Beszámoló a CEN és a CENELEC 2019. év végi Műszaki Igazgatósági üléseiről

A Műszaki Igazgatóság (BT) rendszeresen Brüsszelben ülésezik, 2019-ben viszont a spanyol tag meghívására Bilbaóban tartották az év utolsó ülését. A korábban meghozott döntés értelmében a két ülés közös helyszínen zajlott, egymás utáni napokon. Az első napon a CENELEC/BT csak a CENELEC-re vonatkozó kérdéseket vitatta meg, a második napon a közös témákat a két szervezet együtt tárgyalta, majd az utolsó napra maradt a CEN/BT ülése. 2019 utolsó ülésén számos fontos döntés született, melyeket az alábbiakban foglalunk össze.

CENELEC/BT

 • A BT ülésének kezdetén beszámoltak a BT „Hatékonyság” munkacsoportjának eredményeiről. A cél a komplexitás csökkentése, a folyamatok egyszerűsítése, és ha lehetséges, automatizálása, a kivételek szabályainak felülvizsgálása és az IEC-hez való közeledés. Fontos előrelépések történtek a felelősségek pontosabb meghatározásában, a fenttartható tudáskezelésben. Kiemelték, hogy a HAS (Harmonizálási Értékelő Rendszer) értékeléseinek működését komolyan fejleszteni kell, annak meg kell felelnie az EB (Európai Bizottság) igényeinek és folyamatosan felügyelni kell a működését.
 • A TC 108X elnöke beszámolt az EN 62368-1 szabványt érintő problémákról és a meghozott nehéz döntésről, mely szerint a szabványt az OJEU-beli (az Európai Unió hivatalos lapja) közlés alól kivonják, így az nem lesz harmonizált szabvány.
 • Két új IEC/TC is alakult, a TC 126 és a TC 127, azonban még nem volt jelentkező az európai SR (Beszámoló Titkárság) alakítására. Mindaddig várni fognak, amíg a munkaprogramot összeállítják és elfogadott szabványosítási témák jelennek meg.
 • A műszaki beszámolókban elhangzott, hogy a szavazás lezárása és a ratifikáció közötti időszakot csökkenteni tudták. A problémás esetek a HAS-értékelések sikertelenségének és a szavazás lezárása utáni módosításoknak köszönhetők.
 • Az IEC beszámolt arról is, hogy az ISO-ban a titkári pozíciót átnevezték bizottsági menedzsernek. Az IEC még nem változtatott ezen, de a későbbiekben megfontolják. Továbbá, az IEC-ben folyik az online közös szabványalkotási projekt, melynek eredményeiről 2020-ban számolnak majd be. A szabványok XML-formátumú átalakítása is folyik egy másik projekt keretében.

Közös BT-ülés

 • A közös BT-ülés elején a levezető elnök beszámolt a tagsági kritériumok felülvizsgálatáról, melynek keretében az alapszabályok módosítása is szükségessé vált néhány kisebb változás miatt. Megalakult a DITSAG, a Digitális és IT Stratégiai Tanácsadó Csoport, első ülésüket meg is tartották. Ez a csoport hivatott vezetői szinten tanácsot adni a digitális megoldások alkalmazásáról. A csoport kompetenciája kiterjed a stratégiai, a pénzügyi, az eljárásbeli és a műszaki témákra.
 • Az elnök beszámolt még a tagok üzleti modelljeiről szóló felmérés eredményeiről is. Ez megerősítette az értékesítés további kritikus szerepét a rendszer működésében, hiszen a tagok 60%-ának ez az elsődleges bevételi forrása. A jövő szempontjából fontos, hogy előre láthatók legyenek az esetleges változások és követni lehessen a piac igényeit.
 • A 2030-ig előirányzott stratégia alakulásáról is esett szó, ez egy élő agilis dokumentum, melynek víziója egy biztonságos, fenntartható és versenyképes Európa a szabványosításon keresztül. Négy fő cél alkotja a megvalósítási tervet: újra meg kell határozni az EB-vel való partneri kapcsolatot, a digitális átalakulást be kell fogadni, a szabványalkalmazókat stratégiai szinten kell megszólítani, a jövő szabványalkotóit képezni kell.
 • A szavazási elveket is átvizsgálták az utóbbi időszakban. Az alkalmazásban is már az ENQ- (Enquiry) és az FV- (Formal Vote) szavazások esetén a tartózkodás lett az alapbeállítás. Emlékeztetőket terv szerint csak az olyan szavazások esetén küldenének, amelyekhez még nem adtak le szavazatot. Ehhez azonban még egyeztetés szükséges az ISO-val és az IEC-vel. A szavazási eljárást össze kell hangolni az ISO-val, az FV után csak az egyértelmű elírásokat javítják. Az ISO-ban ezt még szigorúbban veszik, editoriális módosításokat sem engedélyeznek az FDIS utáni fázisban, csakis a Titkárság által bevitt hibák javíthatók.
 • A HAS-tanácsadók működése továbbra sem megfelelő. Javulás azonban van, az utóbbi 3 hónapban a leadott 1038 anyagból 976 jelentés el is készült időben. Viszont a megfelelés aránya egyre romlik, az FV-fázisban is csak 38% a jóváhagyás, néhány szektorban pedig ez kritikus szintet ért el. 2019-ben a felajánlott szabványokból az ülés idejéig csak 8 darabot közölt a Bizottság az OJEU-ban. Sok tag kifejezte elégedetlenségét a rendszerrel kapcsolatban, az érdekelt felek csalódottak, és ha nem változik a helyzet, megfontolják egyéb, a szabványosításon kívüli megoldások alkalmazását.
 • Az Európai Bizottság beszámolójában hallhattunk a jogi változásokról is. A szabványlisták a jövőben nem az OJEU C-sorozatában lesznek közzétéve, hanem az L-sorozatban. A listák az összes tagállam nyelvén megjelennek majd a DG GROW honlapján.
 • A szektorok beszámolóiban elhangzott a BIM-tevékenységek szorosabb összehangolása is. A CLC-részvétel is elengedhetetlen. A CLC szerint az LVD alá tartozó új témák a CLV alá tartoznak, ezt együtt kell kidolgozni, és a BIM-bizottságnak jobban kell kommunikálnia majd a termékbizottságokkal.
 • Az építőipar problémai is napirendre kerültek. A Bizottság álláspontja szerint nem valószínű, hogy újabb szabványlistát tesznek közzé ezen a területen, mert a CPR nem működik megfelelően, felülvizsgálata szükséges. Várhatóan a legfontosabb szabványosítási megbízásokat (korábbi mandátum) lecserélik majd újabbakra. A PPE megbízását továbbra sem fogadta el a szabványosítási állandó bizottság (CoS), tehát nincs megfelelő formátum.

CEN BT

 • Az ülés CEN-re vonatkozó részén a BSI beszámolt egy sikeres kezdeményezésről, amelyben sok érdekelt felet sikerült bevonniuk az összekapcsolt önjáró járművek bizottságába. A szabványosítási munka jól halad, nagy érdeklődés mellett.
 • Az éves szabványkidolgozás várhatóan a CEN részéről 1130 szabvány körül lehet, a CENELEC 515 szabványt készíthet el az év végéig. A megakadt munkák fele a HAS-nemmegfelelés miatt állt le. Az ISO-val való párhuzamos munka 40%-ra nőtt 2019-ben.
 • Az MSZT-nek is nagy gondokat okozó Corrigendumok visszavonásait kezelendő, a BT jóváhagyta a BT 053/2019 határozatot, amely szerint visszaállítják a korábbi módszertant. Még nem tisztázott, hogy mi a teendő a korábban kiadott ilyen helyesbített dokumentumokkal. Az MSZT képviselője is részt vesz a Németország által vezetett munkacsoportban, amely ezt hivatott kezelni.
 • Nem valósult meg egy új műszaki bizottság megalakulása „Körkörös gazdaság” elnevezéssel, melynek nem egyértelmű a hatásköre és a célja. Meg kell határozni, hogy itt az építőiparon van a hangsúly, például az anyagszelektív bontás témakörében.
 • Az ISO beszámolója szerint dolgoznak egy új informatikai rendszeren, amely majd a Livelink-rendszer helyébe lép. A másik fontos futó projekt a FONTOXML-projekt, amely a szabványok formátumát fogja alapvetően megváltoztatni.
 • A CEN jóvá szeretné hagyni európai szinten is a társadalmi felelősségre vonatkozó ISO-szabványt, melyről majd szavazás indul.

 

Krantz Domokos

állandó képviselő

2020. február