Feliratkozás Vélemény

2022. április

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Magyar Szabványügyi Testület!

 

Húsvét – a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte napja – 2022. április 17.

A húsvéti szokások egyrészt ősi, pogány tavaszváró rítusokból, másrészt egyházi szertartásokból alakultak ki. A húsvét példát ad az újjászületésre, az újrakezdés lehetőségére, a reményre. Emlékeztet a kenyérre (az aratás kezdetére), a megmenekülésre és a szabadságra. A húsvéti ünnepkör – a megtisztulás – fontos eleme a víz (külsőleg-belsőleg tisztít, gyógyít, ebből eredő szokás a locsolkodás) és a tűz (ezért kezdődik a húsvéti szertartás a tűzszenteléssel). Ezeknek népi (pogány eredetű) párhuzamai is léteznek a megtisztításra, a gonoszűzésre. A húsvét talán legfontosabb szimbóluma a bárány.

tovább


A nemzeti szabványállomány változásai

2022. április 1-jén 137 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 49 db MSZ EN, 31 db MSZ EN IEC, 18 db MSZ EN ISO, 18 db MSZ CEN/TR, 10 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ CEN ISO/TS, 1 db MSZ CLC/TR, 2 db MSZ CLC IEC/TS, 2 db MSZ CWA, 1 db MSZ ISO/TS, 3 db MSZ ISO és 1 db MSZ.

tovább

2022. április 1-jén összesen 110 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 69 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 41 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. április 1-jén 6 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Áprilisban megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. április 1-jén 14 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. április 1-jén 2 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ ISO 10017 Minőségirányítás. Útmutató az ISO 9001:2015-höz alkalmazható statisztikai technikákhoz szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testületbe két új tag lépett be, amelyek kilenc műszaki bizottság munkájában vesznek részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Korszerűsített faipari szabványok – MSZ 45:2022, MSZ 13307:2022 és MSZ 16636:2022

Megjelent az MSZ 45:2022 Fűrészrönk. Követelmények és megjelölés, az MSZ 13307:2022 Furnérrönk hazai fafajokból. Követelmények és megjelölés, valamint az MSZ 16636:2022 Sarangolt fatermékek számbavétele és átvétele. Papírfára, forgácsfára és szerhasábfára vonatkozó követelmények tiszta magyar szabvány. Mindhárom dokumentum az előzményszabványok átdolgozása és frissítése, szabványhivatkozásaik naprakészek, figyelembe veszik a 2022. januárban, magyar nyelven már megjelent és az ez évben magyar nyelven várhatóan megjelenő további két, hengeres faanyagok tárgyú európai szabvány (MSZ EN 844:2019, MSZ EN 1315:2010) tartalmát/követelményeit.

tovább


Betonvizsgálati szabványok magyar nyelven – MSZ EN 12390 szabványsorozat

Megjelent magyar nyelven A megszilárdult beton vizsgálata szabványsorozat (MSZ EN 12390) hat része: 2. rész: Szilárdságvizsgálati próbatestek készítése és tárolása; 3. rész: A próbatestek nyomószilárdsága; 4. rész: Nyomószilárdság. Előírások a vizsgálóberendezésekre; 5. rész: A próbatestek hajlító-húzó szilárdsága; 7. rész: A megszilárdult beton testsűrűsége; 8. rész: A nyomás alatti vízbehatolás mélysége. 2022-ben várhatóan megjelenik az 1. rész: A próbatestek és sablonok alak-, méret- és egyéb követelményei magyar nyelvű változata is. A friss beton vizsgálata szabványsorozat (MSZ EN 12350) részei magyar nyelvű változatának elkészítése a hazai igények és lehetőségek (pénzügyi forrás) függvénye.

