Feliratkozás Vélemény

2022. február

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2022. február 1-jén 137 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 45 db MSZ EN, 20 db MSZ EN IEC, 65 db MSZ EN ISO, 2 db MSZ EN ISO/IEC, 1 db MSZ CLC/TR, 1 db MSZ ISO és 3 db MSZ.

tovább

2022. február 1-jén összesen 92 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 81 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 11 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. február 1-jén 7 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Februárban megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. február 1-jén 14 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. február 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ 29017 Műanyagok. A poliolefinek biológiai lebomlása szabadtéri, földfelszíni környezetben. Előírás szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


CEN/CENELEC műszaki jelentések (CEN/TR, CLC/TR) 2021-ben

Az európai szabványosító szervezetek 27 szakterületen összesen 81 db műszaki jelentést adtak ki 2021-ben. Műszaki jelentések (TR – Technical Report) akkor készülnek, ha az európai szabványosító szervezetek műszaki bizottságai (TC-i) sürgős vagy hasznos tájékoztatást szeretnének adni a CEN/CENELEC/ETSI tagjainak, az Európai Bizottságnak, az EFTA titkárságának vagy más kormányzati szerveknek, illetve kívülálló testületeknek. A TR kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nincs nemzeti köröztetés (Enquiry), nemzeti szintű bevezetése nem kötelező. A TR informatív tartalmú dokumentum, amely korlátlan ideig érvényben maradhat.

tovább


CEN/CENELEC műszaki specifikációk (CEN/TS, CLC/TS) 2021-ben

Az európai szabványosító szervezetek 34 szakterületen összesen 74 db műszaki specifikációt adtak ki 2021-ben. Műszaki specifikációkat (TS – Technical Specification) az európai szabványosító műszaki bizottságok (TC-k) elsősorban az európai piac fejlődésének támogatását célzó témakörök szempontjainak közzétételére, az előírásokra és a kapcsolódó vizsgálati módszerekre vonatkozó piaci iránymutatáshoz, valamint a kísérleti körülmények és/vagy fejlődő technológiák előírásainak megalkotására hoznak létre. A TS normatív tartalmú dokumentum. Akkor is TS-t dolgoznak ki, ha bizottsági szinten nincs meg a megfelelő támogatás az EN kiadásához. Több TS is létezhet azonos témakörben, de EN-nel nem lehet ellentétes a műszaki tartalmuk. A TS kidolgozásakor nincs szüneteltetési eljárás, nincs nemzeti köröztetés (Enquiry). A TS-eket 3 évente felül kell vizsgálni. Nemzeti szintű bevezetésük nem kötelező.

tovább


CEN munkaértekezleti megállapodások (CWA) 2021-ben

2021-ben 10 szakterületen összesen 15 db munkaértekezleti megállapodás kiadására került sor. Munkaértekezleti megállapodásokat (CWA – CEN Workshop Agreement) az európai szabványosító szervezetek munkaértekezletei során dolgoznak ki, tehát nem a hagyományos műszaki bizottsági eljárással készülnek és az európai szabványosítás három hivatalos nyelve (angol, német, francia) közül legalább az egyiken kiadják. Olyan megállapodás, amely meghatározott egyének vagy szervezetek, vagyis a kidolgozók közötti megegyezést tükrözi. Ezek az egyének vagy szervezetek felelősek a megállapodás tartalmáért. A munkaértekezleti megállapodás esetében a közmegegyezés korlátozott. Bevezetése, nemzeti szintű jóváhagyása nem kötelező. A CWA 3 évig érvényes, de lehetőség van érvényességének egyszeri meghosszabbítására.

tovább


Új európai és nemzetközi szabványosító műszaki bizottságok 2021-ben

A korábbi gyakorlatnak megfelelően 2021-ben is számos új szakterületet vont be a szabványosításba a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és európai megfelelője, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), valamint a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) és európai megfelelője, az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) (ISO és IEC: 3 új terület; CEN és CENELEC: 20 új terület). A szabványosító bizottságok megalakulásáról a korábbi hírlevelek már tájékoztatást nyújtottak, végleges jegyzékük összeállítására azonban csak most nyílt lehetőség.

tovább


Megjelent a szabadvezetékek létesítési előírásai tárgyú szabvány korszerűsített kiadása – MSZ 151-8

Az MSZ 151-8 Villamos energetikai szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai szabvány a legfeljebb 1 kV-os (kisfeszültségű), váltakozó áramú, (csupasz és szigetelt) szabadvezetékekre, valamint a vezeték tartozékaira vonatkozik, beleértve a szabadvezeték tartószerkezetére szerelt bármilyen más vezetéket is. A tartószerkezetekre és alapozásokra vonatkozó előírásokat az MSZ 151-8, az MSZ EN 50341-1 és az MSZE 50341-2 együttesen tartalmazzák.

