Feliratkozás Vélemény

2023. március

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

 

Szabványok megjelenése

2023. március 1-jén 120 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 52 db MSZ EN, 29 db MSZ EN ISO, 4 db MSZ EN IEC, 2 db MSZ CLC/TR, 10 db MSZ CEN/TR, 4 db MSZ CEN ISO/TR, 16 db MSZ CEN ISO/TS, 1 db MSZ CWA, 1 db MSZ ETSI EG és 1 db MSZ ISO.

tovább

2023. március 1-jén összesen 63 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 63 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra.


Márciusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2023. március 1-jén 15 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. március 1-jén 7 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. március 1-jén 3 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabványok programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ 4798:2016/4M Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon, az MSZ 4799 Cementválasztás a beton környezeti osztálya szerint, az MSZ ISO 21502 Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Útmutató a projektmenedzsmenthez, az MSZ ISO 5053-1 Ipari targoncák. Szakszótár. 1. rész: Az ipari targoncák típusai, az MSZ ISO 10002 Minőségirányítás. Vevői elégedettség. Útmutató a panaszok szervezeteken belüli kezeléséhez és az MSZ ISO 10003 Minőségirányítás. Vevői elégedettség. Útmutató a vita szervezeteken kívüli rendezéséhez szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Az MSZT új tagja

A Magyar Szabványügyi Testület új tagja a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. Az új tag az MSZT/MB 111 és az MSZT/MCS 901 szabványosító műszaki bizottságok munkájában vesz részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK


Talaj, kezelt biohulladék és iszap pH-értékének meghatározása – MSZ EN ISO 10390

A talaj pH-jának meghatározására a növények optimális növekedése, az iszap és a szennyvíz esetében pedig az optimális ülepedési sebesség szempontjából van szükség. Az MSZ EN ISO 10390:2022 Talaj, kezelt biohulladék és iszap. A pH meghatározása (ISO 10390:2021) szabvány szerinti módszer minden típusú légszáraz talajmintára és kezelt biohulladék-mintára, valamint folyékony iszapra is alkalmazható.

tovább


Pezsgőfürdők műszaki követelményei és vizsgálata – MSZ EN 12764:2015+A1

Az MSZ EN 12764:2015+A1:2019 Egészségügyi berendezések. Pezsgőfürdők előírásai szabvány szerinti pezsgőfürdő teljesen összeszerelt egység, amely fürdőkádból, víz- és/vagy levegőkeverő berendezésből és a kapcsolódó elektromos rendszerből (egyfázisú készülékek esetében legfeljebb 250 V, más készülékek esetében 480 V) áll. A szabvány a beltéri, háztartási felhasználású, személyes higiéniai célú, minden használat után kiürítendő pezsgőfürdők jellemzőit tartalmazza.

tovább


Bidék jellemzői és vizsgálata – MSZ EN 14528:2015+A1

Az MSZ EN 14528:2015+A1:2019 Bidék. Működési követelmények és vizsgálati módszerek szabvány a csatlakozási méretek, a terhelhetőség, a tisztíthatóság, a túlfolyással szembeni védelem, a tartósság és a veszélyesanyag-tartalom vizsgálatának feltételeit és módját, valamint a vizsgálati eredmények értékelését határozza meg.

tovább


Villamos védelmi eszközök és energiát kibocsátó berendezések burkolatának követelményei – MSZ EN 60670-24

Az MSZ EN 60670-24:2013 Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos berendezések villamos szerelési anyagaihoz. 24. rész: Tokozott védelmi eszközök és egyéb, energiát kibocsátó villamos berendezések burkolatainak kiegészítő követelményei (IEC 60670-24:2011, módosítva) szabvány a legfeljebb 400 V névleges feszültségű és legfeljebb 125 A teljes bemeneti terhelőáramú, háztartási és hasonló, helyhez kötött villamos berendezésekhez használt, tokozott védelmi eszközök és egyéb, energiát kibocsátó villamos berendezések elhelyezésére szolgáló burkolatokra és azok részeire vonatkozik.

tovább


Környezetállósági vizsgálat tartós nedves meleg esetében – MSZ EN 60068-2-78

Az MSZ EN 60068-2-78:2013 Környezetállósági vizsgálatok. 2-78. rész: Vizsgálatok. Cab vizsgálat: Tartós nedves meleg (IEC 60068-2-78:2012) szabvány szerinti vizsgálati módszerrel meghatározható, hogy az alkatrészek vagy berendezések mennyire képesek elviselni a folyamatos és meleg légnedvesség hatását a szállítás, a tárolás és a használat során.

tovább


Kazánok és segédberendezéseik nyomással terhelt részeinek szerkezeti anyagai – MSZ EN 12952-2

Az MSZ EN 12952-2:2022 Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 2. rész: Kazánok és segédberendezéseik nyomással terhelt részeinek szerkezeti anyagai szabvány a vízcsöves kazánok nyomással terhelt részeinek, valamint a nyomással terhelt részekre hegesztett alkatrészeknek az előállítására használatos terméktípusokra és anyagminőségekre vonatkozó követelményeket tartalmazza. E termékeket harmonizált európai szabvány, európai anyagjóváhagyás vagy egyedi szakvélemény alapján történő anyagjóváhagyás szerinti acélminőségből kell készíteni.

tovább


Redőnyök és külső reluxák biztonsági követelményei – MSZ EN 13659

Az MSZ EN 13659:2015 Redőnyök és külső reluxák. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével szabvány minden redőnyre és külső reluxára érvényes, függetlenül azok felhasználási módjától és helyétől, valamint a felhasznált anyagok jellegétől. Termékkörök szerint meghatározza az alapfogalmakat és az alapvető jellemzőket, valamint a használati utasítások, a csomagolási és szerelési utasítások tartalmát. Külön táblázat tartalmazza a típusvizsgálat tárgyát és a termék megjelölésekor feltüntetendő felhasználási területeket és adatokat (szélterheléssel szembeni ellenállás, hővezetési, illetve napenergia-átbocsátási jellemző).

tovább


Háztartási tárolóbútorok, konyhai tárolók és munkalapok biztonsági követelményei és vizsgálata – MSZ EN 14749:2016+A1

Az MSZ EN 14749:2016+A1:2022 Bútorok. Háztartási és konyhai tárolók és konyhai munkalapok. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek szabvány a háztartási tárolóbútorok (beleértve a TV-állványokat és a fürdőszobai tárolóbútorokat is), a konyhai használatra szánt tárolóegységek és munkalapok biztonsági követelményeit (stabilitás, tartósság stb.) és vizsgálati módszereit tartalmazza.

tovább


Élelmiszer-allergének kimutatása immunológiai módszerekkel – MSZ EN 15633-1

Az MSZ EN 15633-1:2020 Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása immunológiai módszerekkel. 1. rész: Általános szempontok szabvány egységes keretrendszerbe foglalja az élelmiszer-allergének és allergén-összetevők antitestalapú módszerekkel való kvalitatív és kvantitatív meghatározását élelmiszerekben. A szabvány az antitestalapú módszerekre vonatkozó általános irányelveket és teljesítménykritériumokat határozza meg, amelyek az allergiát kiváltó élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők jelenlétének markereiként szolgáló fehérjék kvalitatív kimutatására és kvantitatív meghatározására szolgálnak.

tovább


Élelmiszer-allergének kimutatásának validálása – MSZ EN 15842

Az MSZ EN 15842:2020 Élelmiszerek. Élelmiszer-allergének kimutatása. Általános szempontok és a módszerek validálása szabvány meghatározza, hogy miként alkalmazzák az immunpróbákra, nukleinsav-alapú és kromatográfiás módszerekre vonatkozó szabványokat, valamint azok kapcsolatát az élelmiszer-allergének elemzése során. Általános meghatározásokat, a laboratórium kialakításával kapcsolatos követelményeket és útmutatókat, módszervalidálási követelményeket, módszerekre és vizsgálati jegyzőkönyvre vonatkozó leírásokat tartalmaz. Tartalmazza továbbá az élelmiszerekben található allergén alapanyagok meghatározására szolgáló referenciaanyagok követelményeire és használatára vonatkozó általános iránymutatásokat is.