tovább


Rögzített létrák biztonsága – az MSZ EN ISO 14122-4:2017 magyar nyelven

Megjelent magyar nyelven az MSZ EN ISO 14122-4:2017 Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 4. rész: Rögzített létrák (ISO 14122-4:2016) szabvány. A négy részből álló ISO 14122 szabványsorozat e része a helyhez kötött gép részét képező rögzített létrákra, továbbá a rögzített létrarendszerek nem gépi mozgatással állítható és mozgatható részeire vonatkozik. A szabvány részletesen taglalja a rögzített létrarendszerek sajátos követelményeit, a tervezést, a kialakítást, a terhelési vizsgálatok leírását, a leesésvédelmet és az illetéktelenek feljutása elleni védelmet.

tovább


Felügyeletilánc-terminológia és -modellek – az MSZ ISO 22095 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ ISO 22095 Felügyeleti lánc. Általános terminológia és modellek szabvány meghatározza a felügyeleti lánc keretrendszerét. Tartalmazza a felügyeleti láncok tervezésének, megvalósításának és menedzselésének következetes, általános megközelítését; a harmonizált terminológiát; a különböző felügyeletilánc-modellekre vonatkozó általános követelményeket, és általános útmutatást ad a meghatározott felügyeletilánc-modellek alkalmazásához. A szabvány célja a különböző felügyeletilánc-modellek, valamint az általános (megfelelő) – ágazatoktól, anyagoktól, termékektől független – követelmények egyértelmű meghatározása.

tovább


Villamos szerelési anyagok dobozai és burkolatai – az MSZ EN IEC 60670-1:2022 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN IEC 60670-1:2022 Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos berendezések villamos szerelési anyagaihoz. 1. rész: Általános követelmények szabvány az MSZ EN IEC 60670-1:2021 alapszabvány és az MSZ EN IEC 60670-1:2021/A11:2021 módosításának egyesített változata. Az IEC 60670 szabványsorozat e része a legfeljebb 1000 V névleges váltakozó feszültségű és legfeljebb 1500 V névleges egyenfeszültségű villamos szerelési anyagok dobozaira, burkolataira és burkolataik részeire vonatkozik, amelyek beltéren és kültéren is alkalmazhatók háztartási és hasonló jellegű rögzített villamos szerelésekhez.

tovább


Élelmiszer-vizsgálat – az MSZ EN ISO 665 és az MSZ EN 15662 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN ISO 665 Olajmagvak. A nedvesség- és az illóanyag-tartalom meghatározása (ISO 665:2020) szabvány az olajmagvak két fontos tulajdonságára ad meg vizsgálati módszert. Az MSZ EN 15662 Növényi eredetű élelmiszerek. Peszticid szermaradékok meghatározásának multimódszere acetonitriles extrakciót/szétválasztást és diszperziós SPE-tisztítást követő GC- és LC-alapú vizsgálattal. Moduláris QuEChERS-módszer szabvány a növényi eredetű élelmiszerekben, mint például a gyümölcsökben (beleértve a szárított gyümölcsöket), zöldségekben (beleértve a szárított zöldségeket), gabonafélékben és több feldolgozott termékben lévő peszticid szermaradékok vizsgálatának módszerét határozza meg GC-, GC-MS(/MS) és/vagy LC-MS(/MS)-elemzéssel.

tovább


Az épített környezet hozzáférhetősége – MSZ EN 17210:2021

Az MSZ EN 17210:2021 Az épített környezet hozzáférhetősége és használhatósága. Funkcionális követelmények szabvány bizonyítja a CEN/CENELEC elkötelezettségét aziránt, hogy a hozzáférhetőség – stratégiai szerepe szerint – fontos része az európai szabványosítási rendszernek. A szabványok alkalmazása segíti a termékek és szolgáltatások elérhetőségét, valamint az épített környezet használatát. E szabvány magyar nyelvű változatának megjelenése 2022-ben várható.

tovább


Energiával kapcsolatos beruházások értékelése – MSZ EN 17463:2022

Az MSZ EN 17463:2022 Energiával kapcsolatos beruházások értékelése (VALERI) szabvány tartalmazza az energiahatékonyságot javító intézkedések gazdasági értékelésének egyértelmű és átfogó folyamatát (ideértve a megújuló forrásokat is). Meghatározza az energiával kapcsolatos befektetések (ERI) értékelésének követelményeit és részletesen leírja az értékelési eljárást. Könnyen alkalmazható bármilyen energetikai befektetés, valamint bármilyen méretű és jellegű (állami vagy magán-) szervezet esetében is.

tovább


A kritikus infrastruktúra védelme – MSZ EN 17483-1:2021

A közelmúltban jelent meg az MSZ EN 17483-1:2021 Magánbiztonsági szolgáltatások. A kritikus infrastruktúra védelme. 1. rész: Általános követelmények szabvány, amely megadja a legfontosabb átfogó követelményeket a kritikus infrastruktúra védelmével (CIP) kapcsolatos szolgálatásokhoz, útmutatóként szolgál a magánbiztonsági szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek számára a különböző kulcsfontosságú szektorok követelményeit illetően, szerződéskötéskor lehetővé teszi az egyértelmű és részletes követelmények meghatározását, valamint ennek alapján a megfelelő ajánlattevő (vállalkozó) kiválasztását.

tovább


Jelzéshordozó járófelületek – CEN/TS 15209:2021

A CEN/TS 15209:2021 Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone (Járófelületek letapogatható burkolóelemei betonból, égetett agyagból és kőből) európai műszaki specifikáció célja, hogy a kiselemes burkolólapok felületének kialakítása, illetve a felületén alkalmazott jelzés (pl. vezetősáv) segítse a fogyatékkal élőket a biztonságos közlekedésben, illetve a tájékozódásban. Az európai szinten egységesített felületkialakítások vagy felületi jelzések lehetnek veszélyre figyelmeztetők, tiltók, vagy a forgalom céljának megfelelő eligazító jellegűek. Az európai műszaki specifikáció (CEN/TS) bevezetése nem kötelező, így honosítása a hazai igények és lehetőségek (pénzügyi forrás) függvénye.

tovább


Életkorhoz illeszkedő digitális szolgáltatások – CEN-CENELEC workshop

A 2022. április 29-ei munkaindító megbeszéléssel kezdődő workshop célja a gyermekek által is igénybe vett digitális szolgáltatások keretrendszerének meghatározása (a szolgáltatások használói közül minden harmadik 18 év alatti). Egy kidolgozás alatt álló CEN-CENELEC CWA (munkaértekezleti megállapodás) segíti a speciális hatásértékelő rendszer leírását, útmutatóként szolgál az értékelési szempontok meghatározásában, valamint leírja, hogy a gyártók, a közintézmények és az oktatás miként felelhetnek meg e kritériumoknak.

tovább


Napenergia-szakszótár – ISO 9488:2022

A nemrég megjelent ISO 9488:2022 Solar energy. Vocabulary (Napenergia. Szakszótár) célja a napenergia szakterületéhez kapcsolódó alapfogalmak tisztázása és meghatározása, a napenergiával kapcsolatban az „egységes” és „érthető” gondolkodás és kommunikáció lehetőségének megteremtése, közvetve a napenergia hasznosításának támogatása. A dokumentumot az MSZT legkésőbb 2023 első negyedévében bevezeti magyar nemzeti szabványként, magyar nyelvű változatának kidolgozása a hazai igények és lehetőségek (pénzügyi forrás) függvénye.

tovább


A természetes vízkészlet védelme – ISO 14002-2

Az ISO 14002 szabványsorozat része, az ISO 14002-2 Environmental management systems. Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area. Part 2: Water (Környezetközpontú irányítási rendszerek. Útmutató az ISO 14001 alkalmazásához a környezeti tényezők és körülmények kezelésére egy környezeti témakörön belül. 2. rész: Víz) nemzetközi szabvány előreláthatóan 2022 második felében jelenik meg. A szabvány útmutatást nyújt a vízre ható veszélyek, illetve a víztől való függés kockázatalapú értékeléséhez, felméréséhez, elemzéséhez. Magyar nemzeti szabványként való bevezetése a hazai igények és lehetőségek (pénzügyi forrás) függvénye.

tovább


Az éghajlatváltozással kapcsolatos beruházási és finanszírozási tevékenységek értékelése – ISO 14097:2021

Az ISO 14097:2021 Greenhouse gas management and related activities. Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change (Üvegházhatású-gázgazdálkodás és kapcsolódó tevékenységek. Az éghajlatváltozással kapcsolatos beruházási és finanszírozási tevékenységek értékelésére és jelentéstételére vonatkozó alapelvek és követelmények keretrendszere) nemzetközi szabvány általános keretet határoz meg az éghajlatváltozással és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállással kapcsolatos beruházások és finanszírozási tevékenységek értékelésére, mérésére, nyomon követésére és jelentéstételére. Technikai útmutatást és szabványosított keretrendszert tartalmaz a pénzügyi intézmények, bankok, befektetők és vagyonkezelők számára, hogy hogyan tudják felmérni az éghajlati kockázatokat, majd hitelesen alátámasztva nyilvánosságra hozni azokat. Az MSZT a hazai igények és lehetőségek (pénzügyi források) függvényében tervezi a szabvány magyar nyelvű bevezetését.

tovább


A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. – az MSZT új ügyfele – antikorrupciós irányítási rendszerének tanúsítása

A MÁV Zrt. elkötelezett, hogy tevékenysége átlátható, jogkövető és bizalmat keltő legyen. Ennek érdekében döntött a felső vezetés az MSZ ISO 37001:2019 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabvány szerinti rendszer bevezetéséről, majd a rendszer megfelelőségének Magyar Szabványügyi Testület általi tanúsíttatásáról. Az MSZT – antikorrupciós irányítási rendszer tanúsítására akkreditált szervezetként – elvégezte a tanúsítási auditot és kiadta a megfelelőségi tanúsítványt.

tovább


A PAPACK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének tanúsítása

A PAPACK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. célja, hogy partnereit és a fogyasztókat a legjobb, állandó minőségű, valamint a hatályos előírásoknak mindenben megfelelő termékekkel lássa el. Ennek érdekében a több éve tanúsított MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszeréhez (MIR) integrálta az MSZ EN ISO 22000:2018 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert (ÉBIR). A MSZT az integrált rendszer sikeres auditja alapján kiadta a megfelelőségi tanúsítványt.

tovább


Sikeres áttéréses felügyeleti eljárás az MSZT-nél az MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 szabvány alapján

A Magyar Szabványügyi Testület elsőként teljesítette az információbiztonság-irányítási rendszerek tanúsítóira vonatkozó áttérési követelményeket az MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 szabvány alapján. Erről a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2022. március 3-án döntött, és az akkreditált státusz fenntartásával igazolta, hogy az MSZT IBIR-tanúsítási eljárása megfelel az MSZ EN ISO/IEC 27006:2021 szabvány új követelményeinek.

tovább


Az MSZT IQNET-tagságának megerősítése

A Magyar Szabványügyi Testület IQNET-tagságát az IQNET ügyvezetője a 2022. március 21-én kelt levelében erősítette meg. Az MSZT 1998. június 12. óta tagja a Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Hálózatának (IQNET – The International Certification Network). A svájci (Bern) székhelyű IQNET-nek jelenleg 35 (európai és Európán kívüli) országból 37 tagja, és a tagoknak összesen 400 leányvállalata van világszerte. Az IQNET teljes jogú tagjaként az MSZT nemzetközi előírások szerinti tanúsítási szolgáltatást nyújt, és az MSZT-tanúsítvány mellett meghatározott területeken a nemzetközi elismertségű IQNET-tanúsítványt is kiadja.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése az irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató nyújt segítséget.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 márciusában az Online Szabványkönyvtárnak 45 új előfizetője volt, 126 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény