvonalú, jól vezetett és ellenőrzött orvosi, valamint szakdolgozói egészségügyi dokumentáció.
 • Jelentős számú tudományos fokozattal rendelkező szakorvos.
 • Jól választott gyakorlati, szakmai indikátorrendszer kialakítása és tevékenységbeli hasznosítása.
 • A betegellátási tevékenység széles körű protokollizáltsága.
 • A betegút-nyilvántartás a műtőben, az informatikai rendszerben.
 • Jó szakképzettségi mutatók és folyamatos képzés.
 • A minőségirányítási megbízottak ismerete.

Székhely és Podmaniczky utcai telephely:

 • Jó gyakorlatok kialakítása (engedélyek, hatósági határozatok nyilvántartása, ellenőrző listák alkalmazása, táblázatok jelölései – színezések), affinitás a jó gyakorlatok átvételére.
 • Balesetek kivizsgálásának megfelelősége.
 • Egyéni és katonai védőeszközök juttatási rendjének szabályozása és működtetése.
 • Részletes és átfogó kockázatértékelés, alapos kockázatértékelési módszer alkalmazása.

Szanatórium utcai telephely:

 • Mobil sebkezelő team működtetése.
 • Betegcentrikus, empátiás kis ünnepségek a betegközpontú ellátás bizonyítékaként.

Hévízi I. számú telephely:

 • A véletlen esési balesetek kategóriánkénti vizsgálata.
 • Az ellátási folyamat értékelési színvonalának emelése post-covid-indikátorok bevezetésével.
 • A munkavédelmi képviselő szakmai ismerete és a munkavédelmi képviselet szakszerű működése.

Hévízi II. számú telephely:

 • A visszajáró betegek, vendégek évente ismétlődő magas száma, mely az egészségügyi ellátás és szolgáltatás magas színvonalát jelzi.
 • A munkatársak tájékozottsága és rutinja a szabályozó dokumentumok elérésével kapcsolatban.

 

Az auditorok javaslata alapján az MSZT pozitív döntést hozott a tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

Az MSZT ezúton is gratulál a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetőinek és munkavállalóinak a sikeres audithoz, további eredményes munkát kíván az integrált irányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Források:

 1. 2021. évi auditjelentések
 2. MH EK honlapja: www.honvedkorhaz.hu
 3. MH EK integrált irányítási kézikönyve

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2021. augusztus

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!