tovább


Takarmányok nyomelem-, nehézfém- és egyéb elemtartalmának meghatározása – MSZ EN 17053

Az MSZ EN 17053:2018 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. A nyomelemek, a nehézfémek és más elemek meghatározása takarmányban ICP-MS-sel (multimódszer) szabvány az As-, Cd-, Co-, Cu-, Fe-, Hg-, Mn-, Mo-, Pb-, Se-, Tl-, U- és Zn-tartalom meghatározására alkalmas induktív csatolású plazma-tömegspektrometria (ICP-MS) alkalmazásának módját írja le. A módszer alkalmazható a molekulaion zavaró hatásait csökkentő (pl. ütközési vagy reakciócellás) technológiát alkalmazó, vagy anélküli kvadrupól mérőműszerekben ugyanúgy, mint a nagy felbontású szektormezős (sector-field) rendszerekben.

tovább


Állati és növényi zsírok és olajok savszámának és savasságának meghatározása – MSZ EN ISO 660

Az MSZ EN ISO 660:2021 Állati és növényi zsírok és olajok. A savszám és a savasság meghatározása (ISO 660:2020) szabvány három (két titrimetriás és egy potenciometriás) módszert ír elő az állati és növényi zsírok és olajok savasságának meghatározására. A szabvány alkalmazható finomított vagy nyers, növényi vagy állati eredetű zsírokra és olajokra, bontott szappancsapadékokra vagy technikai zsírsavakra.

tovább


Validáló és verifikáló testületekre vonatkozó általános alapelvek és követelmények – MSZ EN ISO/IEC 17029

Az MSZ EN ISO/IEC 17029:2020 Megfelelőségértékelés. Validáló és verifikáló testületekre vonatkozó általános alapelvek és követelmények (ISO/IEC 17029:2019) szabvány általános alapelveket és követelményeket tartalmaz a megfelelőségértékelési tevékenységként validálást/verifikálást végző szervezetek felkészültségére, működésére és pártatlanságára. A szabvány az akkreditáló testületek általi akkreditáció, a szakértői értékelési csoportokon belüli szakértői értékelés, valamint a validáló/verifikáló testületek szakmai felkészültsége és pártatlansága elismerésének nélkülözhetetlen alapja.

tovább


A termékekhez, árucikkekhez és szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés – MSZ EN 17161

Az MSZ EN 17161:2019 Egyetemes tervezés. A termékekhez, árucikkekhez és szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés az „egyetemes tervezés” megközelítés szerint. A használók körének kibővítése szabvány követelményeket és ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a használók legszélesebb körének igényeit, beleértve a fogyatékos emberek igényeit is, figyelembe vegyék egy termék vagy szolgáltatás gyártása vagy kifejlesztése során.

tovább


Épített környezet egyenlő esélyű használata – MSZ EN 17210

Az MSZ EN 17210:2021 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Működési követelmények szabvány részletesen leírja az egyenlő esély megteremtéséhez szükséges működési követelményeket és ajánlásokat az épített környezetet alkotó szerkezetek elemeire és összeszerelésére, a belsőépítészeti elemekre, az alkotóelemekre és a szerelvényekre, valamint a helyváltoztatást segítő kerekes eszközök használata lehetővé tételének módjára.

tovább


EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Hatékony közösségimédia-üzenetek válság- és katasztrófakezelés során – CEN munkaértekezleti megállapodás (CWA)

A CEN nyilvános véleményezésre bocsátja a Guidelines for effective social media messages in crisis and disaster management (Útmutató a hatékony közösségimédia-üzenetekhez válság- és katasztrófakezelés során) munkaértekezleti megállapodás (CWA) tervezetét. A CWA kidolgozása/kiadása a Horizon 2020 STRATEGY project része. A projekt végső célja a katasztrófák idején szükséges alkalmazkodási képesség/rugalmasság, valamint az elhárítási tevékenység hatékonyságának és biztonságosságának növelése szabványok segítségével. A tervezettel kapcsolatos észrevételeket 2023. március 30-ig lehet eljuttatni az annika.almqvist@sis.se e-mail-címre.

tovább


Kiterjesztettvalóság-alkalmazások a tanulásra és a tanulásteljesítmény növelésére – CEN munkaértekezleti megállapodás (CWA)

A CEN nyilvános véleményezésre bocsátja az eXtended Reality for Learning and Performance Augmentation. Methodology, techniques, and data formats (Kiterjesztettvalóság-alkalmazások tanulásra és teljesítménynövelésre. Módszertan, technikák és adatformátumok) munkaértekezleti megállapodás tervezetét. A tervezet az intenzív oktatás területén alkalmazható átfogó szabványokat tartalmaz az eXtended Reality tanulási tevékenység és a 3D-s kiterjesztettvalóság-objektumok létrehozására, közvetítésére és használatára. Módszertan, amely a különböző lépések során követendő technikákat részletezi az eddigi ismeretek megőrzése és az iskolai magatartás pozitív befolyásolása érdekében. Célja a tanulás forradalmi megközelítése, a 3D-s tartalmak megosztásának lehetősége. A dokumentum felhasználói köre: oktatók, oktatási vezetők, közvetítők és hatóságok (például állami szintű oktatási infrastruktúra-szolgáltatók és iskolarendszerek), valamint befektetők. A tervezet kidolgozása 2022 szeptemberében kezdődött, jelenleg már kész a nyilvános véleményezésre.

tovább


Oktatási és képzési szolgáltatások szabványosítása – ISO/TC 232 szabványosító műszaki bizottság

Az ISO/TC 232 Oktatási és képzési szolgáltatások szabványosító műszaki bizottság 2017-ben a hivatalos iskolarendszeren kívüli képzési szolgáltatások követelményei (ISO 29993:2017); 2018-ban az oktatási szervezetek menedzsmentrendszerének követelményei (ISO 21001:2018); 2021-ben a távoktatás követelményei (ISO 29994:2021) és az oktatási és képzési szolgáltatások szótára (ISO 29995:2021) tárgyú nemzetközi szabványokat adta ki. A bizottság jelenleg a szabványokkal kapcsolatos esettanulmányokkal foglalkozik.

tovább


Fenntartható villamosított közlekedés – új IEC Rendszerértékelő Csoport (IEC SEG)

Az IEC 2018-ban kezdeményezte lehetséges szerepének elemzését/felmérését a villamos járművek területén, figyelemmel a jövő fenntartható közlekedésére (FST). Erre a feladatra új Rendszerértékelő Csoport (IEC SEG 11) jött létre, amely ajánlásokat dolgozott és adott ki. Ezek jobb megértése és népszerűsítése céljából interjú készült a munkában részt vevő szakértőkkel. Az interjú választ ad arra, hogy mi volt az elsődleges cél, melyek a jelentés fő ajánlásai a fenntartható közlekedést szolgáló szabványosítás fejlesztésének felgyorsítására, melyek voltak az IEC számára leginkább releváns, kiemelt fontosságú felhasználási esetek, hogyan tud az IEC együttműködni más szervezetekkel a fenntartható közlekedés előmozdítása érdekében?

tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS


A Delta Technologies Nyrt. és Delta Systems Kft. – az MSZT új ügyfelei – antikorrupciós irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A Magyar Szabványügyi Testület a Delta Technologies Nyrt. és Delta Systems Kft. cégcsoport MSZ ISO 37001 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabvány szerinti antikorrupciós irányítási rendszere szabványnak való megfelelőségéről nemzeti (MSZT-) és nemzetközi (IQNET-) tanúsítványt bocsátott ki. A tanúsítványok szerinti alkalmazási terület: informatikai/irodatechnikai termékek (hardver/szoftver) értékesítése és szervizelése; IT-rendszerek üzemeltetése és támogató szolgáltatások (tanácsadás, konszolidáció, projektmenedzsment, fejlesztés); Smart megoldások; hálózati megoldások; rendszer-integráció; szoftverfejlesztés; fővállalkozói tevékenység.

tovább


IQNET-együttműködés – az MSZT és más IQNET-tagok közös auditálási eljárásai 2022-ben

A Magyar Szabványügyi Testület 1998 óta teljes jogú tagja a Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózatának (IQNET). Tagsága révén az MSZT-hez évek óta rendszeresen érkeznek egyszeri vagy ismétlődő felkérések az európai IQNET-tagoktól, hogy működjön közre magyarországi szervezetek irányítási rendszerének auditálásában, illetve jogi megfelelőségi auditok elvégzésében. Az ilyen együttműködések egyaránt hasznosak a külföldi tanúsító IQNET-partnerek és a tanúsított magyar szervezet számára. A hazai tanúsított szervezetnek csökkennek a tanúsítással kapcsolatos járulékos költségei (pl. nincs utazási és szállásköltség), az audit pedig csak magyar nyelvű, esetleg kétnyelvű lesz. A külföldi tanúsítónak a gazdaságossági és a kommunikációs szempontokon túl azért is érdeke az MSZT felkérése, mert a kompetens magyar auditor – hazai jogszabályismerete révén – a tanúsított szervezet számára hasznos fejlesztési lehetőségeket tárhat fel, így az auditnak magasabb a hozzáadott értéke. 2022-ben az MSZT-t a francia, az olasz, a spanyol és a svájci IQNET-tag kérte fel együttműködésre.

tovább


Az MSZT Megfelelőségtanúsítási Kollégium 2023. évi ülése

Az MSZT Megfelelőségtanúsítási Kollégium (MK) 2023. február 9-én tartotta szokásos éves ülését. A testület elemezte az MSZT Tanúsítási Titkársága tevékenységének pártatlanságát, átláthatóságát és fejlesztési lehetőségeit. Az ülés résztvevői a beszámolókat elfogadták és egyetértettek abban, hogy az MSZT az irányítási rendszertanúsítási tevékenységét érintő lehetséges veszélyeket folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi, a szükséges intézkedéseket végrehajtja, valamint tevékenységét pártatlanul végzi.

tovább


Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a gyártóktól és az üzemeltetőktől független szervezetként – kijelölés alapján – 2004-től végzi a játszótéri eszközök jogszabálynak, illetve szabványnak való megfelelősége értékelését, azaz a játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzését. Az MSZT 2022-ben 1548 db játszótéri eszközt ellenőrzött.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Elengedhetetlen annak naprakész ismerete, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépések szükségesek az előírt, elvárt követelmények teljesítése érdekében. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.

tovább


OKTATÁS/KÉPZÉS

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


„Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet” – szakmai fórum: 2023. március 21.

A szakmai fórum témája a márciusban magyar nyelven megjelent MSZ EN 17161:2019 Egyetemes tervezés. A termékekhez, árucikkekhez és szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés az „egyetemes tervezés” megközelítés szerint. A használók körének kibővítése és az MSZ EN 17210:2021 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Működési követelmények szabványok, valamint két angol nyelvű európai műszaki jelentés. A szakmai fórumon a magyar nyelvű változatot kidolgozó szakértők és az érdekvédelmi szervezetek szakértői adnak betekintést az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának mindennapi kérdéseibe az egyetemes tervezés szemléletének megfelelően.

tovább


EGYÉB HÍREK


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2023 februárjában az Online Szabványkönyvtárnak 42 új előfizetője volt, 137 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 2 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább


BÚCSÚZUNK

A Magyar Szabványügyi Testület búcsúzik a közelmúltban elhunyt Magyari László és prof. dr. Zöld András gépészmérnök kollégáktól, akik hosszú éveken át elhivatott és önzetlen támogatói voltak szakterületük szabványosításának. Magyari László az MSZT/MB 315 Daruk, emelőgépek és elemeik műszaki bizottság, prof. dr. Zöld András az MSZT/MB 106 Épületek és épületszerkezetek hővédelme műszaki bizottság tevékenységében vállalt jelentős szerepet, melynek elnöki tisztét is ellátta. Felkészültségük és több évtizedes gyakorlati tapasztalatuk a magas színvonalú szakmai munkát, emberi hozzáállásuk, példamutatásuk pedig a szabványosítás során előforduló szakmai ellentétek feloldását, a viták minden érintett számára elfogadható lezárását segítették. Ezt, amint egykoron, úgy most is hálásan köszönjük!

Emléküket, szakmai hagyatékukat megőrizzük és továbbvisszük!


  Feliratkozás Vélemény