Feliratkozás Vélemény

2022. október

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

Szabványosítási világnap

1946. október 14-én alakult meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), azóta október 14. a szabványosítás világnapja. A világnap célja, hogy megemlékezzen arról a több ezer szakértőről, akik világszerte, közös erőfeszítéssel, önkéntesen alkalmazható nemzetközi szabványokat dolgoznak ki, továbbá hogy felhívja a figyelmet a nemzetközi szabványok gazdasági életben betöltött szerepével kapcsolatos tudatosság fontosságára, valamint hirdesse a szabványok szükségességét és hasznát.

tovább


A nemzeti szabványállomány változásai

2022. október 1-jén 144 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 75 db MSZ EN, 53 db MSZ EN ISO, 9 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 4 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ ISO és 1 db MSZ.

tovább

2022. október 1-jén összesen 130 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 111 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 19 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. október 1-jén 6 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Októberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. október 1-jén 16 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Nemzeti szabvány programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. október 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


A környezetszenzitív (CPTED) bűnmegelőzés alapelvei – MSZ 22341

Az MSZ 22341:2022 Irányelvek a környezetszenzitív (CPTED) bűnmegelőzéshez nemzeti szabvány célja, hogy elősegítse a környezetszenzitív, közismertebb nevén építészeti bűnmegelőzés, nemzetközi megnevezésben a CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) alapelveinek és gyakorlatának közös megértését és alkalmazását a biztonság, a bűnüldözés, a bűnmegelőzés és az ezekhez kapcsolódó kockázatok területén, valamint elősegítse az e területen megvalósuló intézkedések hatékonyságának növelését.

tovább


Talajjavítók és termesztőközegek terminológiája – MSZ CEN/TS 17732 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ CEN/TS 17732:2022 Talajjavítók és termesztőközegek. Terminológia műszaki specifikáció közel 100 szakkifejezést és azok meghatározását tartalmazza. A szakkifejezések a műtrágyák és talajjavítók szakterületen is jól alkalmazhatók.

tovább


Kivonatkészítés iszapból, kezelt biohulladékból és talajból – MSZ CEN/TS 16177 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ CEN/TS 16177:2022 Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Kivonat készítése az extrahálható ammónium, nitrát és nitrit meghatározásához műszaki specifikáció az iszapban, a kezelt biohulladékban és a talajban lévő ammónium-nitrogén és nitrát-nitrogén meghatározásának módszerét írja le 1 mol/l-es kálium-klorid-oldattal végzett extrakció után.

tovább


Műtrágyák és meszezőanyagok kadmiumtartalmának meghatározása – MSZ EN 14888 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 14888:2006 Műtrágyák és meszezőanyagok. A kadmiumtartalom meghatározása szabvány a műtrágya kadmiumtartalma meghatározásának két módszerét ismerteti: a láng-atomabszorpciós spektrometriát (FAAS) mint A módszert és az induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometriát (ICP-OES) mint B módszert.

tovább


Egészségügyi berendezések újabb termékszabványa – MSZ EN 14055 magyar nyelven

Az MSZ EN 14055:2019 WC- és vizelde-öblítőtartályok termékszabvány az öblítőszerkezettel, töltőszeleppel és túlfolyóval ellátott WC- és vizelde-öblítőtartályok kialakítását, teljesítményjellemzőit és vizsgálati módszereit határozza meg. Azokat az öblítőtartályokat fedi le, amelyeket az épületek belső ivóvíz-létesítményeihez lehet csatlakoztatni.

tovább


Betonvizsgálati szabványok alapja – MSZ EN 12390-1 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 12390-1:2021 A megszilárdult beton vizsgálata. 1. rész: A próbatestek és sablonok alak-, méret- és egyéb követelményei szabvány meghatározza a más szabványokban megadott vizsgálati módszerek elvégzéséhez szükséges kocka, henger vagy hasáb formában készített betonvizsgálati próbatestek, valamint az előállításukhoz szükséges sablonok alakjait és méreteit, továbbá az ezekre vonatkozó tűréseket. A dokumentumban előírt tűrések a szilárdságvizsgálati igényeken alapulnak, de alkalmazhatók más tulajdonságok vizsgálata során is.

tovább


Geoműanyag szigetelők műszaki jellemzői és vizsgálata – MSZ EN 13361 és MSZ EN 13491 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 13361:2018 Geoműanyag szigetelők. A víztározók és a gátak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői és MSZ EN 13491:2018 Geoműanyag szigetelők. Az alagutak és a kapcsolódó föld alatti műtárgyak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői szabványok a folyadék átszivárgását gátló és vízelválasztó rétegként használt geoműanyag szigetelőkre vonatkozó jellemzőket és a megfelelő vizsgálati módszereket tartalmazzák.

tovább


Orvostechnikai eszközök humánklinikai vizsgálata – MSZ EN 14155 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN ISO 14155:2020 Orvostechnikai eszközök humánklinikai vizsgálata. Helyes klinikai gyakorlat (ISO 14155:2020) szabvány azzal a helyes klinikai gyakorlattal (GCP) foglalkozik, melyet az orvostechnikai eszközök klinikai teljesítőképességének és biztonságának értékelése során, az embereken végzett klinikai vizsgálatok tervezéséhez, elvégzéséhez és dokumentálásához kell alkalmazni. A szabvány követelményei összhangban vannak a Helsinki Nyilatkozatból eredeztethető etikai elvekkel.

tovább


Ívhiba-érzékelő készülékek általános követelményei – MSZ EN 62606 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 62606:2022 Ívhiba-érzékelő készülékek általános követelményei (IEC 62606:2013, módosítva + AMD1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT olyan háztartási és hasonló használatra szánt ívhiba-érzékelő készülékekre (AFDD-kre) vonatkozik, amelyek egyidejűleg ellátják a tűzveszéllyel összefüggő ívelési áram érzékelését és megkülönböztetését. A szabvány meghatározza az előírt feltételek melletti működési kritériumokat az áramkör nyitására vonatkozóan, ha az ívelési áram meghaladja a szabványban megadott határértékeket.

tovább


Feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés-vizsgálat – MSZ EN IEC 61000-4-11 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN IEC 61000-4-11:2020 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként legfeljebb 16 A bemeneti áramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés-vizsgálata (IEC 61000-4-11:2020) szabvány célja, hogy általános hivatkozási alapot nyújtson a villamos és az elektronikus berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrésének megítélésére.

tovább


Füst- és hőérzékelők kombinációjából álló érzékelők – MSZ EN 54-29 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 54-29:2015 Tűzjelző berendezések. 29. rész: Multiszenzoros tűzérzékelők. Füst- és hőérzékelők kombinációjából álló pontszerű érzékelők szabvány meghatározza azon pontszerű, multiszenzoros tűzérzékelők követelményeit, vizsgálati módszereit és teljesítménykövetelményeit, amelyeket a tűz érzékelésére és az épületekbe telepített tűzjelző rendszerekben való használatra szántak, és amelyek egy mechanikai burkolatban, legalább egy optikai vagy ionizációs füstérzékelőből és legalább egy hőérzékelőből állnak.

tovább


Napeleminverterek szigetüzem-képződést gátló intézkedéseinek vizsgálata – MSZ EN 62116 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 62116:2014 Közcélú elosztóhálózatra kapcsolt fotovillamos átalakítók. Szigetüzem-képződést gátló intézkedések vizsgálati eljárása (IEC 62116:2014) szabvány követelményeit teljesítő inverterek és egyéb eszközök nem tekinthetők szigetüzeműnek. Ez azt jelenti, hogy megfelelő körülmények között érzékeli a szigetüzem körülményeit és beszünteti a betáplálást a közcélú villamosenergia-hálózatba. A szabvány egy vizsgálati eljárást ad meg a közcélú elosztóhálózatra csatlakozó PV-rendszerekben használt, szigetüzem-képződés elkerülésére szolgáló intézkedések teljesítményének értékelésére.

tovább


A tömegközlekedés hatékonyabb irányítása – CEN/TS 15531-5

A CEN/TS 15531-5:2022 Public transport. Service interface for real-time information relating to public transport operations. Part 5: Functional service interfaces situation exchange: Situation exchange (Tömegközlekedés. A tömegközlekedési műveletekhez kapcsolódó szervizinterfész valós idejű információi. 5. rész: Funkcionális szolgáltatási interfészek helyzetcseréje) című műszaki specifikáció iránymutatást ad a szervizinterfész valós idejű információi (SIRI) helyzetcsere-szolgáltatására (SIRI-SX) a tömegközlekedés számára. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a közlekedési hálózat megfelelő működésének tényleges vagy potenciális zavaraiból álló helyzetekre vonatkozó adatok hatékony cseréjét.

tovább


Műanyagok szerepe a körforgásos gazdaságban – EU-stratégia

A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos EU-stratégia egyik fő célja, hogy elősegítse a műanyag termékekben található újrahasznosított műanyagok arányának növelését. A stratégia megvalósításában az európai szabványok kulcsszerepet fognak játszani, 2022. augusztus 2-án ugyanis az Európai Bizottság értesítette a CEN-t és a CENELEC-et a műanyagok újrahasznosítására és az újrahasznosított műanyagokra vonatkozó új szabványosítási kérelemről.

tovább


Az ARNICA Kft. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének tanúsítása, valamint HACCP- és GMP-rendszerének igazolása

Az ARNICA Kft. sikeres MSZ EN ISO 22000:2018 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének tanúsítása, továbbá a MÉ 2-1/1969 és a Jó Gyártási Gyakorlat irányelv (CAC/RCP) előírásai alapján – a HACCP- és GMP-rendszerek igazolása eredményeként – a szervezet élelmiszer-biztonsági irányítási, GMP- és HACCP-rendszerének alkalmazási területe: étrend-kiegészítő termékek gyártása.

tovább


Informatikai és antikorrupciós irányítási rendszerek – MSZT-auditorok továbbképzése

2022. október 7-én került sor az informatikai (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO/IEC 19770) és az antikorrupciós (ISO 37001) irányítási rendszerekkel kapcsolatos online auditor-továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az előadások témái a következők voltak: a szabványok és változásaik ismertetése, pénzügyi kontrollok audittapasztalatai, információbiztonság, kiberbiztonság és adatvédelem, információbiztonsági kontrollok, valamint cégcsoportok információbiztonsági (IBIR)/üzletmenet-folytonossági irányítási rendszereinek (ÜMFIR) audittapasztalatai.

tovább


Az ISO-rendszerek tanúsításról közérthetően – cikksorozat

A most induló cikksorozat célja az irányítási rendszerek iránt érdeklődők – legyenek kezdők, haladók vagy „fekete övesek” – tájékoztatása az ISO-rendszerek és tanúsításuk kialakulásáról, alapjairól, bevezetésük és alkalmazásuk feltételeiről, nehézségeiről, valamint hasznosságáról.

tovább


Irányítási rendszerek a világban – ISO-felmérés a tanúsítások számáról: ISO Survey 2021

Megjelent az ISO évente megismételt, világszintű felmérésének eredménye az ISO irányítási rendszerszabványainak megfelelő érvényes tanúsítványok számáról. Az adatszolgáltatók az IAF MLA tagok által akkreditált tanúsító testületek. Az ISO Survey of Certifications (ISO Survey 2021) a 2021. december 31-én érvényes tanúsítványok becsült számadatait tartalmazza (köztük a magyarországi adatokkal). A 2021. évi felmérés az előző kiadáshoz képest 4 további szabvánnyal bővült (ISO 20121, ISO 29001, ISO 44001 és ISO 55001), így összesen 16 ISO irányítási rendszerszabványt foglal magában.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 szeptemberében az Online Szabványkönyvtárnak 22 új előfizetője volt, 110 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény