2019-ben alakult új szabványosító műszaki bizottságok

A technikai fejlődés kívánalmainak megfelelően a nemzetközi és az európai szabványosítás folyamatosan alakít új szabványosító bizottságokat az új technológiák és szolgáltatások szabványosítási igényeinek ellátására.

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) újonnan alakult műszaki bizottságai egyrészt az új fejlesztések szabványosítását látják el, másrészt olyan szakterületek szabványosítási munkáit végzik, amelyek eddig nem voltak a műszaki szabványosítás látókörében. Az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) arra törekszik, hogy a nemzetközi szabványosításnak megfelelő európai szabványosító bizottságokon túl, az európai sajátos igényeknek megfelelő, az Európai Unió harmonizációs folyamatait, az egységes szabványosítást támogató bizottságokat is létrehozzon.

2019-ben alakult európai elektrotechnikai műszaki bizottságok:

CLC/BTWG 154-1 Elektromágneses összeférhetőség felsorolása az Európai Unió Hivatalos Közlönyében (EMC OJEU listing)

A CENELEC BT munkacsoport célja az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó szabványosítás és a szabályozási keretek közötti kapcsolat fejlesztése (felelős szabványosító menedzser: Nagy Gábor).

CLC/BTTF 157-1 Hangosbeszélő és általános vészhelyzeti riasztórendszerek (Public address and general emergency alarm systems)

A CENELEC BT munkacsoport célja a tengeri alkalmazásokra szánt utastájékoztató/hangosbeszélő rendszerekre és riasztórendszerekre vonatkozó szabványok kidolgozása (felelős szabványosító menedzser: Nagy Gábor).

CLC/BTTF 160-1 Villamos készülékek ismétlődő vizsgálata (Recurrent Test of Electrical Equipment)

A CENELEC BT munkacsoport célja az ismétlődő vizsgálatok követelményeit összefoglaló prEN 50699 szabvány kidolgozása (felelős szabványosító menedzser: Kosák Gábor).

A következő két jelentőbizottság (Reporting Secretary) feladata a vonatkozó nemzetközi IEC-bizottság által kidolgozott szabványok átvétele és európai szabványként való kiadása. Ezek a bizottságok a hasonló nevű nemzetközi IEC-bizottságok európai tükörbizottságai, és abban az esetben hozzák létre őket, ha a hozzájuk tartozó területen nincs önálló európai érdek, tevékenység.

CLC/SR 124 Viselhető elektronikus eszközök és technológiák (Wearable electronic devices and technologies) (felelős szabványosító menedzser: Kosák Gábor)

CLC/SR 125 E-személyszállító eszközök (Personal e-Transporters [PeTs]) (felelős szabványosító menedzser: Kosák Gábor)

 

2019-ben alakult nemzetközi elektrotechnikai műszaki bizottságok:

TC 124 Viselhető elektronikus eszközök és technológiák (Wearable electronic devices and technologies) (felelős szabványosító menedzser: Kosák Gábor)

Szabványosítás a hordozható elektronikus eszközök és technológiák területén, amelyek magukban foglalják a javítható anyagokat és eszközöket, a beültethető anyagokat és eszközöket, az emészthető anyagokat és eszközöket, valamint a viselhető elektronikus textilanyagokat és eszközöket.

TC 125 E-személyszállító eszközök (Personal e-Transporters [PeTs]) (felelős szabványosító menedzser: Kosák Gábor)

Ennek a nemzetközi szabványosító bizottságnak a feladata az elektromos meghajtású szállítóeszközök szabványosítása, ahol a sebességszabályozás és/vagy a kormányzás elektromos, illetve elektronikus módon történik, és az e-személyszállító eszközök az úton vagy a nyilvános helyiségekben történő használatra valók. A szabványosítás kiterjed a villamos és mechanikai biztonságra, a megbízhatóságra, a funkcionális biztonságra, az EMC-re, a karbantartásra, a nyilvános használatra szolgáló dokkolóhelyekre és az újrahasznosításra.

PC 126 Bináris (kétkörös) energiatermelő rendszerek (Binary power generation systems) (felelős szabványosító menedzser: Nagy Gábor)

A szabványosító bizottság feladata azoknak a feltételeknek a meghatározása, amelyek fennállása esetén meghatározható a bináris energiatermelő rendszer energiatermelési hatékonysága. A szabványosítás kiterjed a hőforrás kritériumaira, illetve a hűtési feltételekre (hőmérséklet, áramlási sebesség stb.). Az ilyen energiatermelő rendszerek 100 kW-nál kisebb kapacitásúak, s a megújuló energiaforrásokból (pl. geotermikus kutak) előállított forró vizet vagy az ipari területeken keletkező hulladékhőt hasznosítják.

PC 127 Villamos energiaellátó művek és alállomások kisfeszültségű segédtáprendszerei (Low-voltage auxiliary power systems for electric power plants and substations) (felelős szabványosító menedzser: Nagy Gábor)

A bizottság feladata a szabványosítás a villamos erőművek és az alállomások kisfeszültségű kiegészítő energiaellátó rendszereinek területén, ideértve a rendszertervezést, a telepítést és az elfogadási eljárások kidolgozását, az üzembe helyezési eljárásokat, az üzemeltetést és a karbantartást, valamint a biztonság és a megbízhatóság kérdéseit.

Az IEC/PC 126 és az IEC/PC 127 bizottságok meghatározott feladatra programbizottságként (project committee) szerveződtek, amely elnevezésükben (PC) is megjelenik. Jelenleg európai tükörbizottságukat még nem szervezték meg.

 

Az MSZT, a CENELEC és az IEC tagjaként, várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok képviselőinek jelentkezését, amennyiben az európai és nemzetközi szintű szabványosítási munkákban részt kívánnak venni. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot alapít az itt felsorolt bizottságokhoz.

Érdeklődés esetén, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen: szabvtit@mszt.hu

 

Kosák Gábor

2020. február