Feliratkozás Vélemény

2021. november

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2021. november 1-jén 120 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 49 db MSZ EN, 6 db MSZ EN IEC, 52 MSZ EN ISO, 1 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ CLC/TR, 1 db MSZ EN IEC/IEEE, 2 db MSZ CLC IEC/TR, 1 db MSZ CLC IEC/TS, 3 db MSZ és 4 db MSZ ISO.

tovább

2021. november 1-jén összesen 94 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 94 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra.


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. november 1-jén 2 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Novemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. november 1-jén 11 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. november 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Megjelent a közművezetékek elrendezése tárgyú szabvány (MSZ 7484) korszerű, új kiadása

Az MSZ 7487 Közművezetékek elrendezése szabvány összevonja és korszerűsíti a korábbi MSZ 7487 szabványsorozat részeit. A korszerűsített szabványban egységes nézőpont szerint – a korszerűtlen követelményeket törölve – találhatók az előzményszabvány előírásai, valamint az előzményszabványok megjelenése óta megjelent változások és új technológiák. A dokumentum célja a közterület alatti és fölötti tér célszerű és rendezett felhasználásának meghatározásával, az egységes elhelyezési rend rögzítésével a nyomvonal jellegű létesítmények megépítéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához, javításához és zavartalan működéséhez szükséges térbeli viszonyok megteremtése.

tovább


Gyalogos turistautak jelzései

Megjelent az MSZ 20587:2021 Gyalogos turistautak jelzései és azok alkalmazása szabvány, amely előzményszabványának korszerűsített, új változata. A dokumentum szerinti logika és sorrendiség segíti a gyalogos turistautak jelzéseinek értelmezését és használatát.

tovább


Iszap, kezelt biohulladék és talajvizsgálat

Magyar nyelven megjelentek az MSZ EN 15933:2013 Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A pH meghatározása és az MSZ CEN/TS 16188:2021 Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása királyvízben és salétromsavban történő feltárás után. Láng-atomabszorpciós spektrometriás módszer (FAAS) szabványok, melyek forrásszabványai az Európai Bizottság megbízása alapján készültek.

tovább


Megjelent az MSZ EN 197-5:2021 cementszabvány magyar nyelvű változata

Megjelent az MSZ EN 197-5:2021 Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány a címében szereplő, a közelmúltban kifejlesztett két cementtel kapcsolatos követelményeket írja le. Tartalmazza a közzétételekor elérhető teljesítményjellemzők (kötési idő, szilárdság, térfogat-állandóság, hidratációs hő meghatározása) vizsgálati eljárásainak hivatkozásait is.

tovább


Betonszabvány – módosultak a gyártásellenőrzésre vonatkozó előírások

Megjelent az MSZ 4798:2016/3M:2021 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon szabványmódosítás, amely magyar nyelven tartalmazza az MSZ EN 206:2013+A2:2021-ben megjelent, valamint a nemzeti kiegészítések ezekkel összefüggő módosításait is. Az MSZ EN 206:2014 2. módosítása egyértelműsíti a megfelelőségértékelésre vonatkozó útmutatást (10.2. szakasz), valamint ehhez kapcsolódva helyesbíti a gyártásellenőrzés értékelésére, felügyeletére és tanúsítására vonatkozó utasításokat tartalmazó C mellékletet is.

tovább


A falazóelemek síklapúságának meghatározására európai vizsgálati szabvány (MSZ EN 772-20) magyar nyelven

Megjelent magyar nyelven az MSZ EN 772-20:2021 Falazóelemek vizsgálati módszerei. 20. rész: Falazóelemek felületi síklapúságának meghatározása szabvány, mely az MSZ EN 772-20:2000 és az MSZ EN 772-20:2000/A1:2005 egyesített változata. A dokumentum leírja a vizsgálat végrehajtásához szükséges berendezéseket és a mintadarabok előkészítését, magát a vizsgálati eljárást, az eredmények kiszámítását és kiértékelését, továbbá meghatározza a vizsgálati jegyzőkönyvben szerepeltetendő adatokat.

tovább


Megjelent az új ISSN-szabvány (MSZ ISO 3297) magyar nyelvű változata

A magyar nyelven megjelent MSZ ISO 3297:2021 Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN) szabványnak az időszaki kiadványok és más „folytatódó források” tömör, egyedi és egyértelmű, nemzetközi szinten elfogadott azonosító kódja a tárgya. A „szabványos kód” nagymértékben megkönnyíti a könyvtárak, a referáló szolgáltatások és más tartalomfelhasználók, rendszerszolgáltatók, terjesztők és egyéb közvetítők, továbbá kiadók és más tartalom-előállítók között az információcserét, valamint az egymáshoz kapcsolódó „folytatódó források” csoportba rendezését.

tovább


Energiamegtakarítás lépésről lépésre – útmutató az energiagazdálkodás céljainak szakaszos megközelítéséhez

