Gergely – Dr. Horváth díj

A „Gergely – Dr. Horváth díj a magyar világítástechnikáért” évente egyszer kerül átadásra. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága 2019-ben Kosák Gábort, a Magyar Szabványügyi Testület szabványosító menedzserét tüntette ki e díjjal a világítástechnika terén végzett szabványosítási tevékenységéért.

A Világítástechnikai Társaság (VTT) és a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) MSZT/MB 838 Világítástechnika műszaki bizottsága közötti aktív kapcsolat a VTT megalakulása óta folyamatos. A VTT több vezető tisztségviselője tagja az MSZT/MB 838 műszaki bizottságnak, ugyanakkor a bizottság titkára, Kosák Gábor, tagja a VTT-nek is. A VTT – az MSZT/MB 838 tevékenységében részt vevő tagjain keresztül – rendszeresen szakmai segítséget nyújt a nemzetközi szabványosítás világítástechnikát érintő kérdéseiben – a magyar álláspont kialakításához –, a megjelenő világítástechnikai szabványok műszaki véleményezésében, valamint a következő szabványok magyar nyelvű bevezetésének támogatásában:

MSZ EN 13201 Útvilágítás szabványsorozat

MSZ EN 12464-2:2014 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 2. rész: Szabadtéri munkahelyek

MSZ EN 12665:2018 Fény és világítás. A világítási követelmények előírásához szükséges alapfogalmak és kritériumok (a szabvány magyar nyelvű bevezetése folyamatban van)

Az egyes szabványokat ismertető MSZT-fórumok tekintetében a VTT szintén együttműködik az MSZT-vel, segítve a szabványok népszerűsítését.

 

Részletek a bizottságról és a VVT-ről:

Az MSZT/MB 838 Világítástechnika szabványosító műszaki bizottság három fő részre tagolódik:

  • Fényforrások (volfrámszálas izzólámpák, kisülőlámpák, „kompakt” fénycsövek, nagynyomású higanylámpák, kisnyomású nátriumlámpák, LED-ek) és részeik, a lámpafejek, a foglalatok, a lámpatartozékok.
  • Lámpatestek általános követelményei és vizsgálataik, fénytechnikai terminológia.
  • Alkalmazott világítástechnika a munkahelyi világítás, az útvilágítás, a tartalékvilágítás és a biztonsági világítási rendszerek területén.

A bizottsághoz 443 db érvényes magyar nemzeti szabvány tartozik, ebből 55 db magyar nyelvű. A bizottság az IEC/TC 34 és annak albizottságában aktívan vesz részt mint teljes jogú tag.

 

A Világítástechnikai Társaság a Magyar Elektrotechnikai Egyesületen belül 1960-tól önálló egyesületi egységként, Világítástechnikai Szakbizottság néven működött egészen 1990-ig. Ekkor a Szakbizottság az Egyesület önálló szakosztályává alakult. A VTT célja a világítástechnika elméleti és gyakorlati tudományának ápolása és fejlesztése, különös tekintettel a világítástechnikával foglalkozók közötti kapcsolatok építésére hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt, a világítási kultúra terjesztésére, a hagyományok ápolására, az oktatási, a tanácsadási, a képviseleti, a szakértői és a véleményezési tevékenységre és ezek elősegítésére.

 

Kosák Gábor

2020. február