Feliratkozás Vélemény

2020. február

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2020. február 1-jén 132 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 82 db MSZ EN, 33 db MSZ EN ISO, 6 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ CEN/TS, 2 db MSZ EN ISO/ASTM, 1 db MSZ ISO/TR, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 3 db MSZ ISO és 3 db MSZE.

tovább

2020. február 1-jén 35 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább

 


Februárban megjelent magyar nyelvű szabványok

2020. február 1-jén 12 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. február 1-jén 8 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Közlemény

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. február 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Felhívás – Konzultáció a CEN és CENELEC 2030-ig tervezett hosszú távú stratégiájáról

A CEN és a CENELEC Igazgatóságai 2019-ben kezdeményezték az új hosszú távú stratégia kidolgozását. Dedikált munkacsoport létrehozásával megszületett az első tervezet, mely felkészíti az ESO-k tagjait az európai szabványosításra váró kihívások sikeres teljesítésére. Jelen konzultáció keretében az MSZT is várja (2020. február 27-ig) tagjai és egyéb érdekelt felek véleményét, hozzászólásait a stratégiai dokumentum tervezetéhez.

tovább


A CEN és a CENELEC 2019. év végi Műszaki Igazgatósági ülése

A CEN és a CENELEC 2019. évi utolsó Műszaki Igazgatósági ülésén (Brüsszel, 2019. november) az első napon a CENELEC/BT csak a CENELEC-re vonatkozó kérdéseket vitatta meg, a második napon a közös témákat a két szervezet együtt tárgyalta, majd az utolsó napra maradt a CEN/BT ülése.

tovább


2019-ben alakult új CENELEC és IEC szabványosító műszaki bizottságok

A technikai fejlődés kívánalmainak megfelelően a nemzetközi és az európai szabványosítás folyamatosan alakít új szabványosító bizottságokat az új technológiák és szolgáltatások szabványosítási igényeinek ellátására.

tovább


2019-ben kiadott európai szabvány jellegű dokumentumok (CENELEC)

A CENELEC az elmúlt évben összesen 23 darab műszaki specifikációt, műszaki jelentést és munkaértekezleti megállapodást adott ki.

tovább


Megjelent a hegesztési rajzjelek korszerűsített szabványa

A hegesztési rajzjelek a műszaki terület fontos elemei, melyeket az MSZ EN ISO 2553:2019 Hegesztés és rokon eljárások. Jelképes ábrázolás rajzokon. Hegesztett kötések (ISO 2553:2019) című angol nyelvű nemzeti szabvány tartalmazza.

tovább


Területarányos multihabitat típusú mintavétel

Magyar nyelven megjelent az MSZ EN 16150 Vízminőség. Útmutató a bentikus makrogerinctelenek területarányos multihabitat típusú mintavételéhez, lábalható mélységű vízfolyásokból című szabvány.

tovább


A laboratóriumi biológiai kockázatok csökkentése

Az ISO 35001:2019 A biológiai kockázatok menedzselése laboratóriumok és más kapcsolódó szervezetek számára című új, nemzetközi irányítási rendszerszabvány a biológiailag veszélyes anyagok kockázatainak megfelelő menedzselésére, a balesetek előfordulásának, valamint a káros környezeti hatások csökkentésére, továbbá az idő és más erőforrások hatékonyabb felhasználására ad útmutatást.

tovább


Faipari terminológiai szabványok

A fa és a fa alapanyagú termékek kereskedelmi célú felhasználásával foglalkozó műszaki bizottságok szakkifejezéseket és meghatározásokat tartalmazó szabványaiban (pl. MSZ EN 1001-1:2005; MSZ EN 1001-2:2005) 2019-ben és 2020 elején több lényeges változás is történt.

tovább


ETSI-csúcstalálkozó Franciaországban

Az ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet) csúcstalálkozóját idén április 2-án tartják az ETSI központjában (Sophia Antipolis, Franciaország), melynek témái között szerepelnek az új szabályozási kezdeményezések, az ipar és a piac új kihívásai, valamint az európai szabványok szerepe.

tovább


Feszültség alatti munkavégzés

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. február 1-jén közzétette az MSZ EN 61477:2009 Feszültség alatti munkavégzés. Szerszámok, eszközök, szerkezetek minimális használati követelményei (IEC 61477:2009 + 2009. évi helyesbítés) című szabvány magyar nyelvű változatát.

tovább


A hálózati feszültség minősége

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. január 1-jén közzétette az MSZ EN 61000-4-30:2015 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2015) című szabvány magyar nyelvű változatát.

tovább


Környezetvédelem – Környezeti vízmintavétel és -kezelés

2020. február 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 5667-14:2017 Vízminőség. Mintavétel. 14. rész: Útmutató a környezeti vízmintavétel és -kezelés minőségbiztosításához és -felügyeletéhez című nemzeti szabvány magyar nyelven.

tovább


Orvostechnikaieszköz-szoftverek

Az MSZ EN 62304:2006 és annak 2016-ban kiadott módosítása immáron egybeszerkesztve magyarul is elérhető. Az MSZ EN 62304:2020 Orvostechnikaieszköz-szoftver. Szoftveréletciklus-folyamatok (IEC 62304:2006 + AMD1:2015) EGYESÍTETT VÁLTOZAT, mely az alapszabványt és a módosítást együtt tartalmazza.

tovább


Gergely – Dr. Horváth díj

A „Gergely – Dr. Horváth díj a magyar világítástechnikáért” évente egyszer kerül átadásra. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága 2019-ben Kosák Gábort, a Magyar Szabványügyi Testület szabványosító menedzserét tüntette ki e díjjal a világítástechnika terén végzett szabványosítási tevékenységéért.

tovább


Társadalmi felelősségvállalás az élelmiszerláncban

Az ISO/TS 26030 Társadalmi felelősségvállalás és fenntartható fejlődés. Útmutatás az ISO 26000:2010 alkalmazásához az élelmiszerláncban irányelveket ad arra vonatkozóan, hogy az érintett szervezetek miként járulhatnak hozzá a fenntartható fejlődéshez, figyelembe véve az összes helyi törvényt, rendeletet és az érdekelt felek elvárásait.

tovább


Fókuszban a biztonságos játszótér az önfeledt játékért – az MSZT játszótéri eszközök ellenőrzésének szolgáltatása

A játszótéri eszközök üzemeltetői a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint kötelesek a játszótéri eszközök állapotát, biztonságát szakmailag felkészült szervezettel ellenőriztetni, majd ezt a felülvizsgálatot az előírt rendszerességgel megismételni. A Magyar Szabványügyi Testület a gyártóktól, üzemeltetőktől független szervezetként végzi a játszótéri eszközök ellenőrzését.

tovább


Az MSZT új ügyfele – minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása területén – a Profi-Bagger Kft.

A Profi-Bagger Kft. 1993-ban alakult, fő tevékenysége kezdetben a használt és új földmunkagépek kereskedelme és szervizelése volt, mely a későbbiek során kiegészült a kommunális és hulladékfeldolgozó célgépek telepítésével. A Társaság az ISO 9001 és az ISO 14001 integrált irányítási rendszerének okirat-megújító auditja alapján az MSZT kiadta a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-rendszertanúsítványt.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály az energiahatékonysággal kapcsolatban

Az elmúlt évtizedben kiemelten fontos célkitűzéssé vált mind hazánk, mind az Európai Unió számára az energiafelhasználás csökkentése. A gyártók folyamatos technológiai fejlesztései által egyre magasabb energiahatékonysággal üzemelő berendezések érhetők el. A gazdálkodó szervezetek energiagazdálkodási teljesítményének folyamatos javításához további segítséget ad az ISO 50001:2018 szabvány követelményeinek való megfelelés és annak harmadik fél általi tanúsítása.

tovább


Aranyoklevél kiadása az NSL SECURITY Kft. részére a sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti megújító auditot követően

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott az NSL SECURITY Kft. részére minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kapják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Új képzés – Antikorrupciós IR-menedzser (AkIR M) az MSZ ISO 37001:2019 alapján

Az MSZT 2020. május 25–27. között tervezi az Antikorrupciós IR-menedzser elnevezésű képzés indítását, segítve ezzel a szervezeteket, állami és nem állami szereplőket az antikorrupciós megfelelési kultúra fejlesztésében, a kapcsolódó belső szabályzatok kidolgozásában, továbbá abban, hogy teljesíteni tudják a korrupcióellenességgel kapcsolatos számos jogszabályi, hatósági és egyéb követelményt.

tovább


Szakmai fórum ─ Ívhegesztés. A hegesztési energia és a berendezések minősége és biztonsága szabványok bemutatása
(2020. április 2.)

Az MSZT elkészítette az MSZ ISO/TR 18491:2020, valamint az MSZ EN 60974-4:2017 és az MSZ EN IEC 60974-14:2019 magyar nyelvű változatát. A fórum célja a szabványokkal kapcsolatos ismeretek értelmezése, alkalmazása és a tapasztalatok bemutatása.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2020 januárjában az Online Szabványkönyvtárnak 28 új előfizetője volt, 76 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 6 előfizetésre került sor.


Felhívás a MEES-auditorcsapat bővítésére

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága MEES auditori pozícióba keres új külsős munkatársakat.

tovább


Álláshirdetések

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványosítási Titkársága mérnök végzettségű szabványosító menedzser munkakörbe keres munkavállalót.

tovább

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványosítási Titkársága lektor munkakörbe keres munkavállalót.

tovább


  Feliratkozás Vélemény