Feliratkozás Vélemény

2021. március

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2021. március 1-jén 120 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 48 db MSZ EN, 43 db MSZ EN ISO, 15 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 3 db MSZ CEN ISO/TR, 2 db MSZ IEC/TS, 1 db MSZ EN ISO/ASTM, 1 db MSZ CLC/TS, 1 db MSZ HD, 3 db MSZ ISO és 2 db MSZ.

tovább

2021. március 1-jén 3 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. március 1-jén 5 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Márciusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. március 1-jén 17 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz, kockázatértékelés – ISO 14091

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodással foglalkozó ISO-szabványsorozat új szabvánnyal bővült. Az ISO 14091 Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz. A sérülékenység, a hatások és a kockázat értékelésének irányelvei leírja, hogyan lehet feltárni egy szervezet sérülékenységét, valamint hogyan lehet kialakítani és megvalósítani a megbízható kockázatértékelést a klímaváltozás területén. A szabvány útmutató az értékelések és a hatásláncok átvilágításához, lehetővé téve a minőségi és mennyiségi elemzést. Az ISO 14091 az ISO 14090, az ISO/TS 14092, az ISO/AWI 14093 és az ISO/FDIS 14097 szabványokkal együtt jelentős segítség a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez.

tovább

 


Megújultak a hőszigetelő (EPS- és XPS-) termékek építőipari teljesítmény-követelményeit tartalmazó szabványok

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. március 1-jén tette közzé a hőszigetelő termékek építőipari felhasználási területek szerinti elvárt teljesítménykövetelményeit tartalmazó MSZ 7573:2021 és MSZ 7574:2021 szabványt. A szabványok a korábbi kiadások – érvényben lévő európai termékszabványok és forgalomba hozatali szabályok szerint – korszerűsített változatai, és tartalmazzák az EPS- és XPS-termékek teljesítménykövetelményeit.

tovább

 


Adatok védelme az okosvárosokban

Az ISO/IEC TS 27570 Adatvédelem. Adatvédelmi irányelvek az okosvárosok számára ajánlásokat és útmutatásokat tartalmaz a személyes adatok kezelésére és a támogató szabványok alkalmazására vonatkozóan. A dokumentum azoknak a szervezeteknek hasznos, amelyek okosvárosi ökoszisztéma szolgáltatásával, használatával vagy elérhetőségével foglalkoznak úgy, hogy sokféle a technológia, a rendszer, az érdekelt fél és ezek sokféle és összetett módon lépnek egymással kapcsolatba.

tovább

 


Füstérzékelők

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. március 1-jén tette közzé az MSZ EN 54-12:2015 Tűzjelző berendezések. 12. rész: Füstérzékelők. Optikai elven, fénysugárral működő vonali érzékelők magyar nyelvű változatát. A szabvány meghatározza azoknak az optikai elven, fénysugárral működő vonali füstérzékelőknek a követelményeit, vizsgálati módszereit és teljesítménykövetelményeit, amelyek működése a fénysugár csillapításának és/vagy a csillapítás változásának érzékelésén alapul, és amelyeket a tűz érzékelésére és az épületekben telepített tűzjelző rendszerekben való használatra szántak.

tovább

 


Biztonsági berendezések létesítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. március 1-jén tette közzé az MSZ HD 60364-5-56:2019 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (IEC 60364-5-56:2018) magyar nyelvű változatát. Az MSZ HD 60364 szabványsorozatnak ez a része a biztonsági berendezésekre, a biztonsági berendezések villamos táphálózatának kiválasztására és szerelésére, valamint a biztonsági berendezések villamos tápforrásaira vonatkozó általános követelményeket határozza meg.

tovább

 


A fémek csoportosítása hegesztéshez

Megjelentek magyar nyelven a hegesztési alapanyagok csoportosítási rendszerének irányelveit tartalmazó MSZ CEN ISO/TR 15608:2021 Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszerének irányelvei (ISO/TR 15608:2017), MSZ CEN ISO/TR 20173:2021 Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Amerikai anyagok (ISO/TR 20173:2018), MSZ CEN ISO/TR 20174:2021 Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszere. Japán anyagok (ISO/TR 20174:2020) szabványok.

tovább

 


Általános útmutató a biztonságos munkavégzéshez a Covid19-járvány idején

Megjelent az új ISO/PAS 45005:2020 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítása. Általános útmutatók biztonságos munkavégzéshez a Covid19-járvány idején hivatkozási számú és című specifikáció, amelyet az ISO gyorsított eljárásban dolgozott ki a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megőrzése érdekében. Az ISO/PAS 45005:2020 útmutatást nyújt minden típusú munkavállaló, valamint egyéb érdekelt felek (pl. a munkahelyre látogatók, beleértve a lakosság tagjait is) védelmére.

tovább

 


A CEN és a CENELEC hosszú távú stratégiája

A CEN és a CENELEC 2021 februárjában tette közzé a 2030-ig szóló közös, hosszú távú, öt fő célirányt meghatározó stratégiáját. A dokumentum alapvető iránymutatás a következő évtized európai szabványosítása számára, formába önti a két szervezet 44 tagjának és a közös szabványosításban együtt dolgozó 34 európai országnak a törekvéseit.

tovább

 


OLED-világítás – bealkonyult?

A 2021. január 21-én tartott CLC/TC 34 értekezleten az európai szabványosító bizottság, tekintettel a piaci érdektelenségre és a rendelkezésre álló erőforrások (elsősorban szakértők) hiányára azt javasolta, hogy vonják vissza az EN 62868 Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) panelek általános világításra szabványsorozat már megjelent részeit, és hagyjanak fel a jelenleg folyó, illetve jövőbeli szabványtervezetek kidolgozásával.

tovább

 


Megjelentek az első magyar nyelvű BIM-szabványok

2021. március 1-jén megjelent a teljes építésgazdasági szektor BIM-gerincű modernizációját megalapozó MSZ EN ISO 19650 szabványsorozat két kulcsfontosságú szabványának magyar nyelvű változata: az MSZ EN ISO 19650-1 Információk rendszerezése és digitalizációja az épületek és a mérnöki létesítmények esetében, beleértve az építményinformációs modellezést (BIM). Információmenedzsment építményinformációs modellezés felhasználásával. 1. rész: Fogalmak és alapelvek, valamint a 2. rész: Létesítmények megvalósítási fázisa (MSZ EN ISO 19650-2).

tovább

 


Megjelent a Világítástechnikai szakszótár új kiadása

2020. december elején jelent meg az IEC/TC 1 Terminológia és az IEC/TC 34 Világítás nemzetközi elektrotechnikai szabványosító bizottságok által közösen szerkesztett világítástechnikai szakszótár kétnyelvű (angol, francia), a szakkifejezéseket azonban még további nyolc nyelven közlő második kiadása. Az MSZT tervezi a szabvány bevezetését és magyar nyelvű változatának kiadását (a pénzügyi feltételek megléte esetében), felváltva vele az MSZ 9620 szabványsorozatot (amely azonban visszavont szabványként is továbbra is elérhető, illetve megvásárolható lesz).

tovább

 


Betegadatlapok

Két új európai szabvány jelent meg a nemzetközi betegadatlapokkal kapcsolatban: az MSZ EN 17269:2020 Egészségügyi informatika. Nemzetközi betegadatlapok és a CEN/TS 17288:2020 Egészségügyi informatika. Nemzetközi betegadatlapok. Útmutató az európai bevezetéshez. A szabványok az egészségügyi ellátás alapvető adatkészleteinek megosztására vonatkozó követelményeket tartalmazzák.

tovább

 


Figyelmeztető jelzések

Megjelent az ISO/TS 20559 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Biztonsági jelzőrendszer fejlesztésének és használatának útmutatója című dokumentum, amely ajánlásokat és magyarázatokat tartalmaz a figyelmeztető jelzések gyakorlati alkalmazásához, tekintettel az ezen a szakterületen fellelhető számos ISO-szabványra.

tovább

 


A CEN és a CENELEC 2021. évi munkaprogramja – benne a CPR szerinti szabványok

A CEN és a CENELEC tevékenységének fő célja, hogy támogassa a különböző EU-irányelvekben megadott követelmények teljesítését. Ennek szellemében a CEN és a CENELEC minden évben elkészíti éves munkatervének összefoglalóját (CEN and CENELEC Work Programme 2021), amelyben kiemeli az adott területen fontos, tárgyévre vonatkozó szabványosítási tevékenységét. A 2021. évi munkaprogram egyik kiemelkedően fontos része az építőipari, azaz a CPR-hez kapcsolódóan kidolgozott harmonizált európai szabványok (hEN), valamint az ezeket kiegészítő vizsgálati szabványok és műszaki specifikációk rendszere, amelyek tartalmazzák a CPR I. mellékletében megadott, az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesítéséhez szükséges termékjellemzőket és azok egységes vizsgálatát.