tovább


Felvonószabványok magyar nyelven – MSZ EN 81 szabványsorozat

Magyar nyelven megjelent az MSZ EN 81 szabványsorozat következő négy tagja: az MSZ EN 81-20:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók; az MSZ EN 81-50:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai; az MSZ EN 81-72:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók és az MSZ EN 81-73:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén.

tovább

tovább


Tea és illóolaj – ISO-szabványok magyar nyelven

A februárban magyar nyelven megjelent MSZ ISO 3103 Tea. Teafőzet-készítés érzékszervi vizsgálathoz szabvány egy módszert ír elő az érzékszervi vizsgálatokban felhasznált teafőzet tealevél áztatásával történő elkészítésére; az MSZ ISO 212 Illóolajok. Mintavétel szabvány az illóolajtételek érzékszervi, fizikai és kémiai jellemzőit határozza meg a minták vizsgálatával; az MSZ ISO 19332 Kamilla-illóolaj [Matricaria chamomilla L. syn. Chamomilla recutita (L.) Rauschert] szabvány pedig a kamilla-illóolaj bizonyos jellemzőit határozza meg a minőségértékelés megkönnyítése érdekében.

tovább


Kereskedelmi és enyhén ipari területek professzionális berendezéseinek zavarkibocsátása az MSZ EN IEC 61000-6-8:2021 magyar nyelven

Megjelent az MSZ EN IEC 61000-6-8:2021 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-8. rész: Általános szabványok. A kereskedelmi és enyhén ipari helyszíneken használatos professzionális berendezések zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-8:2020) magyar nyelvű változata. A szabvány a 0 Hz-től 400 GHz-ig terjedő frekvenciatartományra érvényes zavarkibocsátási követelményeket foglalja magában. A 400 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban a vezetett és sugárzott zavarkibocsátási követelmények – meghatározott elektromágneses környezetben – megfelelő szintű védelmet nyújtanak a rádióvétellel szemben.

tovább


Villamos háztartási és hasonló célokra szolgáló hordozható készülékek (PRCD-készülékek) szabványának módosítása magyar nyelven

Megjelent magyar nyelven az MSZ HD 639 S1:2004 Villamos szerelési anyagok. Hordozható áram-védőkapcsolós készülékek, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló célokra (PRCD-készülékek) (IEC 61540:1997 + A1:1998, módosítva) szabvány második módosítása, az MSZ HD 639 S1:2002/A2:2011. Az eredeti dokumentum D mellékletének D2. táblázatát módosítja, amely megadja a vizsgálatokat, a próbadarabok számát, a kiegészítő vizsgálatsorozatokat és a minimális feltételeket a PRCD-készülékek megfelelőségének EMC-követelményei szerinti ellenőrzéséhez.

tovább


Útmutató a hulladékkivonatok elemzéséhez – MSZ CEN/TR 16192

Megjelent magyar nyelven az MSZ CEN/TR 16192:2020 Hulladékok. Útmutató a kivonatok elemzéséhez, amely a hulladékok elhelyezésének végső szabályozását hivatott segíteni nemzeti szinten. Összefoglalja a hulladékok jellemzésére készített vizes kivonatokban lévő pH, ammónium, AOX, As, Ba, Cd, Cl, könnyen felszabadítható cianid, Co, Cr, Cr(VI), Cu, DOC/TOC, elektromos vezetőképesség, F, Hg, Mo, Ni, NO2, Pb, fenolindex, összes S, Sb, Se, SO42–, összes oldott szilárd anyag (TDS), V és Zn meghatározásának módszereit.

tovább


Megosztásalapú gazdaság (sharing economy) – ISO 42500

Az internet és a mobiltechnológiák térhódításának egyenes következménye a megosztásalapú gazdaság fejlődése és az átalakuló fogyasztói szokások. A megosztásalapú gazdasághoz Magyarországon jelenleg öt ágazatban mintegy 40 online platform tevékenysége köthető: közlekedés (telekocsi), térmegosztás (lakáskiadás, közösségi irodák), emberierőforrás-közvetítés, pénzügyi és kiskereskedelmi szektor. Az ISO 42500 Sharing economy. General principles (Megosztásalapú gazdaság. Általános alapelvek) szabvány a biztonságos és megbízható szolgáltatásnyújtást segíti elő. A dokumentum egy szabványsorozat első tagja, amelyet – az elképzelések szerint – a különböző szakterületeken továbbiak követnek majd.

tovább


A dolgok internete (Internet of Things – IoT) biztonságáért nemzetközi/európai szabványokkal

A dolgok internete a több milliárd összekapcsolt okoseszközt és az ezek közötti, felfoghatatlan mennyiségű adatcserét jelenti. A rendszer folyamatosan bővülő, új kapcsolódási lehetőségeinek árnyoldalaként növekszik a támadásoknak való kitettsége is. Az MSZ ISO/IEC 27001 és az MSZ EN ISO/IEC 27002 közös nyelvet biztosítanak az információbiztonsággal kapcsolatos irányítási, kockázati és megfelelőségi kérdések kezelésére. Az ISO/IEC 27031 és az ISO/IEC 27035 segítik a szervezeteket a kibertámadások hatékony kezelésében és a támadások utáni helyreállításban. Az ISO/IEC 27001 szabványcsalád az összegyűjtött adatok biztonságos megőrzését segíti. Ezeken a szabványokon túl azonban most már olyanokra is szükség van, amelyek kifejezetten az IoT által felvetett kockázatokkal foglalkoznak.

tovább


Kvantuminformációs technológia (QIT) – IEC-kiadvány

A kialakulóban lévő kvantuminformációs technológia olyan új lehetőségeket nyit meg a számítástechnikában, amelyek meghaladják a hagyományos számítástechnikai rendszerek kapacitását, ezért a nemzeti kormányok számára már most kiemelt kutatási területnek számít. Az IEC Quantum information technology című kiadványa a kvantumtechnológiákkal és a szabványosítás szerepével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Áttekintést ad a jelenlegi fejlettségi állapotról a kutatás, a technológia, az ipar és a piac felkészültsége szempontjait figyelembe véve. A kiadvány hangsúlyozza, hogy a szabványosítást össze kell hangolni a QIT-kutatásokkal. Ehhez elengedhetetlen egy egységes szabványsorozat elkészítése az ipar meghatározó szerepvállalásával.

tovább


Az e-hulladék ártalmatlanításának globális megközelítése – IEC szabványosítási program

Az IEC egy program elindítását tervezi az e-hulladékok szisztematikus, fenntartható kezelésének támogatására. A program célja az ártalmatlanításra kerülő e-hulladék mennyiségének csökkentése az újrahasználat/újrafeldolgozás támogatásával; a nem megfelelő ártalmatlanítás megelőzése; a szabványokat (vagy azokkal egyenértékű követelményeket) figyelmen kívül hagyó e-hulladék-átadás/e-hulladék-átvétel megelőzése.

tovább


Klímavédelem Londoni nyilatkozat nemzetközi és európai szabványosítási együttműködés

A CEN és a CENELEC elkötelezett a környezetbarát szabványok kidolgozásában, ezért 2022. január 13-án Brüsszelben mindkét európai szervezet aláírta a Londoni nyilatkozatot (London Declaration), amelyet az ISO tagjai, valamint az IEC tanácsadó testülete 2021 szeptemberében fogadtak el. Az aláírással a nemzetközi szabványosító közösség elkötelezi magát, hogy tevékenységével (szabványaival) hozzájárul a párizsi klímamegállapodás, valamint az ENSZ Fenntartható fejlődési célok (UN SDGs) és a zöldmegállapodás (Green Deal) által meghatározott célkitűzések megvalósításához.

tovább


Hüvelyes termékek világnapja – február 10.

Az ISO számos szabványt dolgozott ki a hüvelyes termékekre/élelmiszerekre, biztonságos tárolásukra [ISO 6322 Storage of cereals and pulses (Gabonafélék és hüvelyesek tárolása), háromrészes szabványsorozat], a kártevőkre [ISO 6639 Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation (Gabonafélék és hüvelyesek. A rejtett, rovarok okozta fertőzés meghatározása), négyrészes szabványsorozat]; tisztán tartásukra (MSZ ISO 605 A hüvelyes magvak tisztaság-, magméret-, idegenszag-, rovarszennyezettség-vizsgálata és faj-, fajtameghatározása);a nedvesség mérésére [ISO 24557 Pulses. Determination of moisture content. Air-oven method (Hüvelyesek. A nedvességtartalom meghatározása. Légkemencés módszer)]; és a rájuk is érvényes élelmiszer-biztonságra [MSZ EN ISO 22000 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO 22000)]. Az ISO-nak több mint 1600, az élelmiszer-ágazattal kapcsolatos szabványa van. További információkért tekintse meg a tájékoztatót.

tovább


Az anyanyelv nemzetközi napja (február 21.) és a szabványosítás

1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. Anyanyelvünk, a magyar nyelv pontos és egyértelmű használata mind az önálló (külföldi forrásdokumentum nélküli) szabványok, mind az idegen nyelvű szabványok magyar nyelven való bevezetése esetében rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a nyelv a szabványosítás „munkaeszköze”. Az eredendően magyar nyelvű szabványok kidolgozásakor, az idegen nyelvű szabványok bevezetésekor pedig különösképpen szükséges új fogalmak bevezetése, illetve régi fogalmak átértelmezése. Ez anyanyelvünk biztos ismeretét és alkalmazásának készségét, valamint „nyelvújítási” készséget igényel. Ez a feltétele a közérthetőségnek és annak, hogy a magyar (műszaki) nyelv kövesse a döbbenetes gyorsaságú műszaki fejlődést. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szabványok kidolgozásában, a magyar nyelvű változatok kialakításában minél több, a magyar nyelvet használó, ismerő, a magyar nyelv iránt elkötelezett szakember vegyen részt.

tovább


APFM-Systems Informatikai Kft. – az MSZT új ügyfele – információbiztonság-irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

Az APFM-Systems Kft. (a továbbiakban: Társaság) több mint 10 éve tevékenykedik az ingatlanüzemeltetés szoftveres támogatása szakterületen. Meggyőződésük, hogy az információ az ügyfelek és a Társaság számára is olyan vagyonelem, amely esetében ki kell zárni az illetéktelenek általi hozzáférést és a véletlen/szándékos változás vagy megsemmisülés lehetőségét a hitelesség, a rendelkezésre állás, illetve az üzletmenet-folytonosság érdekében. Ezzel a céllal a Társaság az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti információbiztonság-irányítási rendszert épített ki, illetve működtet. A rendszer szabványnak való megfelelőségét az MSZT Tanúsítási Titkárság sikeres auditja igazolta. A szervezet információbiztonság-irányítási rendszerének alkalmazási területe: „Komplex ingatlanüzemeltetési szoftverek tervezése, fejlesztése, kapcsolódó üzleti tanácsadás. A fejlesztett szoftverek üzemeltetése SaaS-szolgáltatás keretében”.

tovább


22. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny

A JQA – japán tanúsító szervezet – a svájci székhelyű Nemzetközi Tanúsító Hálózattal (IQNET) közösen, az UNICEF Tokiói Iroda támogatásával immár huszonkettedik alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzversenyt. A verseny célja a gyermekek figyelmének felhívása a környezet szeretetére és védelmére. A 2020-ban meghirdetett és 2021-re a koronavírus-járvány miatt meghosszabbított 21. versenyre 80 országból 14 689 rajz érkezett (Magyarország a 4. legtöbb pályázatot benyújtó ország lett, 479 db rajzzal). A nemzetközi szekció első helyezettjei közé válogatták egy 6 éves, egy 8 éves, egy 11 éves és egy 13 éves magyar kislány munkáját, a szekció „említésre méltó kategóriájában” pedig díjazták még két 9 éves magyar kislány, valamint egy 16 éves magyar fiú rajzát is. Az IQNET teljes jogú magyarországi tagszervezeteként a Magyar Szabványügyi Testület is minden évben elkötelezetten és széles körben felhívja a figyelmet a gyermekrajzversenyre. Idén a jelentkezési határidő: 2022. május 31.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése az irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató nyújt segítséget.

tovább


Bevezetés az ergonómiába – MSZT-Akadémia

A Magyar Szabványügyi Testület új képzést indít ergonómia témakörben. Az ergonómia feladata az emberi adottságoknak legjobban megfelelő munkaeszközök és munkakörnyezet kialakítása annak érdekében, hogy a dolgozó az adottságainak megfelelő legmagasabb teljesítményt nyújtsa, megőrizhesse, továbbfejleszthesse szellemi és fizikai teljesítőképességét; megőrizhesse egészségét, biztonságát, testi épségét. A képzés tárgya az ergonómia általános ismertetése, az ergonómia emberrel való kapcsolata, a munkatudomány általános kérdései és az ergonómiai ismeretek alkalmazása.

tovább


Lehetséges hibamód- és hatáselemzés – MSZT-Akadémia

A Magyar Szabványügyi Testület új képzést indít az FMEA témakörében. A Lehetséges hibamód- és hatáselemzés (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) eredetileg az amerikai hadiiparban alkalmazott módszer volt a hibák bekövetkezési valószínűségének csökkentésére és a hibák által okozott katasztrófák megelőzésére azáltal, hogy a hibaforrások feltárására helyezték a hangsúlyt. Alkalmazása a gazdaságban – civil életben – költséghatékonyság-növekedést, jobb minőségű termékek előállítását és/vagy szolgáltatást, hosszú távú gazdasági és versenyképességi előnyöket eredményez.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 januárjában az Online Szabványkönyvtárnak 43 új előfizetője volt, 111 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 6 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény