Szabványok októberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. október 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

 

1. MSZT által kiadott helyesbítések

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

MSZ EN 1993-1-2:2013

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra

28. oldal

(4.6.) képlet

 

Helyesen

 


Helyesbítés az angol nyelvű nemzeti szabványok magyar nyelvű címoldalán

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN ISO 19014-1:2019

Földmunkagépek. Működésbiztonság. 1. rész: Módszertan a vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő részeinek és teljesítménykövetelményeinek meghatározására

(ISO 19014-1:2018, 2019. februári helyesbített változat)

Címoldal

Magyar cím

Földmunkagépek. Működésbiztonság. 1. rész: Módszertan a vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő részeinek és teljesítménykövetelményeinek meghatározására (ISO 19014-1:2018, 2019. februári helyesbített változat)

Földmunkagépek. Működés közbeni biztonság. 1. rész: Módszertan a vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő részeinek és teljesítménykövetelményeinek meghatározására (ISO 19014-1:2018, 2019. februári helyesbített változat)

MSZ EN ISO 19014-3:2019 Földmunkagépek. Működésbiztonság. 3. rész: A vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő elektronikus és elektromos alkatrészeinek környezeti teljesítmény- és vizsgálati követelményei (ISO 19014-3:2018)

Címoldal

Magyar cím

Földmunkagépek. Működésbiztonság. 3. rész: A vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő elektronikus és elektromos alkatrészeinek környezeti teljesítmény- és vizsgálati követelményei (ISO 19014-3:2018)

Földmunkagépek. Működés közbeni biztonság. 3. rész: A vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő elektronikus és elektromos alkatrészeinek környezeti teljesítmény- és vizsgálati követelményei (ISO 19014-3:2018)

MSZ EN ISO 19014-4:2020

Földmunkagépek. Működésbiztonság. 4. rész: A vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő szerkezeti részeinek szoftveres és adatátviteli tervezése és értékelése

(ISO 19014-4:2020)

Címoldal

Magyar cím

Földmunkagépek. Működésbiztonság. 4. rész: A vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő szerkezeti részeinek szoftveres és adatátviteli tervezése és értékelése

(ISO 19014-4:2020)

Földmunkagépek. Működés közbeni biztonság. 4. rész: A vezérlőrendszer biztonsággal összefüggő szerkezeti részeinek szoftveres és adatátviteli tervezése és értékelése

(ISO 19014-4:2020)


2. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítés

Angol nyelvű nemzeti szabvány

A helyesbített nemzeti szabvány

 

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 1515-4:2021

Karimák és kötéseik. Csavarkötések. 4. rész: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv alá tartozó berendezések csavarkötéseinek kiválasztása

EN 1515-4:2021/AC:2022, August


3. CEN által kiadott javítási értesítő

A CEN javítási értesítővel teszi közzé az EN-szabványok helyesbített kiadásaiban szereplő változtatásokat, valamint az ISO által az EN ISO szabványokhoz kiadott helyesbített változatokban szereplő változtatásokat.

A helyesbített változatban lévő változtatás az aktív linkre kattintva a szabvány „Foreword” című fejezetében megtekinthető.

Angol nyelvű nemzeti szabvány

A helyesbített nemzeti szabvány

 

Az ISO által kiadott helyesbített változat címe

hivatkozási száma

címe

MSZ EN ISO 8985:2022

Műanyagok. Etilén-vinil-acetát kopolimer (EVAC) hőre lágyuló műanyagok. A vinil-acetát-tartalom meghatározása

(ISO 8985:2022)

Műanyagok. Etilén-vinil-acetát kopolimer (EVAC) hőre lágyuló műanyagok. A vinil-acetát-tartalom meghatározása

(ISO 8985:2022, 2022. augusztusi helyesbített változat)

 

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

 

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.