tovább

 


Természetes fény az épületekben – online szakmai fórum

A magyar nyelven 2020. október 1-jén megjelent MSZ EN 17037 Természetes világítás épületekben című szabvány előírásai egységes értelmezésének és alkalmazásának támogatása céljából a Magyar Szabványügyi Testület 2021. április 29-én (csütörtök) online szabványismertető fórumot rendez. A szakmai fórum programjában a 2021. január 1-jével módosult, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló (OTÉK) 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet természetes világítás alkalmazására vonatkozó rendelkezéseiről, az új MSZ EN 17037 jelentőségéről, vizsgált területeiről, valamint a szabványnak a tervezők, a beruházók és a megrendelők munkáját segítő előírásairól szóló előadások szerepelnek.

tovább

 


Az MSZT a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által elsőként MEES 2.0 szerinti tanúsításra akkreditált tanúsító szervezet

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2021 februárjában az irányítási rendszerek (MIR, KIR, MEBIR, EgIR, MEES 2.0) tanúsítása területén integrált eljárásban vizsgálta az MSZT Tanúsítási Titkárság felkészültségét. Ennek eredményeként 2021. február 18-án döntött a módosított akkreditálási okiratok kiadásáról, mely döntés eredményeként az MSZT elsőként kapott a NAH-tól jogosultságot MEES 2.0 szerinti akkreditált tanúsítvány kiadására.

tovább

 


ACIS PLAN Kft. tanúsított minőségirányítási rendszere – az MSZT új ügyfele

Az ACIS PLAN Kft. tevékenységei: üzemanyagtöltő állomások komplex tervezése (a projekt lebonyolítása a használatbavételi engedély megszerzéséig), olajipari és veszélyes folyadékok, gázok technológiai rendszereinek tervezése, felelős műszaki vezetői projektek lebonyolítása, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátása (épületgépészet, GO szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltőtelepek építése/kivitelezése területen). Szolgáltatásaik színvonalának folyamatos tökéletesítése és a vevőik elégedettsége érdekében bevezették, majd 2021-ben az MSZT Tanúsítási Titkársággal tanúsíttatták az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszert.

tovább

 


A Megfelelőségtanúsítási Kollégium (MK) 2021. február 10-i online ülése

Az érdekelt felek képviseletét ellátó testület ülésén elemezte és értékelte az MSZT tanúsítási tevékenységének pártatlanságát, átláthatóságát és fejlesztési lehetőségeit. Az online formában megtartott ülés résztvevői a beszámolókat elfogadták és egyetértettek abban, hogy az MSZT az irányítási rendszertanúsítási tevékenységét érintő lehetséges veszélyeket folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi és a szükséges intézkedéseket végrehajtja, valamint tevékenységét pártatlanul végzi.

tovább

 


21. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny – új benyújtási határidő

A 2020. év elején meghirdetett 21. JQA Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajzverseny jelentkezési határidejét a szervező fél (JQA, Japán Tanúsító Szervezet) a Covid19-járványhelyzetre való tekintettel meghosszabbította. Az új benyújtási határidő: 2021. május 31. (hétfő). A verseny témája változatlan.

tovább

 


Néhány kiemelten fontos, érvényes jogszabály a vízzel és a szennyvízzel kapcsolatban

Fontos cél a vizek épségének megóvása, helyreállítása, használat utáni megtisztítása olyan mértékben, hogy az azonos legyen a használat előtti minőséggel. A jogszabályok, szabványok változásának köszönhetően a mintavételi módszerek, a vizsgálandó paraméterek, valamint az egyes paraméterekre vonatkozó határértékek sokat változtak az elmúlt évtizedek során, ezzel elősegítve a felszíni és a felszín alatti vizek tisztaságának megőrzését, javítását.

tovább

 


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2021 februárjában az Online Szabványkönyvtárnak 33 új előfizetője volt, 113 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény