Feliratkozás Vélemény

2023. január

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

 

Szabványok megjelenése

2023. január 1-jén 100 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 43 db MSZ EN, 17 db MSZ EN ISO, 31 db MSZ EN IEC, 2 db MSZ EN ISO/IEC, 1 db MSZ CEN/TR, 4 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ CLC/TR és 1 db MSZ ISO.

tovább

2023. január 1-jén összesen 74 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 67 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 7 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. január 1-jén 4 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. január 1-jén 4 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabvány programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ ISO 45003 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítása. Pszichológiai egészség és biztonság a munkahelyen. Útmutató a pszichoszociális kockázatok kezeléséhez szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Szabvány tervezett visszavonása

A következőben megadott forrásdokumentum nélküli nemzeti szabvány visszavonási szándékát a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) – a felszólalási határidővel – közzéteszi az érdekelt szakemberek számára.

tovább


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK

2023. január 1-jén 12 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Elektrotechnikai termékek gyártásához felhasznált, környezetre káros anyagok meghatározása – MSZ EN 62321-1

Az MSZ EN 62321-1 Egyes anyagok meghatározása elektrotechnikai termékekben. 1. rész: Bevezetés és áttekintés (IEC 62321-1:2013) szabvány az elektrotechnikai termékekben alkalmazott, a környezetvédelem szempontjából veszélyes anyagok kimutatásához szükséges minta kiválasztásához és a vizsgálat tárgyának meghatározásához ad segítséget.

tovább


Villamos berendezések létesítése (kiállítások, bemutatók és standok) – MSZ HD 60364-7-711

Az MSZ HD 60364-7-711:2019 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok (IEC 60364-7-711:2018) szabvány már igazodik az MSZ HD 60364-4-41-hez és kiterjed a szabadterekre is.

tovább


Víz oldottanion-tartalmának meghatározása – MSZ EN ISO 10304-4

Az MSZ EN ISO 10304-4:2022 Vízminőség. Oldott anionok meghatározása ionkromatográfiás módszerrel. 4. rész: Klorát, klorid és klorit meghatározása gyengén szennyezett vízben (ISO 10304-4:2022) szabvány – többek között – az ivóvíz, a nyersvíz, vagy a fürdők/uszodák medencevize klorát-, klorid- és klorit-tartalmának meghatározási módszerét írja le. A szabványsorozat többi része is (MSZ EN ISO 10304-1:2009, MSZ EN ISO 10304-3:1999) elérhető magyar nyelven.

tovább


A tenger gyümölcsei szerves higanytartalmának meghatározása – MSZ EN 17266

Az MSZ EN 17266 Élelmiszerek. Az elemek és ezek kémiai formáinak meghatározása. Szerves higany meghatározása a tenger gyümölcseiben elemihigany-analízissel szabvány a tenger gyümölcseiben lévő szerves higany elemihigany-analízissel történő meghatározásának módszerét írja elő. A módszert sikeresen validálták osztrigaszöveten, kagylószöveten, homár középbéli mirigyén, tüskéscápamájon és tonhalon végzett laboratóriumi körvizsgálatban.

tovább


Kerámiai burkolólapok vizsgálata – MSZ EN ISO 10545-10, MSZ EN ISO 10545-15

Az MSZ EN ISO 10545-10:2021 Kerámiai burkolólapok. 10. rész: A nedvesség hatására bekövetkező tágulás meghatározása (ISO 10545-10:2021, 2021. szeptemberi helyesbített változat) szabvány szerinti módszer a gyorsított, nedvesség hatására bekövetkező tágulás meghatározása forrásban lévő víz hatására és a hosszúság arányos változásának mérése. Az ugyancsak magyar nyelven megjelent MSZ EN ISO 10545-15:2021 Kerámiai burkolólapok. 15. rész: A mázas burkolólapok ólom- és kadmiumleadó képességének meghatározása (ISO 10545-15:2021) szabvány szerinti módszer a kerámiai burkolólap mázas felületének kezelése ecetsavoldattal, majd az oldatban kioldódott ólom és kadmium mennyiségének meghatározása.

tovább


Cementek és építési meszek termékkategória-szabályai – MSZ EN 16908:2017+A1

Az MSZ EN 16908:2017+A1:2022 Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz című szabvány az MSZ EN 15804:2012+A2:2020 szerint, cementek és építési meszek III. típusú környezetvédelmi nyilatkozatához (EPD) ad meg termékkategória-szabályokat (PCR-eket).

tovább


Öntömörödő beton vizsgálata – MSZ EN 12350-8

A hiánypótló MSZ EN 12350-8:2019 A friss beton vizsgálata. 8. rész: Öntömörödő beton. A roskadási terülés vizsgálata szabvány részletesen leírja az öntömörödő beton roskadási terülésének és t500 terülési idejének meghatározására alkalmas eljárást. A roskadási terülést és a t500 terülési időt az öntömörödő beton folyósságának és annak akadályoztatás nélküli terülési sebességének értékelésére lehet használni, amivel az öntömörödő beton térkitöltő képessége jellemezhető. A t500 terülési idő a folyási sebességet méri és az öntömörödő beton viszonylagos viszkozitását mutatja, amivel az öntömörödő beton átfolyási képessége jellemezhető.

tovább


Légzésvédők vizsgálata – MSZ EN 143

Az MSZ EN 143:2021 Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés szabvány a rásegítés nélküli légzésvédők (RPD) cserélhető szerkezeti elemeként használt részecskeszűrők megfelelőségértékeléséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat tartalmazza. ZA melléklete a szabvány és a 2016/425/EU [2016 OJ L81] rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményei közötti kapcsolatot mutatja be.

tovább


Gömbgrafitos öntöttvasak anyagminőségei – MSZ EN 1563

Az MSZ EN 1563:2019 Öntészet. Gömbgrafitos öntöttvas szabvány meghatározza az öntött próbadarabok típusait, valamint az azokból készített próbatesteken mért mechanikai jellemzők alapján osztályba sorolt gömbgrafitos öntöttvas minőségek kémiai összetételére és mechanikai jellemzőire vonatkozó követelményeket.

tovább


Veszélyes áruk fogalommeghatározásai – MSZ EN 14564

Az MSZ EN 14564:2020 Tartályok veszélyes áruk szállítására. Terminológia szabvány a közlekedésüzemet és a szállítmányozást veszélyeztető, az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) és a RID (Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat) dokumentumokban nem szereplő, de szükséges kiegészítő szakkifejezéseket, valamint ezek meghatározásait tartalmazza.

tovább


Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása – MSZ EN ISO 3743-2

Az MSZ EN ISO 3743-2:2020 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Műszaki módszerek kis méretű, hordozható zajforrásokhoz zengő térben. 2. rész: Különleges zengőszobákban alkalmazható módszerek (ISO 3743-2:2018) szabvány szerinti módszerek olyan kis méretű gépek, eszközök, alkatrészek és szerkezeti egységek esetén alkalmazhatók, amelyek különleges zengőszobákban vagy előírt akusztikai jellemzőkkel rendelkező, kemény falú vizsgálóhelyiségekben telepíthetők. Ezek a módszerek egy adott frekvenciatartományon belül mindenféle zajtípus mérésére alkalmasak, kivéve az egyedi hangenergia-kitörésekből álló impulzusos zajokat.

tovább


EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


CEN/CENELEC műszaki jelentések (CEN/TR, CLC/TR) 2022-ben

Az európai szabványosító szervezetek 34 szakterületen összesen 75 db műszaki jelentést adtak ki 2022-ben. Műszaki jelentések (TR – Technical Report) akkor készülnek, ha az európai szabványosító szervezetek műszaki bizottságai (TC-i) sürgős vagy hasznos tájékoztatást szeretnének adni a CEN/CENELEC/ETSI tagjainak, az Európai Bizottságnak, az EFTA titkárságának vagy más kormányzati szerveknek, illetve kívülálló testületeknek. A TR kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nincs nemzeti köröztetés (Enquiry), nemzeti szintű bevezetése nem kötelező. A TR informatív tartalmú dokumentum, amely korlátlan ideig érvényben maradhat.

tovább


CEN/CENELEC műszaki specifikációk (CEN/TS, CLC/TS) 2022-ben

Az európai szabványosító szervezetek 33 szakterületen összesen 151 db műszaki specifikációt adtak ki 2022-ben. Műszaki specifikációkat (TS – Technical Specification) az európai szabványosító műszaki bizottságok (TC-k) elsősorban az európai piac fejlődésének támogatását célzó témakörök szempontjainak közzétételére, az előírásokra és a kapcsolódó vizsgálati módszerekre vonatkozó piaci iránymutatáshoz, valamint a kísérleti körülmények és/vagy fejlődő technológiák előírásainak megalkotására hoznak létre. A TS normatív tartalmú dokumentum. Akkor is TS-t dolgoznak ki, ha bizottsági szinten nincs meg a megfelelő támogatás az EN kiadásához. Több TS is létezhet azonos témakörben, de EN-nel nem lehet ellentétes a műszaki tartalmuk. A TS kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nincs nemzeti köröztetés (Enquiry). A TS-eket 3 évente felül kell vizsgálni. Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

tovább


CEN munkaértekezleti megállapodások (CWA) 2022-ben

2022-ben 22 szakterületen összesen 45 db munkaértekezleti megállapodás kiadására került sor. Munkaértekezleti megállapodásokat (CWA – CEN Workshop Agreement) az európai szabványosító szervezetek munkaértekezletei során dolgoznak ki, tehát nem a hagyományos műszaki bizottsági eljárással készülnek és az európai szabványosítás három hivatalos nyelve (angol, német, francia) közül legalább az egyiken kiadják. Olyan megállapodás, amely meghatározott egyének vagy szervezetek, vagyis a kidolgozók közötti megegyezést tükrözi. Ezek az egyének vagy szervezetek felelősek a megállapodás tartalmáért. A munkaértekezleti megállapodás esetében a közmegegyezés korlátozott. Bevezetése, nemzeti szintű jóváhagyása nem kötelező. A CWA 3 évig érvényes, de lehetőség van érvényességének egyszeri meghosszabbítására.

tovább


5G/6G kutatási projektek első szakasza – ETSI kutatási konferencia

2023 elején az SNS JU (Intelligens hálózatok és szolgáltatások közös vállalkozás) elindítja az 5G/6G kutatási projektek első szakaszát, amelyek közül számos kulcsfontosságú szerepet fog játszani a következő generációs hálózatok meghatározásában. Az ETSI annak érdekében, hogy az iparág képviselői és a szabványosítási szakértők megvitassák a jövőbeli technológiai kutatások és a szabványosítási fejlesztések kapcsolatát, 2023. február 6–8. között személyes találkozót szervez a kutatóközösség számára.

tovább


Az ISO és az IEC szorosabb együttműködése

2022 végén a nemzetközi szabványosítás két szervezete, az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) és az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) közös nyilatkozatban adta közre együttműködésük eredményét: a párhuzamos munkavégzés elkerülése, az IEC és az ISO titkárságai közötti szorosabb kapcsolat, szabványok közös kidolgozása, vezetői testületek munkájának összehangolása, szabványosítási programok egyeztetése.

tovább


Az ISO és az ICC partnerségi egyezménye

Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) és az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) által aláírt párizsi egyezménytől mindkét fél a szabványosításban való részvétel bővülését várja. A ISO a szabványosítás iránti igények alaposabb, jobb felmérésének/megismerésének lehetőségét, a 130 ország több mint 45 millió vállalkozását képviselő ICC pedig a szabványok mind szélesebb körű alkalmazását és az ebből adódó előnyök kiaknázását reméli.

tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS


A LOGOSZ IT Services Kft. – az MSZT új ügyfele – minőségirányítási rendszerének tanúsítása

A 2013-ban alapított Logosz IT Services Kft. minőségirányítási rendszerének alkalmazási területe: integrált informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése, szállítása, telepítése és üzemeltetése. Az MSZT nemzeti (MSZT-) és nemzetközi (IQNET-) tanúsítványok kiadásával ismerte el, hogy a Kft. minőségirányítási rendszere megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány szerinti követelményeknek.

tovább


A Veolia Magyarország cégcsoport újabb hat tagja antikorrupciós irányítási rendszerének tanúsítása

A Veolia Energia Magyarország Zrt. 2021 júniusában, Magyarországon az elsők között tanúsíttatta antikorrupciós irányítási rendszerét az MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerint. 2022-ben a cégcsoport további hat tagja vezette be az antikorrupciós irányítási rendszert, amelyek szabványnak való megfelelőségét az MSZT a nemzeti (MSZT-) és a nemzetközi (IQNET-) tanúsítványok kiadásával ismerte el.

tovább


Sikeres akkreditálási eljárás az MSZT információbiztonság-irányítási rendszerek (IBIR) tanúsítása terén

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az MSZT információbiztonság-irányítási rendszerek (IBIR) tanúsítása terén, az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti akkreditálási eljárás eredményeként döntött az akkreditálási státusz kiadásáról az MSZT számára.

tovább


Tanúsításról közérthetően – 4. rész: Irányítási rendszerek típusai

Az irányítási rendszerek elemzése/megismerése/osztályozása lehetséges a megfelelőségigazolás szempontjából. Ebben az esetben A és B típusról beszélünk. Az A típus estében lehetséges az irányítási rendszernek való megfelelőség (és ennek tanúsítása, pl. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 stb. szerint). A B típus esetében a szabvány (pl. ISO 50004) általában csak útmutatóként szolgál, azaz ajánlásokat (iránymutatásokat) tartalmaz az A típusú irányítási rendszerszabvány (pl. ISO 50001) alkalmazásához. Vannak azonban kivételek.

tovább


2022 decemberében megjelent új és módosított, a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Elengedhetetlen annak naprakész ismerete, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépések szükségesek az előírt, elvárt követelmények teljesítése érdekében. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.

tovább


OKTATÁS/KÉPZÉS

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Épített környezet használata esélyegyenlőséggel – MSZT-konferencia európai szabványokról és műszaki jelentésekről

Az egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet témakörben az MSZT – a REKORE Egyesület és az ÉMI Nonprofit Kft. szakmai támogatásával – 2023 márciusában konferenciát szervez a magyar nyelvű MSZ EN 17210 és MSZ EN 17161 szabványokkal, valamint az angol nyelvű MSZ CEN/TR 17621 és MSZ CEN/TR 17622 műszaki jelentésekkel kapcsolatos szakmai vélemények, kérdések megbeszélésére, illetve egyeztetésére.

tovább


EGYÉB HÍREK


Adatipar – modelladattárcák szabványosítása

A Neumann Technológiai Platform javaslatot tett a hiteles személyazonosításhoz kötött, önálló, a tárolt adatok állami és minősített piaci szereplők közötti kereskedelmére alkalmas, ágazati modelladattárcákhoz kapcsolódó szabványok kidolgozására. Az elképzelések szerint az adatkészletek tisztaságának minősítési rendszere és az adatipari folyamatok témakörökben a precíziós agrárium, az élelmiszeripar, az egészségügy, a sport és az okosváros szakterületeken készülnek szabványok.

tovább


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 decemberében az Online Szabványkönyvtárnak 15 új előfizetője volt, 114 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 2 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább


  Feliratkozás Vélemény