Kidolgozás alatt lévő európai szabványok

A következőkben felsorolt szabványtervezeteket (enquiry) a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) – a felszólalási határidővel – megkapta véleményezésre.
Az MSZT köszönettel vesz bárkitől az európai szabványtervezetekre vonatkozó minden olyan javaslatot és véleményt, amely a tervezett európai szabványok tartalmát illetően segíti a magyar nemzeti érdekek érvényesítését.

A véleményeket (magyarul és angolul) legkésőbb a megadott felszólalási határidő előtt 2 héttel kérjük megküldeni a megadott formanyomtatvány kitöltésével a szabvtit@mszt.hu e-mail-címre, hogy azt az illetékes műszaki bizottsággal egyeztetni tudjuk, illetve a megadott formai és egyéb követelményeknek megfelelően megküldhessük a CEN/CENELEC illetékes műszaki bizottságának.

A véleményezésre megküldött szabványtervezetek listája az alábbi linkekre kattintva folyamatosan nyomon követhető:

Az enquiry-szavazás alatt álló CEN-szabványtervezetek

Az enquiry-szavazás alatt álló CENELEC-szabványtervezetek

Az európai/nemzetközi szabványtervezetek szerzői jogi védelmét a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) látja el Magyarországon. A szabványtervezet(ek)et az MSZT engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, forgalmazni, árusítani vagy bármilyen egyéb módon terjeszteni, közreadni tilos. Az ilyen tevékenységek, illetve a szerzői jogok bármilyen módon való megsértése jogszabálysértő magatartás, amelynek összes következményét a jogsértésért felelősnek kell viselnie.