Az energiafelhasználás optimalizálására bevezetett energiagazdálkodási irányítási rendszerek (EgIR), mint például az MSZ EN ISO 50001:2019 Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 50001:2018) szabvány hatékonyan tudja segíteni a szervezeteket energiahatékonyságuk javításában, valamint üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk és energiaköltségeik csökkentésében. A közelmúltban megjelent ISO 50005 Energy management systems. Guidelines for a phased implementation (Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Útmutató a szakaszos bevezetéshez) szabvány pedig útmutatást nyújt a szervezetek számára energiagazdálkodási irányítási rendszerük szakaszos, lépésenkénti bevezetéséhez.

tovább


Digitális fizetőeszközök egységesített rendszere – ISO 24165-1 és ISO 24165-2

Az ISO 24165-1 Digital token identifier (DTI). Registration, assignment and structure. Part 1: Method for registration and assignment és az ezt kiegészítő ISO 24165-2 Digital token identifier (DTI). Registration, assignment and structure. Part 2: Data elements for registration nemzetközi szabványok a felhasználók és a komoly játékosok számára a cserélhető digitális tokenekhez véletlenszerű, egyedi, egyértelmű, nyilvánosan elérhető és rögzített hosszúságú azonosító alkalmazására adnak lehetőséget.

tovább


Térben és időben változtatható dinamikus jelzések – ISO 23456-1

Az ISO 23456-1 Dynamic signs in physical environments. Part 1: General requirements (Dinamikus jelzések fizikai környezetben. 1. rész: Általános követelmények) szabványnak az autópályákon, szabadtéren, középületekben és gyárakban használt, térben és időben változó, az adott állapotnak megfelelő és a biztonságot szem előtt tartó dinamikus jelzések helyes ergonómiája – beleértve a láthatóságot, a vizuális képbiztonságot és a hozzáférhetőséget – a tárgya. A szabvány az eszközgyártók és a tartalomkészítők számára egyaránt hasznos útmutató, mivel fontos szempontokat ad a jelzések technológiai fejlesztéséhez.

tovább


30 éves a Bécsi Egyezmény

Az 1991 júniusában aláírt Bécsi Egyezmény alapozta meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) közötti együttműködést. Az egyezmény célja egyrészt az európai és nemzetközi szabványok összhangjának megteremtése, másrészt az, hogy az európai belső piacra vonatkozó szabványokat ne a nemzetközi szabványosítástól elkülönítve dolgozzák ki. Az évforduló alkalmából az Osztrák Szabványügyi Intézet (ASI), a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) közös konferenciát szervezett 2021. október 11-én Bécsben.

tovább


ISO-támogatás az éghajlatváltozással kapcsolatos célok megvalósításához

Az ISO már több mint 1000 olyan szabványt dolgozott ki, amelyek támogatják az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és a káros hatások csökkentését, ezzel segítve az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérését. A 2021. szeptember 21-én, az ISO-héten aláírt Londoni nyilatkozatban (London Declaration) az ISO, amely mintegy 165 országot képvisel, megerősítette az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatása iránti elkötelezettségét. Az ISO-héten közzétették Az éghajlatpolitika eszközkészlete kiadványt (Climate Action Kit) is, amely támogatja a döntéshozókat a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésében.

tovább


Az Országos Onkológiai Intézet MEES 2.0 minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítása

Az Országos Onkológiai Intézet Magyarországon elsőként teljesítette fekvőbeteg-ellátó intézményként a MEES 2.0 követelményeinek való megfelelést úgy, hogy ezt a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által eddig erre a területre egyetlenként akkreditált Magyar Szabványügyi Testület tanúsította.

Az MSZT Tanúsítási Titkársága kétszakaszos eljárásban végezte el az Országos Onkológiai Intézet minőségirányítási rendszerének MEES 2.0 kézikönyv szerinti tanúsítási auditját. Ennek eredményeként nyert igazolást a fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátó intézményekre vonatkozó követelmények maradéktalan teljesítése és vált lehetővé az MSZT-tanúsítvány kiadása.

tovább


A Goodwill Pharma Kft. élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének tanúsítása, valamint HACCP- és GMP-rendszerének igazolása

Az 1997-ben alapított Goodwill Pharma Kft. gyógyszerforgalmazással, gyógyszer-kereskedelemmel, étrend-kiegészítők, valamint speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A kétszakaszos [az MSZ EN ISO 22000:2018 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tanúsítása, a MÉ 2-1/1969 és a Jó Gyártási Gyakorlat irányelv (CAC/RCP) előírásai alapján a HACCP- és GMP-rendszerek igazolása], sikeres audit eredményeként a nemzeti MSZT-, valamint a nemzetközi IQNET-tanúsítványok és igazoló okiratok kiadására került sor.

tovább


IQNET DAY – November 11. – Mi vagyunk az IQNET!

A svájci (Bern) székhelyű IQNET (The International Certification Network – Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Hálózata) ez évi, 33. Közgyűlése november 11-ét a hálózat együttműködésének napjává nyilvánította. Az IQNET-nek jelenleg 34 (európai és Európán kívüli) országból 36 tagszervezet a tagja, amelyeknek megközelítőleg 400 leányvállalata van a világ különböző országaiban. Az MSZT 1998 óta teljes jogú tagja az IQNET Nemzetközi Tanúsítási Hálózatnak.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2021 októberében az Online Szabványkönyvtárnak 34 új előfizetője volt, 102 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény