Szabványok februári helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. február 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

 

 

1. MSZT által kiadott helyesbítés

Helyesbítés az angol nyelvű nemzeti szabvány magyar nyelvű címoldalán

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Robbanóképes közegek. 20-2. rész: Anyagjellemzők. Gyúlékony porok vizsgálati módszerei

(ISO/IEC 80079-20-2:2016)

Címoldal

 

Az MSZ EN 61241-

2-2:1999 helyett.

Az MSZ EN 13821:2003 és

az MSZ EN 61241-2-2:1999

helyett.

 

2. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítések

Angol nyelvű nemzeti szabványok

A szabvány hivatkozási száma,

címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN IEC 61400-3-1:2020

Szélenergia-termelő rendszerek. 3-1. rész: A helyhez kötött tengeri szélerőművek kialakítási követelményei

(IEC 61400-3-1:2019)

Címoldal

Az MSZ EN 61400-3:2009 helyett, amely azonban 2022. szeptember 20-ig még érvényes.

MSZ EN IEC 61400-21-1:2019

Szélenergia-termelő rendszerek.

21-1. rész: Villamos jellemzők mérése és értékelése. Szélerőművek

(IEC 61400-21-1:2019)

Címoldal

Az MSZ EN 61400-21:2009 helyett, amely azonban 2022. június 24-ig még érvényes.

 

Forrás: az EN IEC 61400-3-1:2019/A11:2020 és az EN IEC 61400-21-1:2019/A11:2020 helyesbí­tést tartalmazó módosítások, amelyek megtekinthetők az MSZT honlapján.

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 50708-1-1:2020

Teljesítménytranszformátorok. Kiegészítő európai követelmények. 1-1. rész: Közös rész. Általános követelmények

EN 50708-1-1:2020/AC:2020, December

MSZ EN 50708-2-1:2020

Teljesítménytranszformátorok. Kiegészítő európai követelmények. 2-1. rész: Közepes teljesítményű transzformátor. Általános követel­mények

EN 50708-2-1:2020/AC:2020, December

MSZ EN 60034-18-41: 2014/A1:2020

Villamos forgógépek. 18-41. rész: Feszültségátalakítókról táplált, villamos forgógépekben használt
(I. típusú), részlegeskisülés-álló villamos szigetelőrendszerek. Minősítés és minőség-ellenőrző vizsgálatok
(IEC 60034-18-41:2014/A1:2019)

EN 60034-18-41:2014/A1:2019/AC:2020, December

MSZ EN IEC 60384-16:2020

Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű kon­denzátorok. 16. rész: Termékcsoport-előírás. Állandó kapacitású, fémezett polipropilénfólia dielektrikumú, egyenfeszültségű kondenzátorok
(IEC 60384-16:2019)

EN IEC 60384-16:2019/AC:2020, December

MSZ EN IEC 60664-1:2021

Kisfeszültségű tápellátó rendszerek villamos szerkezeteinek szigetelés­koordinációja. 1. rész: Alapelvek, követelmények és vizsgálatok
(IEC 60664-1:2020)

EN IEC 60664-1:2020/AC:2020, December

MSZ EN IEC 61400-6:2020

Szélenergia-termelő rendszerek.
6. rész: A torony és az alapozás kialakítási követelményei
(IEC 61400-6:2020)

EN IEC 61400-6:2020/AC:2020, December

MSZ EN IEC 62714-4:2020

Ipari automatizálási rendszerekhez használt műszaki adatcsere-formá­tum. Automatizálási jelölőnyelv.
4. rész: Logika
(IEC 62714-4:2020)

EN IEC 62714-4:2020/AC:2020, December

 

MEGJEGYZÉS: A CEN által kiadott, javítási értesítővel közzétett helyesbített kiadások a helyesbítéseken túl tartalmazzák az európai szabványokhoz tartozó (ha releváns) európai módosításokat is.

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

 

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.