Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

A következőben megadott forrásdokumentum nélküli nemzeti szabvány visszavonási szándékát a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) – a felszólalási határidővel – közzéteszi az érdekelt szakemberek számára.

Az MSZT köszönettel vesz a szabványok visszavonásával kapcsolatban minden olyan javaslatot és véleményt, amely a tervezett visszavonás(oka)t érinti. Ha az adott szabványra nem érkezik észrevétel, azt az MSZT visszavonja.

A véleményeket legkésőbb a megadott felszólalási határidőre kérjük megküldeni a szabvtit@mszt.hu e-mail-címre.

 

13

Környezet. Egészségvédelem. Biztonság

13.110

 

MSZ-06-02.0211:1989

Munkavédelem. Faipari termelőberendezések egyedi biztonságtechnikai követelményei

Felvilágosítást ad:

Kámán Gergely, e-mail: g.kaman@mszt.hu

Felszólalási határidő:

2023. január 25.