Szabványok februári helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. február 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

 

 

 

1. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítések

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

MSZ EN 60335-2-27:2014 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-27. rész: A bőr ultraibolya és infravörös besugárzására használt készülékek követelményei (IEC 60335-2-27:2009, módosítva) helyesbítése a következő:

 

1. A Bevezetés fejezet módosítása

A fejezetet ki kell egészíteni a következővel:

Az EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11 helyesbítés az alábbi szabványok vonatkozó fejezeteit egészíti ki vagy módosítja:

− EN 60335-1:2012; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-1:2012/A13:2017; EN 60335-1:2012/A1:2019; EN 60335-1:2012/A14:2019; EN 60335-1:2012/A2:2019; EN 60335-1:2012/A15:2021 (1. rész)

− EN 60335-2-27:2013; EN 60335-2-27:2013/A1:2020; EN 60335-2-27:2013/A2:2020 (2. rész)

 

2. Az 1. Alkalmazási terület fejezet módosítása

A második és harmadik bekezdést helyettesíteni kell a következővel:

Ez az európai szabvány a bőr ultraibolya és infravörös besugárzására használt villamos készülékek biztonságával foglalkozik, amelyek legnagyobb névleges feszültsége nem haladja meg egyfázis esetén a 250 V-ot, egyéb esetben pedig a 480 V-ot.

Z101. MEGJEGYZÉS: Példák a háztartási környezetben használatos készülékekre, melyeknek tipikus háztartási funkcióit háztartási környezetben alkalmazzák, és a nem hozzáértő (laikus) felhasználók által:

− üzletekben, irodákban és más hasonló munkakörnyezetben;

− parasztházakban;

− hotelek, motelek vendégei által és más lakókörnyezetben;

− (fél)panziós típusú környezetben alkalmazzák.

Z102. MEGJEGYZÉS: A háztartási környezet magában foglalja a lakóházakat és az ehhez kapcsolódó épületeket, a kertet stb.

E szabvány alkalmazási területébe tartoznak a háztartási használatra szánt, a kereskedelmi alkalmazásokra, az üzletekben való használatra, a világítástechnikai ipar számára és a parasztházakban való használatra szánt készülékek és gépek.

A kereskedelmi használatra szánt, motoros részekkel rendelkező készülékekre és gépekre vonatkozó további követelményeket a ZE melléklet tartalmazza.

 

3. A 32. Sugárzás, mérgező hatás és hasonló veszélyek című fejezet módosítása

32.101.

Az első bekezdést a következőre kell cserélni:

Az UV-sugárzókkal ellátott készülékek ne bocsássanak ki, a 103. ábra szerinti erythema-hatásspektrumnak megfelelően súlyozott, 0,3 W/m2 összes hatásos besugárzott felületi teljesítményt meghaladó sugárzást.

A készülékek tegyenek eleget a BB1. táblázatban meghatározott értékeknek.

Törölni kell a 4. megjegyzés és az 5. megjegyzés közötti bekezdést.

 

4. A mellékletek módosítása

BB melléklet

(előírás)

Az UV-készülékek részletes csoportosítása

BB3. Hatásos besugárzott felületi teljesítmény

A BB1. táblázatot és a 101. megjegyzést a következőre kell cserélni:

BB1. táblázat: A hatásos besugárzott felületi teljesítmény határértékei

Az UV-készülék típusa

Hatásos besugárzott felületi teljesítmény
W/m2

250 nm < λ ≤ 320 nm

320 nm < λ ≤ 400 nm

1

< 0,0001

≥ 0,15

2

0,0001–0,15

≥ 0,15

3

< 0,15

< 0,15

4

≥ 0,15

< 0,15

λ a sugárzás hullámhossza.

 

Z101. MEGJEGYZÉS: Az összes hatásos besugárzott felületi teljesítmény nem haladhatja meg a 0,3 W/m2 értéket (vö. a 32.101. szakasszal).

Módosítás az EN 60335-1 ZE mellékletéhez

ZE melléklet

(előírás)

Különleges többletkövetelmények a motoros részekkel rendelkező készülékekre

Az 1. rész ZE melléklete alkalmazható a következő módosításokkal:

Az 1. Alkalmazási terület fejezet módosítása

Az utolsó bekezdés után be kell illeszteni a következőt:

A ZE melléklet a motoros részekkel rendelkező készülékekre és gépekre vonatkozó többletkövetelményekkel foglalkozik.

Mivel az e szabvány által lefedett gyártmányok nem okoznak zajveszélyt, a zajra nincsenek megadva különleges előírások.

2. Rendelkező hivatkozások

Az 1. rész ZE mellékletének e fejezete alkalmazható.

3. Szakkifejezések és meghatározásuk

Az 1. rész ZE mellékletének e fejezete alkalmazható.

4. Általános követelmények

Az 1. rész ZE mellékletének e fejezete alkalmazható.

7. Megjelölés és útmutatók

7.12.

Az 1. rész ZE mellékletének e szakasza alkalmazható a következő kivétellel:

7.12.ZE1.

A hatodik felsorolást a következőre kell cserélni:

• arról, hogy az A-súlyozású hangnyomás-kibocsátás szintje 70 dB(A) alatt van.

19. Rendellenes működtetés

Az 1. rész ZE mellékletének e fejezete alkalmazható.

20. Stabilitás és mechanikai veszélyek

Az 1. rész ZE mellékletének e fejezete alkalmazható.

21. Mechanikai szilárdság

Az 1. rész ZE mellékletének e fejezete alkalmazható.

22. Szerkezeti előírások

Az 1. rész ZE mellékletének e szakasza alkalmazható a következő kivétellel:

22.ZE6.

A megfelelőségi szakasz második bekezdését a következőre kell cserélni:

A védőburkolatot ki kell nyitni olyan mértékben, ami szükséges a reteszelőszerkezet működéséhez és azután vissza kell zárni.

Ezt a működést 5 ciklus/perc gyakorisággal 5000 működtetési számig el kell végezni.

A helyesbítés forrása: EN 60335-2-27:2013/AC:2021, November

 

2. CEN által kiadott javítási értesítők

A CEN javítási értesítővel teszi közzé az EN-szabványok helyesbített kiadásaiban szereplő változtatásokat, valamint az ISO által az EN ISO szabványokhoz kiadott helyesbített változatokban szereplő változtatásokat.

A helyesbített változatban lévő változtatás az aktív linkre kattintva a szabvány „Foreword” című fejezetében megtekinthető.

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

MSZ EN ISO 6946:2017 Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Számítási módszerek (ISO 6946:2017) ISO által kiadott 2021. decemberi helyesbített változatában szereplő változtatások a következők:

A Nemzetközi előszó végére a következőt kell beilleszteni, továbbá a változtatásokat ennek megfelelően kell a főszövegbe átvezetni:

Az ISO 6946:2017 helyesbített változata a következő javításokat tartalmazza:

— a (11) képlet alatt az Ave jelmagyarázatában a m2-t mm2-re cserélték;

— az (F5) képletben a d1-et d0-ra cserélték.

Az ISO által kiadott helyesbített változat címe:

Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Számítási módszerek (ISO 6946:2017, 2021. decemberi helyesbített változat)

Angol nyelvű nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány

A CEN által közzétett javítás

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 13209-1:2021

Csecsemő- és gyermekgondozási cikkek. Gyermekhordozók. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész: Keretes hátihordozó

Ezt az európai szabványt a CEN-CENELEC Igazgatási Központ 2021. december 23-án javította és újból kiadta, mivel az 1–9. ábrákat átméretezték a jobb olvashatóság érdekében.

 

A helyesbített nemzeti szabvány

Az ISO által kiadott

helyesbített változat címe

hivatkozási száma

címe

MSZ EN ISO 16315:2016

Kishajók. Villamos hajtásrendszer

(ISO 16315:2016)

Kishajók. Villamos hajtásrendszer

(ISO 16315:2016, 2021. novemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 20417:2021

Orvostechnikai eszközök. A gyártó által megadandó tájékoztatás

(ISO 20417:2021)

Orvostechnikai eszközök. A gyártó által megadandó tájékoztatás

(ISO 20417:2021, 2021. decemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 80000-2:2020

Mennyiségek és egységek. 2. rész: Matematika

(ISO 80000-2:2019)

Mennyiségek és egységek. 2. rész: Matematika (ISO 80000-2:2019, 2021. novemberi helyesbített változat)

MSZ EN ISO 80000-12:2020

Mennyiségek és egységek. 12. rész: Kondenzált anyagok fizikája

(ISO 80000-12:2019)

Mennyiségek és egységek. 12. rész: Kondenzált anyagok fizikája

(ISO 80000-12:2019, 2021. novemberi helyesbített változat)

 

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

 

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.