Feliratkozás Vélemény

2022. március

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2022. március 1-jén 120 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 51 db MSZ EN, 5 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN IEC/IEEE, 34 db MSZ EN ISO, 1 db MSZ CEN/TS, 9 db MSZ CLC/TR, 9 db MSZ CLC/TS, 2 db MSZ CLC IEC/TS, 3 db MSZ CLC IEC/TR, 1 db MSZ ISO/TS, 1 db MSZ CWA és 3 db MSZ.

tovább

2022. március 1-jén összesen 91 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 85 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 6 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. március 1-jén 6 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Márciusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. március 1-jén 15 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. március 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ 12700 Faiskolai termékek minőségi és telepítési követelménye és az MSZ 18010 Tőzegek, tőzegkészítmények, programozott feltáródású műtrágyát tartalmazó földkeverékek és táptalajok vizsgálata. A vízben oldható összes sótartalom meghatározása szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Szabványok tervezett visszavonása

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ 15688:2009 A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme és az MSZ 2713-5:1988 A vaj kémiai és fizikai vizsgálata. Vízeloszlás meghatározása indikátorpapírral szabványok visszavonása.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Megjelent a korszerűsített bölcsődeszabvány – MSZ 24203-7

Az MSZ 24203-7:2022 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék szabvány iránymutatást ad az építtető/beruházó, tervező, műszaki ellenőr és hatóság számára az épület vagy (amennyiben egy más funkciót is magában foglaló épület része) az épületen belüli önálló bölcsőde létesítésére vonatkozó tervezési előírásokra.

tovább


Garázsajtók és kapuk – az MSZ EN 13241:2003+A2 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 13241:2003+A2:2017 Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők szabvány meghatározza azoknak az ipari, kereskedelmi garázsajtóknak és kapuknak a biztonsági és teljesítménykövetelményeit – a tűzzel és a füsttel szembeni ellenálló képesség kivételével –, amelyeket személyek által hozzáférhető területen szándékoznak beépíteni, valamint amelyek fő rendeltetésszerű felhasználási területe személyek által kísért, illetve vezetett áruk és járművek biztonságos áthaladásának lehetővé tétele.

tovább


Aszfaltkeverékek vizsgálata – az MSZ EN 12697 szabványsorozat magyar nyelven

Márciusban hat, az aszfaltkeverékek vizsgálatával foglalkozó európai szabvány magyar nyelvű változata jelent meg. A most elkészült magyar nyelvű változatok az MSZ EN 12697 szabványsorozat átdolgozott, új kiadásának részei, új főcímmel, mivel a vizsgálati módszerek már nem kizárólag a meleg aszfaltkeverékekre vonatkoznak. A szabványok műszaki tartalma is változott, ha a vizsgálati módszerekben bekövetkezett fejlődés ezt indokolta.

tovább


Fotovillamos rendszerek – az MSZ EN 62446-1 magyar nyelven

Az MSZ EN 62446-1:2022 Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények. 1. rész: Hálózatra kapcsolt rendszerek. Dokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és szemrevételezés (IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018) magyar nyelvű egyesített változata meghatározza azokat az információkat és dokumentációkat, amelyeket át kell adni az ügyfélnek a hálózatra kapcsolt PV-rendszerek telepítését követően. Tartalmazza az elvárt üzembe helyezési vizsgálatokat, a szemrevételezési feltételeket és dokumentációkat, amelyekkel igazolható a rendszer biztonságos telepítése és helyes működése. Alkalmazható időszakos vizsgálatokhoz is.

tovább


Nyílt archívumi információs rendszer (OAIS) – az MSZ ISO 14721 magyar nyelven

Megjelent magyar nyelven az MSZ ISO 14721:2022 Űradat- és információközvetítő rendszerek. Nyílt archívumi információs rendszer (OAIS). Referenciamodell szabvány. Az eredetileg űrkutatási adatok tárolására szánt/ajánlott nyílt archívumi információs rendszer (OAIS – Open Archive Information System) szabványa egy olyan elméleti referenciamodellt és keretrendszert ír le, amely alapján a gyakorlatban is létrehozhatók e tevékenységre szánt archívumok. A „nyílt” kifejezés arra utal, hogy ez a szabvány, illetve az ehhez kapcsolódó releváns szabványok fejlesztése nyílt fórumokon történik. A Nemzeti előszó értelmezési segédletet ad a szabvány olvasásához, amelyet kiegészít a honosítás során alkalmazott változtatások listája, illetve a fogalmak magyar ábécé betűrendes felsorolása.

tovább


Illóolaj-tartalom meghatározása – az MSZ EN ISO 6571 magyarul

A magyar nyelven kiadott MSZ EN ISO 6571 Fűszerek, ízesítők és gyógynövények. Az illóolaj-tartalom meghatározása (hidrodesztillációs módszer) (ISO 6571:2008 + Amd 1:2017) az eredeti szabványt és annak módosítását is tartalmazó egyesített változat. A szabvány a fűszerek, ízesítők és gyógynövények illóolaj-tartalmának meghatározásának módszerét ismerteti, és vizsgálati szabvány lévén leírja a vizsgálati eszközöket, az eljárást, az eredmények megadásának módját, az ismételhetőséget és a reprodukálhatóságot. Három vizsgálati anyagra (a szurokfűre, a szegfűszegre és a fekete borsra) ad meg konkrét értékeket.

tovább


Élelmiszer-biztonsági előfeltételi program takarmány- és állateledel-előállításhoz – az MSZ ISO/TS 22002-6 magyar nyelven

A magyar nyelven most megjelent MSZ ISO/TS 22002-6 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 6. rész: Takarmány- és állateledel-előállítás műszaki specifikáció forrásdokumentuma az ISO/TS 22002 sorozat legutóbbi része. A sorozat eddig megjelent részei elérhetők magyar nyelven. Az élelmiszer-biztonsági előfeltételi program létrehozása, fenntartása az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány követelménye. A műszaki specifikáció szerint előfeltételi program (PRP) garantálja a takarmánybiztonságot, valamint a szervezet felelősségi körében előforduló lehetséges szennyeződések – ideértve a keresztszennyeződéseket is – megelőzését, felügyeletét és észlelését. A dokumentum méretre, helyre vagy összetettségre való tekintet nélkül alkalmazható minden olyan szervezetre, amely részt vesz a takarmányok és állateledelek gyártásában és/vagy szállításában, valamint PRP-ket szándékozik megvalósítani.

tovább


Talajjavító anyagok és tápközegek mennyiségének meghatározása – az MSZ EN 12580 magyarul

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 12580:2014 Talajjavító anyagok és tápközegek. A mennyiség meghatározása szabvány szerinti referencia-módszer alkalmazható a mennyiségi nyilatkozatok igazolására a gyártók, a vevők és a szabályozó hatóságok által végzett termékellenőrzéskor. Ha egy terméket a tömege alapján forgalmaznak, akkor a szabvány szerinti módszerrel figyelembe vehető a nedvességtartalom mennyiségre gyakorolt hatása.

tovább


Védőruházat-szabványmódosítás – az MSZ EN ISO 13688:2013/A1

Jóváhagyó közleménnyel (angolul) jelent meg az MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022 Védőruházat. Általános követelmények. 1. módosítás (ISO 13688:2013/Amd 1:2021), mely fontos változásokat vezet be a védőruházatok témakörével foglalkozó alapdokumentumba, továbbá kiegészítéseket tartalmaz a jobb érthetőség és a könnyebb alkalmazhatóság érdekében. A szabványmódosítás legfontosabb tartalmi eleme a ZA melléklet jogszabályi hivatkozásának naprakésszé tétele, hogy összhangban legyen a hatályos európai direktívával. Az alapszabvány alkalmazásához elengedhetetlen a módosítás magyar nyelvű változata.

tovább


Vezetékhosszabbító készletek szabványai

A közelmúltban a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakmai irányítása alá tartozó Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal tizenhárom vezetékhosszabbító készlet (köztük „több férőhelyes”, ún. „elosztós” készlet) mindegykét nem megfelelőnek találta. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában a megvizsgált vezetékhosszabbító készletek kábelének vezetőkeresztmetszete egyik esetben sem érte el az előírt legkisebb értéket, valamint a rendeltetésszerű használat mellett is kivétel nélkül tűz- és égésisérülés-veszélyesnek bizonyultak. Négy esetben azt is kimutatták, hogy a vezetékhosszabbító készletek a „védőérintkezőinek előírt legnagyobb értéket meghaladó távolsága” miatt áramütést okozhatnak. A csatlakozódugók, hordozható csatlakozóaljzatok, vezetékhosszabbító készletek, vezetékhosszabbító készletek hajlékony vezetéke, a felcsévélésre alkalmas eszközzel ellátott vezetékdobos hosszabbító tárgyú szabványok/szabványsorozatok ezeknek a veszélyeknek a megelőzésére kínálnak megoldásokat.

tovább


Szabványállomány-felülvizsgálat az MSZT által

A szabványok alkalmazása csak akkor nyújt védelmet és biztonságot, ha az alkalmazott szabványok naprakészek. Ennek egyértelmű megállapításához nyújt segítséget az MSZT szabványérvényességi felülvizsgálat szolgáltatása. A felülvizsgálat során az azt kérő szervezet által átadott jegyzékben szereplő nemzeti (MSZ, DIN, AFNOR, VDI, ANSI stb.), európai (EN, HD, TS stb.) és nemzetközi (ISO, IEC stb.) szabványok érvényességének ellenőrzésére, a szabványok címének pontosítására, a visszavont szabványokat helyettesítő szabványok címének, valamint módosítások (elérhetőségük) ismertetésére kerül sor.

tovább


Európai szabványosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete határozza meg az európai szabványosítás jogi kereteit. Az európai szabványosítás három fő szervezete a CEN, a CENELEC és az ETSI. Ezek a szervezetek – nemzeti szabványosító tagszervezeteikkel közösen – egyrészt a piac szereplői által, másrészt az Európai Bizottság és az EFTA által igényelt szabványokat dolgozzák ki. Az előbbiek által javasolt szabványok aránya kétharmadát, az utóbbiak által igényelt szabványok pedig egyharmadát teszik ki az összes kidolgozott szabványnak. A Bizottság és az EFTA megbízása alapján kiadott szabványok az ún. harmonizált szabványok, amelyek alkalmazása esetében vélelmezni kell a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokban megállapított alapvető követelmények teljesítését. Az európai szabványokat minden nemzeti szabványosító szervezet köteles bevezetni nemzeti szabványként az azzal ellentétes nemzeti szabvány egyidejű visszavonásával.

tovább


Új Európai szabványosítási stratégia

Az Európai Unió nevében az Európai Bizottság a február elején kiadott Európai szabványosítási stratégiával – új megközelítéssel – törekszik arra, hogy megerősítse az európai szabványok globális piacon betöltött stratégiai szerepét. Az innováció felgyorsult üteme, a zöld- és digitális technológiák stratégiai megközelítést tesznek szükségessé a szabványosítás terén. A körforgásos, klímabarát gazdaság nem valósítható meg európai szabványok nélkül.

A dokumentum leírja, hogyan támogatható Európa versenyképessége és stratégiai autonómiája, hogyan terjeszthetők jobban az európai újítások, s hogyan biztosítható, hogy az európai és nemzetközi szabványok tükrözzék az EU érdekeit és értékeit. Globális szabványok kidolgozásával az EU világszerte terjesztheti értékeit, valamint lépéselőnyt biztosíthat az uniós vállalkozásoknak.

A CEN és a CENELEC, a két európai szabványosító testület támogatja ezeket a célkitűzéseket, hiszen a szabványok kulcsfontosságúak az EU gazdasági rendszerének rugalmas, zöld- és digitális átalakításához.

tovább


Körforgásos gazdaság – az ISO/TC 323 szabványosító műszaki bizottság

A körforgásos gazdaság célkitűzése, hogy egy termék, valamint annak alkotóelemei, anyagai minél tovább és minél jobb minőségben maradjanak a gazdasági folyamatban, és ennek következtében minél kevesebb új nyersanyagra legyen szükség. Ennek a célnak a megvalósítását támogatja a 2019-ben létrehozott ISO/TC 323 Körforgásos gazdaság szabványosító műszaki bizottság, amelynek jelenleg 74 ország a tagja és amelybe újabb tagok jelentkezését és közreműködését várják. A műszaki bizottság jelenleg több alapdokumentumon dolgozik (ISO/WD 59004, ISO/WD 59010.2, ISO/WD 59020.2, ISO/CD TR 59031).

tovább


Nemzetközi nőnap – nők a nemzetközi szabványosítás világában

Március 8-a a nemzetközi nőnap. 2020-ban az IEC és az ISO létrehozott egy közös stratégiai tanácsadó csoportot, mely útmutatásokat dolgoz ki arra nézve, hogyan lehet a nemek közötti megkülönböztetést megelőzni a szabványosításban. Különös tekintettel az olyan termékekre, melyek esetében figyelembe kell venni a nemek különböző testfelépítését, például egy hátizsák vagy biztonsági öv kialakításakor, vagy akár építkezéseken vagy bányászatban használt eszközök esetében. Az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) 2021. február 11-én elindította a Nők az IEC-ben nevű kampányát, hogy felhívja a figyelmet a nők munkájára, amelyet az IEC-ben végeznek. Bátorítva ezzel más nőket is, hogy vegyenek részt a szabványosítási és megfelelőségértékelési munkákban, valamint ezek irányításában. Az IEC 2022. március 8-án online konferenciát szervez – Building momentum with #WomenatIEC címmel – a kampány során felvetődő kérdések megvitatására. A konferenciára itt regisztrálhat.

tovább


Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése – Aranyoklevél

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója aranyoklevelet adományozott az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél. A szervezet 2001-ben vezette be az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszert, amelyet a kezdetek óta tanúsíttat a Magyar Szabványügyi Testülettel. Minőségirányítási rendszerük tanúsított alkalmazási területe: „Szakértői tevékenység: irányítási rendszerek tanácsadó tevékenysége, műszaki felügyeleti és műszaki ellenőri tevékenység, rendszerszintű fizikai állapotvizsgálat, műszaki szakértői tevékenység; roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok; oktatásszervezés (felnőttképzési tevékenység)”.

tovább


Bipros Szolgáltató Kft. – sikeres információbiztonság-irányítási rendszer tanúsítása

A bérszámfejtési és egyéb adminisztratív szolgáltatást nyújtó Bipros Szolgáltató Kft. 2019 óta tanúsíttatja az MSZT Tanúsítási Titkárságával az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti informatikai biztonsági és információvédelmi rendszerét. A közelmúltban tartott okirat-megújító audit eredményeként 2022 februárjában az MSZT kiadta a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNET-tanúsítványokat. A Bipros Szolgáltató Kft. a helyszíni szemlén lehetővé tette a NAH (Nemzeti Akkreditáló Hatóság) képviselőjének részvételét is, amivel hozzájárult az MSZT akkreditációjának fenntartásához.

A Bipros Szolgáltató Kft. irányítási rendszerének alkalmazási területe: „Bérszámfejtési, továbbá egyéb adminisztratív szolgáltatások üzleti és személyes adatainak kezelése és védelme”.

tovább


Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése – MSZ EN 1176

2004. február 1-jén lépett hatályba a gazdasági és közlekedési miniszter 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelete a játszótéri eszközök biztonságosságáról, amely előírja a közterületeken, óvodákban, iskolákban lévő játszótéri eszközök felülvizsgálatát, állapotuk és biztonságosságuk rendszeres megismételt ellenőrzését szakmailag felkészült szervezet bevonásával. A felülvizsgálatot, a játszótéri eszközök jogszabálynak [78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet] és szabványnak (MSZ EN 1176) való megfelelőségének értékelését csak hatóságilag kijelölt szervezetek végezhetik. Az MSZT – kijelölt szervezetként – a kezdetektől, 2004-től végzi a játszótéri eszközök ellenőrzését. Az MSZT 2021-ben 1473 játszótéri eszköz biztonságosságát ellenőrizte.

tovább


Az MSZT Tanúsítási Titkárság akkreditációja az MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerinti tanúsításra

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság, a Magyar Szabványügyi Testület székhelyén tartott irodai helyszíni szemle és egy tanúsított szervezet távauditálási technikával folytatott helyszíni auditjának megfigyelése alapján, 2022. február 24-én döntött az MSZT Tanúsítási Titkársága akkreditált státuszának fenntartásáról az antikorrupciós irányítási rendszerek (AkIR) tanúsítása területén.

tovább


Környezetvédelemmel kapcsolatos új és módosított jogszabályok – 2022. február

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre, ezért elengedhetetlen a változások nyomon követése. Csak így lehetséges az elvárt követelmények teljesítése, azaz a szükséges lépések megtétele a változás által érintett területeken. Ezt hivatott segíteni a változások jegyzéke.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 februárjában az Online Szabványkönyvtárnak 52 új előfizetője volt, 128 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény