Feliratkozás Vélemény

2021. augusztus

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2021. augusztus 1-jén 142 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 35 db MSZ EN, 51 db MSZ EN ISO, 50 db MSZ EN IEC, 4 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 1 db MSZ ISO.

tovább

2021. augusztus 1-jén összesen 101 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 97 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 4 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. augusztus 1-jén 6 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Augusztusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. augusztus 1-jén 10 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. augusztus 1-jén 5 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ ISO 3297 Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN), MSZ ISO 5667-10 Vízminőség. Mintavétel. 10. rész: Útmutató a szennyvíz mintavételéhez és az MSZ 20587 Gyalogos turistautak jelzései szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


A kerámiai burkolólapokhoz használt fugázóhabarcsok vizsgálata szabványsorozat újabb magyar nyelvű részei

2021 augusztusában a fugázóhabarcsok kerámiai burkolólapokhoz szabványsorozat újabb három részének magyar nyelvű változata jelent meg: MSZ EN 12808-2:2009 (a kopásállóság meghatározása), MSZ EN 12808-3:2009 (a hajlító- és nyomószilárdság meghatározása), MSZ EN 12808-5:2009 (a vízfelvétel meghatározása). A szabványok érvényesek valamennyi fugázóhabarcsra, amelyet kültéri és beltéri burkoláskor a fal- és a padlóburkoló kerámiai burkolólapokhoz használnak. Leírják a mintavétel módját, a vizsgálati feltételeket, a vizsgálathoz szükséges anyagokat és berendezéseket, a vizsgálat kivitelezését, a vizsgálati eredmények megadásának módját, és felsorolják azokat az adatokat, amelyeket a jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell.

tovább


Extra- és intraorális fogászati röntgenberendezések

2021 júliusában és augusztusában megjelent a fogászati röntgenberendezések tárgyú szabványsorozat (MSZ EN 60601) két részének magyar nyelvű változata. Az MSZ EN 60601-2-63 az extraorális fogászati röntgenberendezések kiegészítő követelményeit foglalja magában (megadva a teljes körű működési követelményeket), az MSZ EN 60601-2-65 pedig az intraorális fogászati röntgenberendezések kiegészítő követelményeit összesíti.

tovább


Széles sávú vezetett zavartűrési vizsgálat

A Magyar Szabványügyi Testület 2021 augusztusában közzétette az MSZ EN 61000-4-31:2017 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-31. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati kapuk széles sávú vezetett zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-31:2016) magyar nyelvű változatát. A szabvány a villamos és elektronikus berendezések 150 kHz – 80 MHz közötti frekvenciatartományban szándékoltan és/vagy nem szándékoltan sugárzó széles sávú jelforrásokból származó elektromágneses zavarokkal szembeni vezetett zavartűrési követelményeivel foglalkozik. Célja olyan egységes eljárás megteremtése, amely a berendezések és rendszerek meghatározott jelenséggel szembeni zavartűrésének megállapítására alkalmas következetes módszert ír le.

tovább


Mikrobiológiai vizsgálatok az élelmiszerláncban

2021 augusztusában két élelmiszerlánc mikrobiológiája tárgyú szabvány magyar nyelvű változata jelent meg. Az MSZ EN ISO 10273 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a patogén Yersinia enterocolitica kimutatására szabvány egy horizontális módszert tartalmaz az emberi megbetegedést okozó Yersinia enterocolitica kimutatására, az MSZ EN ISO 10272-1 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Campylobacter spp. kimutatására és számlálására 1. rész: Kimutatási módszer szabvány pedig ugyancsak egy horizontális módszert tartalmaz a Campylobacter spp. dúsítással vagy közvetlen kioltással történő kimutatására. Mindkét szabvány alkalmazható az emberi fogyasztásra és állatok takarmányozására szánt termékek esetén, valamint a környezeti mintákra az élelmiszer-előállítás és az élelmiszer-kezelés területén. Az MSZ EN ISO 10272-1 ezeken felül még alkalmazható az elsődleges termelési folyamatban vett mintákra, mint például az állati ürülék, a por és a tamponok.

tovább


Műtrágyavizsgálati szabványok magyar nyelven

2021 augusztusában két műtrágya témájú szabvány jelent meg magyar nyelven. Az MSZ CEN/TS 17060 a 10%-nál több molibdént tartalmazó ásványi műtrágyákban az összes és a vízoldható molibdén meghatározására, az MSZ CEN/TS 17403 pedig a lassú tápanyagleadású, szilárd karbamid-formaldehid és metilén-karbamid műtrágyák hideg és forró vízben oldhatatlan nitrogéntartalmának, valamint a tápanyagpolimerek 7,5 pH-jú foszfátpufferoldatban 100 °C-on való oldhatóságának meghatározására alkalmas.

tovább


Bővül az MSZ EN 16475 szabványsorozat

A jelenleg még csak angol nyelven elérhető MSZ EN 16475-1:2020 azoknak a fémből készült égéstermék-hangtompítóknak a követelményeit és vizsgálati módszereit határozza meg, amelyeket az égéstermék-elvezető berendezések zajszintjének csökkentésére használnak. A még szintén csak angol nyelven elérhető MSZ EN 16475-6:2020 azoknak a keretből és egy vagy több ajtóból álló tisztító- és ellenőrző nyílásoknak a követelményeit és vizsgálati módszereit határozza meg, amelyek hozzáférést biztosítanak az égéstermék-elvezető berendezés égéstermékjáratához ellenőrzés vagy tisztítás céljából. Az angol nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának kidolgozása folyamatban van az MSZT/MB 114 Kémények nemzeti szabványosító műszaki bizottság által.

tovább


Doppingmegelőzés – az első európai szabvány a biztonságos sportélelmiszerekért

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. augusztus 1-jén bevezette az MSZ EN 17444:2021 Doppingmegelőzés a sportban. Jó fejlesztési és gyártási gyakorlatok a tiltott anyagok jelenlétének megakadályozására a sportolóknak szánt élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben szabvány angol nyelvű változatát. A szabvány – amely ezen a szakterületen az első – számos olyan eljárást ír le, amelyet a gyártóknak be kell vezetniük a doppingellenes előírások és szervezetek [például a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA)] által tiltott anyagok jelenléte kockázatának csökkentése érdekében.

tovább


Szabvány az olimpiai doppingvizsgáló laboratóriumok megbízhatóságának igazolására

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei szabvány tartalmazza azokat a követelményeket, amelyeket a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) munkáját támogató, az olimpiai játékok során éjjel-nappal működő akkreditált laboratóriumoknak teljesíteniük kell megbízhatóságuk, valamint vizsgálati eredményeik pontosságának bizonyítása érdekében.

tovább


„Hűvös anyagok” az élhető városi klímáért

Az ún. „hűvös anyagok” használatával, a tetőkön, az utakon és a járdákon való elhelyezésével az adott felszín/tető hőmérséklete akár 27%-kal is csökkenthető. A „hűvös anyagok” legfőbb jellemzője a magas látható és infravörös fényspektrum visszaverése és kibocsátása, amelynek eredményeként a sugárzás nagy százaléka rögtön visszakerül a környezetbe ahelyett, hogy elnyelnék az épületek. A CEN/WS 107 Városi hőszigethatás csökkentése hűvös anyagok használatával új munkaanyagon dolgozik, amely arra vonatkozó útmutató, hogy miért, mikor és hogyan lehet a városi hőszigethatást csökkenteni a „hűvös anyagokkal”, leírja ezeknek az anyagoknak a referenciainformációit, illetve kiválasztásuk szempontjait.

tovább


Nem IP-alapú hálózatok

Az ETSI Non-IP Networking munkacsoportja (ISG NIN) által a közelmúltban közzétett első három jelentése közül az ETSI GR NIN 001 részletezi a TCP/IP hiányosságait a vezetékes és mobilhálózatokban, az ETSI GR NIN 002 a nem IP-alapú hálózatok vizsgálati megfontolásait részletezi az 5G mobilhálózatokon keresztül, az ETSI GR NIN 003 pedig leírja azt a hálózati modellt, amely az új technológia alapja.

tovább


Orvostechnikai eszközök grafikus szimbólumai

Az ISO 15223-1 Orvostechnikai eszközök. Orvostechnikai eszközök címkéin, címkézésén és tájékoztatóiban használandó szimbólumok. 1. rész: Általános követelmények (magyar nemzeti szabványként: MSZ EN ISO 15223-1:2017) nemzetközi szabvány az orvostechnikai eszközök csomagolásán vagy kapcsolódó dokumentációjukban használható szimbólumokat tartalmazza, melyek a fogyasztókat is segítik termékválasztáskor.

tovább


Kis sebességű automatizált vezetési rendszerek

Az ISO 22737 Intelligens közlekedési rendszerek. Kis sebességű automatizált vezetési (LSAD-) rendszerek előre meghatározott útvonalakhoz. Teljesítménykövetelmények, rendszerkövetelmények és teljesítményvizsgálati eljárások nemzetközi szabvány a minimumkövetelmények és a vizsgálati eljárások meghatározásával segíti a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését az emberek, valamint az áruk zárt térben és sok ember jelenlétében, előre meghatározott útvonalakon történő, kis sebességű szállítása és az ehhez kötődő szolgáltatások során, kiemelten a kereskedelmi célú létesítmények és az egyetemek esetében.

tovább


Az online szállásfoglalás szabályozása

Az ISO/TC 228 a hagyományos turizmussal és szolgáltatásokkal foglalkozó szabványok mellé felvette programjába az online szállásfoglalás tematikáját is, mivel ez a szolgáltatás egyre nagyobb teret hódít a turisztikai szektorban. A nemzetközi szabványosító bizottság által összeállított javaslat összegyűjti és rendszerezi a szállásfoglaló weboldalak működési folyamatait és szolgáltatási tartalmát, útmutatót ad a weboldalaknak, hogyan kezeljék a lényeges kérdéseket – különösen az információbiztonság, az adatvédelem, az információ ellenőrzése, a tőkebiztonság, a pénzvisszatérítési eljárás és a felelősség terén, valamint akciótervet kínál az operációs rendszerek fejlesztéséhez.

tovább


Az e-hulladékok mennyiségének csökkentése

Számos országban a gyártók törvény szerinti kötelezettsége az elektromos és elektronikai termékeik újrahasznosítása feltételeinek megteremtése és környezetre gyakorolt káros hatásuk teljes közömbösítése mindaddig, amíg a termékek (az újrahasznosított termékek) felhasználhatósága véget nem ér. Az ilyen ún. kiterjesztett gyártói felelősség miatt tehát a gyártók felelnek a termékért annak teljes életciklusa alatt, beleértve a termék visszavételét, újrahasznosítását (ismételt újrahasznosítását) és végső ártalmatlanítását is. Az e-hulladék szisztematikus, fenntartható kezelésének elősegítése és mennyiségének csökkentése (újrafelhasználással és újrahasznosítással), valamint a nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása szándékával az IEC új szabványosítási projektet indított.

tovább


Antikorrupció új ISO-szabványok az antikorrupciós irányítási rendszerek területén

A rendkívül sikeres ISO 37001 (magyar nemzeti szabványként: MSZ ISO 37001:2019) Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabvány kiadását követően a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) az antikorrupció tárgykörében 2021 áprilisában az ISO 37301 Megfelelésirányítási rendszer. Követelmények használati útmutatóval című, 2021 júliusában pedig az ISO 37002 Visszaélésjelentés-irányítási rendszer. Útmutató című szabványokat jelentette meg. A három szabvány jól alkalmazható együttesen, de külön-külön is bármilyen méretű és tevékenységű szervezet (vállalkozás, kormányzati intézmény) esetében.

A szabványok értelmezése és használata támogatása érdekében az MSZT (MSZT-Akadémia) szakmai konzultációt/képzést szervez, amelynek előkészítéseként kérdőívet ad közre (a kérdőív e linkre kattintva érhető el).

tovább


Környezetvédelmi terméknyilatkozat (EPD) – konferencia a terméknyilatkozat készítéséről

A Magyar Szabványügyi Testület a 2021 júliusában magyar nyelven megjelent MSZ EN 15804:2012+A2:2020 Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriáját meghatározó alapvető szabályok című szabvány szemléletének, főbb pontjainak, a hozzá kapcsolódó további szabványok, többek között az egyedi termékekre (pl. hőszigetelő anyagok, betontermékek, nyílászárók stb.) vonatkozó termékkategória-szabályok körének megismertetése szándékával 2021. szeptember 23-án konferenciát szervez. A konferencia elsősorban az építőipari termékeket gyártók és forgalomba hozók számára ad új, hasznos információkat. A programban szerepel az építési anyagok és építmények életciklusszakasza, az EPD-k és az MSZ EN 15804 szerinti hazai és nemzetközi auditálás jelenlegi helyzetének ismertetése.

tovább


A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ négyes integrált irányítási rendszerének sikeres tanúsítási eljárása

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) feladataival, küldetésével, jövőképével és stratégiájával összhangban működteti integrált irányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2015 (MIR), MSZ EN 15224:2017 (EeIR), MSZ EN ISO 14001:2015 (KIR) szabványok szerint, melyet kibővített az MSZ ISO 45001:2018 – a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR) – szabvánnyal. A négyes integrált irányítási rendszer sikeres működtetése a Magyar Szabványügyi Testület tanúsítási eljárása során bizonyítást nyert.

tovább


Aranyoklevél kiadása a Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. részére

A Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. részére a minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) aranyoklevelet adományozott. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


2021 júliusában megjelent módosított, illetve hatályon kívül helyezett, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató nyújt segítséget.

tovább


Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása – VP2-4.1.7-21

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására. A Felhívás további célja a vidéki térségekben a meglévő munkahelyek megőrzése, a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2021 júliusában az Online Szabványkönyvtárnak 37 új előfizetője volt, 91 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága tanúsítási menedzser pozícióba keres munkavállalót.

tovább


  Feliratkozás Vélemény