Feliratkozás Vélemény

2021. február

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2021. február 1-jén 145 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 48 db MSZ EN, 56 db MSZ EN ISO, 34 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ CEN ISO/TR, 2 db MSZ EN ISO/ASTM, 1 db MSZ ISO/TS és 3 db MSZ ISO.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. február 1-jén 10 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabvány programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. február 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Februárban megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. február 1-jén 13 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Égéstermék-elvezető berendezés szabványok magyar nyelvű változata

Február 1-jén megjelent az MSZ EN 13384-1:2015+A1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez, valamint az MSZ EN 13384-2:2015+A1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez szabványok magyar nyelvű változata.

tovább

 


Robbanásmegelőzés és robbanás elleni védelem – MSZ EN 1127-1:2019

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. február 1-jén tette közzé az MSZ EN 1127-1:2019 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan magyar nyelvű változatát. A szabvány módszereket határoz meg a robbanásveszélyes helyzetek felismeréséhez és értékeléséhez, valamint meghatározza a biztonság érdekében szükséges tervezési és gyártási szempontokat.

tovább

 


Az MSZ EN 12697 aszfaltvizsgálati szabványsorozat újabb részei magyarul

2021. február 1-jén magyar nyelven is megjelentek a következő, az aszfaltkeverékek vizsgálati módszereit tartalmazó korszerűsített szabványok: MSZ EN 12697-8 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 8. rész: Aszfalt próbatestek hézagjellemzőinek meghatározása; MSZ EN 12697-10 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 10. rész: Tömöríthetőség; MSZ EN 12697-12 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 12. rész: Aszfalt próbatestek vízérzékenységének meghatározása.

tovább

 


Az egészségügyi ellátás helyén végzett vizsgálatok – MSZ EN ISO 22870

2021. február 1-jén magyar nyelven megjelent az MSZ EN ISO 22870 Az ellátás helyén végzett vizsgálatok (POCT). Minőségi és felkészültségi követelmények szabvány magyar nyelvű változata, amely olyan kórházak, klinikák, valamint ambuláns ellátást nyújtó egészségügyi szervezetek számára készült, amelyek POCT-t is végeznek kompakt, könnyen használható in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel.

tovább

 


Orvosi laboratóriumok felkészültségének követelményei – MSZ EN ISO 15189

2021. február 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 15189 Orvosi laboratóriumok. Minőségi és felkészültségi követelmények szabvány magyar nyelvű változata, amely az ISO/IEC 17025 és ISO 9001 alapján előírja az orvosi laboratóriumok felkészültségére és egyedi minőségére vonatkozó követelményeket. A szabványt az orvosi laboratóriumok minőségirányítási rendszerük fejlesztéséhez és felkészültségük felméréséhez, a laboratóriumi szolgáltatásokat igénybe vevők, a szabályozó hatóságok pedig az orvosi laboratóriumok felkészültségének megerősítésére, illetve elismerésére alkalmazhatják.

tovább

 


A Covid19 hatása az európai és a nemzetközi szabványosítás folyamataira

A vírus okozta kihívások meglehetősen átalakították a tavalyi évben a szabványosítás menetét, az üzleti világ és az ipargazdaság egyéb ágazataihoz hasonlóan. Előtérbe kerültek a digitális technológiák, frissültek az informatikai eszközök, és sajnálatos módon megszűntek a személyes konzultációk, ülések. A szabványosítás relatíve kedvező helyzetben fogadta a nehézségeket, ugyanis a krízist megelőzően már legfrissebb stratégiájának része, sőt egyik prioritási eleme volt a digitális átállás.

tovább

 


Új európai és nemzetközi szabványosító műszaki bizottságok

A Covid kihívásainak ellenére a 2020-as évben is számos új bizottság alakult nemzetközi és európai szinten: a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 7, a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 4, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) önállóan 13, az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottsággal (CENELEC) közösen pedig még 4 új szabványosító műszaki bizottságot hívott életre olyan szakterületeken, ahol korábban nem jelentkezett a szabványosítás iránti igény.

tovább

 


Az európai szabványokra is támaszkodik az Európai Unió Tanácsának portugál elnöksége

A CEN, a CENELEC és az IPQ (Portugál Szabványügyi Szervezet) közös sajtóközleményt tett közzé, amelyben üdvözlik az Európai Unió Tanácsának január 1-jén hivatalba lépett portugál elnökségét. Portugália az „Eljött a méltányos, zöld és digitális helyreállítás megvalósításának ideje” jelmondat szellemében vág neki az elnökségnek.

tovább

 


Európai szabvány jellegű dokumentumok (CEN/TS, CEN/TR)

2021 januárjában 7 db Műszaki specifikáció (CEN/TS, Technical Specification) és 6 db Műszaki jelentés (CEN/TR, Technical Report) jelent meg.

tovább

 


Környezetvédelmi szabványok – CEN/CENELEC összefoglaló kiadvány

A kiadvány a környezetvédelmet segítő szabványok körét és kapcsolati rendszerüket tekinti át a következő rendszerben: az állami szektor szerepe a szabványosításban; a szabványok szerepe a jogalkotásban; körforgásos gazdaság; alkalmazkodás a klímaváltozáshoz, módszeres felkészülés a klímaváltozás hatásainak kezelésére; fenntartható finanszírozás.

tovább

 


Fűszerek és szabványok – ISO 939:2021

A fűszerek és ízesítőszerek megfelelő minőségének biztosítását szabványok segítik. Az ISO 939:2021 Fűszerek és ízesítőszerek. A nedvességtartalom meghatározása az 1980-as kiadás felülvizsgálatának eredménye. Többek között részletezi a nedvességtartalom mérésének elveit, a reagenseket, a mérőberendezést és a mérési eljárást, új fogalommeghatározásokat tartalmaz és hivatkozik a magyar nemzeti szabványként, magyar nyelven is kiadott ISO 948-ra és ISO 2825-re.

tovább

 


A virtuális valóság alkalmazása az oktatásban

Az ISO/IEC TR 23842-1 Informatika a tanulás, oktatás és képzés számára. Emberi tényezőkre vonatkozó irányelvek a virtuális valóság tartalmához. 1. rész: A VR-tartalom használatának megfontolásai részletesen bemutatja, hogy a felhasználóknak mit kell figyelembe venniük a VR-tartalom fogyasztásakor az oktatási és képzési szektorban. Az ISO/IEC TR 23842-2 Informatika a tanulás, oktatás és képzés számára. Emberi tényezőkre vonatkozó irányelvek a virtuális valóság tartalmához. 2. rész: A VR-tartalom készítésével kapcsolatos megfontolások a termék fejlesztése során segíti a tartalomkészítőket azáltal, hogy felsorolja az egészséggel és a tanulással kapcsolatosan figyelembe veendő szempontokat.

tovább

 


Robotika a villamosenergia-termelő, átviteli és elosztórendszerekben

Az IEC Szabványosításirányító Testülete (SMB) új bizottságot alapít Robotika a villamosenergia-termelő, átviteli és elosztórendszerekben névvel. A bizottság szakterülete a villamosenergia-ellátó rendszerekben, azaz erőművekben, alállomásokon, távvezetékeken és elosztóvezetékeken alkalmazott robotika szabványosítása: terminológia, tervezés, funkciók és működési jellemzők, vizsgálati módszerek, robotok és információs rendszerek közötti interfészek, üzemeltetési módszerek, fizikai biztonsági és adatbiztonsági követelmények.

tovább

 


Új albizottság az IEC/TC 62 Villamos berendezések a gyógyászati gyakorlatban elnevezésű bizottságban

Az új albizottság – az IEC/TC 62E – szabványosítási területe a szoftverek és az ezekhez kapcsolódó témák (összefogva az eddig különböző munkacsoportok által, egymástól jórészt függetlenül végzett szabványosítást): mesterséges intelligencia, Big Data, viselhető elektronikus eszközök, tárgyak internete gyógyászati vonatkozásai.

tovább

 


Antikorrupciós irányításirendszer-tanúsítás – az MSZT az első, NAH által akkreditált antikorrupciós irányításirendszer-tanúsító szervezet

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az antikorrupciós irányítási rendszerek (AkIR) tanúsítása területén 2020 decemberében tartotta az irodai helyszíni szemléjét, amit az auditorok tevékenységének helyszíni megfigyelése egészített ki. A NAH 2021. január 28-án döntött az akkreditálási okirat kiadásáról. A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága így, NAH által elsőként akkreditált tanúsítóként, jogosult az MSZ ISO 37001:2019 (ISO 37001:2016) szabvány szerinti, akkreditált tanúsítvány kiadására.

tovább

 


Működő irányítási rendszerek, sikeres rendszertanúsítások és a legújabb rendszertanúsítás [MSZ ISO/TS 22163 (VIR)] a Stadler Magyarország Kft.-nél

A 2005-ben alapított Stadler Magyarország Kft. tevékenysége: kötöttpályás járművek karbantartása (hibaelhárítás, javítás, mosás, tisztítás), valamint a vasúti járművek hordműveinek, futóműveinek és forgóvázának szerelése, javítása. A Stadler Magyarország Kft. MSZ EN ISO 9001 (MIR) és MSZ EN ISO 14001 (KIR) szabványok szerinti integrált irányítási rendszere megfelelőségét 2016 novemberében tanúsította első ízben az MSZT. Ezt követően a Kft. folyamatosan bővítette a követelményszabványok alkalmazását. 2017 novemberében az IQNet SR 10 szerinti társadalmi felelősségvállalás-irányítási rendszer, 2020 decemberében pedig az MSZ ISO/TS 22163 (VIR) szerinti rendszer megfelelőségét tanúsította az MSZT Tanúsítási Titkársága.

tovább

 


A Radchem Kft. minőségirányítási rendszerének tanúsítása – új MSZT-partner

A 2016. március 24-én alapított Radchem Kft. tevékenysége kezdetben a sugárvédelmi tanácsadás, sugárvédelmi rendszerek tervezése, sugárvédelmi mérőeszközök kereskedelme volt, később bővült zárt radioaktív sugárforrások import- és reexport-kereskedelmével, illetve saját tervezésű berendezések gyártásával is. Piaci helyzetük megtartása/megerősítése érdekében bevezették az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, melynek sikeres működtetése a Magyar Szabványügyi Testület tanúsítási eljárása során bizonyítást nyert.

tovább

 


Biztonságos játszótér, önfeledt játék – játszótéri eszközök ellenőrzése az MSZT által

A játszótéri eszközök üzemeltetői a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint kötelesek a játszótéri eszközök állapotát, biztonságát szakmailag felkészült szervezettel ellenőriztetni, majd ezt a felülvizsgálatot az előírt rendszerességgel megismételni. A Magyar Szabványügyi Testület a gyártóktól, üzemeltetőktől független szervezetként végzi a játszótéri eszközök ellenőrzését.

tovább

 


2021 januárjában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

tovább

 


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2021 januárjában az Online Szabványkönyvtárnak 37 új előfizetője volt, 107 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 2 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény