Feliratkozás Vélemény

2020. szeptember

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2020. szeptember 1-jén 151 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 68 db MSZ EN, 32 db MSZ EN ISO, 5 db MSZ EN ISO/IEC, 43 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/IEEE, 1 db MSZ ISO és 1 db MSZ.

tovább

2020. szeptember 1-jén 6 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább


Szeptemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2020. szeptember 1-jén 17 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. szeptember 1-jén 12 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. szeptember 1-jén 7 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

Az MSZT nemzeti szabványosító bizottságai a következő szabványok programba vételét tervezik, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


60 éve a szabványosításban – CEN és CENELEC

A három európai szabványügyi szervezet közül kettő idén ünnepli a 60. születésnapját. 1960. június 10-e volt az a fontos nap, amikor az Európai Gazdasági Közösség és az EFTA tagországai úgy döntöttek, hogy létrehoznak két regionális szabványügyi szervezetet az ISO és az IEC európai tagjai számára; ekkor még CEN és CENEL néven. Ez a döntés alapozta meg az európai szabványosítás mai rendszerét.

tovább


Építésgazdasággal kapcsolatos szabványok magyar változata - felhívás

Az építésgazdaság szabályozásával kapcsolatos, az utóbbi években tapasztalható változások a szabályozás részét képező nemzeti szabványosítás terén is éreztetik hatásukat. A szabványok alkalmazását megnehezíti, hogy nagy részüknek csak angol nyelvű változata létezik.  A magyar nyelvű változatok szükségességének felmérését az érintett nemzeti szabványosító műszaki bizottságok folyamatosan vizsgálják és elemzik. Az igények teljeskörű felméréséhez és ennek alapján a magyarul valóban szükséges szabványok körének meghatározásához azonban az MSZT-tag szervezetek igényein túl számba kell venni a gazdaság nem MSZT-tag szereplőinek igényét is. Ezek szintézise és összegzése alapján lehet csak meghatározni a valós prioritásokat, az ésszerű ütemtervet és szükséges pénzügyi forrás-igényeket. Ennek érdekében 2020. szeptember 30-ig, a szabvtit@mszt.hu címre kérjük megküldeni javaslatát, hogy melyik építésgazdasággal kapcsolatos szabvány(ok) magyar nyelvű változatának kiadását tartja a legfontosabbnak.


Elkészült a magyar teremakusztika-szabvány

2020. szeptember 1-jén az MSZT megjelentette az MSZ 2080:2020 Akusztika. Teremakusztikai követelmények és tervezési ajánlások szabványt. A szabvány célja az akusztikai mennyiségekben kifejezett követelmények, méretjellegű és más, a helyiségek építészeti kialakítására vonatkozó előírások és ajánlások ismertetése. A szabvány elősegíti a megfelelő minőségű kommunikáció elérését, a jó hangzást, a használati zaj csökkentését, valamint a zajszint- és hangszigetelési követelmények teljesítését.

tovább


Mesterséges intelligencia

Az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) közzétett egy új kiadványt [White Paper on Artificial Intelligence (AI)], amely a mesterséges intelligencia kulcsfontosságú, az információs és kommunikációs technológiák (IKT) számára hatalmas lehetőségeket és új kihívásokat jelentő témaköreit ismerteti.

tovább


Megválasztották a CENELEC következő elnökét

Az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) soron következő elnöke Wolfgang Niedziella úr lesz, aki 2022–2024 között fogja betölteni az elnöki posztot, addig 2021. január 1-jétől megválasztott elnökként (President-Elect) dolgozik majd a jelenlegi elnök, Dany Sturtewagen úr mellett.

tovább


Megjelent a villamos játékok szabványának új kiadása

Megjelent az MSZ EN IEC 62115:2020 Villamos játékok. Biztonság (IEC 62115:2017 + COR1:2019) című magyar nemzeti szabvány. A szabvány villamos biztonsági követelményeket ír elő olyan játékokra, amelyeknek legalább egy, villamosságtól függő funkciója van.

tovább


Intervenciós röntgenberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó követelményei

Az MSZT 2020. szeptember 1-jével kiadta az MSZ EN 60601-2-43 Gyógyászati villamos készülékek. 2-43. rész: Intervenciós röntgenberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei című szabvány magyar nyelvű egyesített változatát. A szabvány azoknak a rögzített és mozgatható röntgenberendezéseknek az alapvető biztonsági és lényeges működési követelményeit határozza meg, amelyeket a gyártó átvilágítással vezérelt intervenciós eljárásokhoz való röntgenberendezésekként határozott meg.

tovább


Napelemes rendszerek létesítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. szeptember 1-jén tette közzé az MSZ HD 60364-7-712:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek magyar nyelvű változatát. A szabvány olyan napelemes erőmű villamos berendezésére vonatkozik, amelynek célja egy berendezés egészének vagy egy részének tápellátása, valamint a villamos energia betáplálása a közcélú vagy helyi elosztóhálózatba.

tovább


Elektromágneses összeférhetőség

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. szeptember 1-jén újabb két EMC-szabvány magyar nyelvű változatát tette közzé: az MSZ EN IEC 61000-3-2:2019 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018) és az MSZ EN IEC 61000-3-11:2020 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2017) című szabványt.

tovább


Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás

Az MSZ EN ISO 6946 Épületszerkezetek és épületelemek. Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. Számítási módszerek (ISO 6946:2017) szabvány angol nyelven 2017-ben jelent meg. Az MSZT 2020 szeptemberében adta ki a magyar nyelvű változatát.

tovább


A beltéri ajtók szabványa

A MSZT 2019. április 1-jén angol nyelven, címoldalas jóváhagyó közleménnyel vezette be az MSZ EN 14351-2 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 2. rész: Beltéri ajtók című európai szabványt, amely a beltéri ajtóknak az anyaguktól független teljesítményjellemzőit határozza meg, kivéve a tűz- és füstgátló tulajdonságokat.

tovább


A koronavírus ellen a turizmus érdekében

Az ISO/TC 228 A turizmus és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások műszaki bizottság új témajavaslatot (ISO/NP PAS 5643) fogalmazott meg a következő címmel: A turizmus és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. Intézkedések a Covid19 terjedésének csökkentése érdekében a turizmus területén. A dokumentum követelményeket és ajánlásokat fogalmaz meg a különböző turisztikai szervezetek számára a koronavírus terjedésének csökkentése érdekében, hogy biztonságosabb szolgáltatásokat nyújthassanak mind a turistáknak, mind az ott élő lakosoknak.

tovább


Biodiverzitás – új szakértői bizottság az ISO-ban

Az ISO létrehozta az ISO/TC 331 Biodiverzitás műszaki bizottságot, amely feladatának tekinti a biodiverzitás témakörébe tartozó nemzeti és nemzetközi szaktudás összegyűjtését és integrálását.

tovább


Villamos hajtással támogatott kerékpárok

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) korszerűsítette az ISO/TS 4210-10:2020 Kerékpárok. A kerékpárok biztonsági követelményei. 10. rész: Villamos hajtással támogatott kerékpárok (EPAC) biztonsági követelményei című szabványt. A dokumentum meghatározza a tervezésre, jelölésre, összeszerelésre és tesztelésre vonatkozó biztonsági és teljesítménykövetelményeket, valamint foglalkozik a használat közben esetleg előforduló veszélyekkel és veszélyes helyzetekkel is.

tovább


A CEN és a CENELEC állásfoglalása az építési termékekről szóló rendelet végrehajtásáról és jövőjéről (2020. augusztus)

A CEN és a CENELEC, az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelettel elismert két európai szabványügyi szervezet, amely az ipar és az érdekelt felek bevonásával, konszenzusos folyamat során, harmonizált európai szabványokat dolgoz ki az építési termékekről szóló rendelet (305/2011/EU-rendelet – CPR) támogatása érdekében. Ezek a szabványok lehetővé teszik az építési termékek szabad mozgását az EU belső piacán belül.

tovább


Online MEES-auditor-továbbképzés az MSZT-nél

2020. szeptember 9-én került sor a MEES-auditorok online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az auditortalálkozó főbb témái a 2019–2020-as év akkreditációs eredményeinek összefoglalóját, az MSZT eljárásainak, formanyomtatványainak változásait, az új, Magyar Egészségügyi Ellátási Standarok 2.0 kézikönyv követelményeit és a távauditálás tapasztalatait érintették. Az évente megrendezésre kerülő továbbképzés célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése és az audittapasztalatok megbeszélése.

tovább


Az MSZT új ügyfele – minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítása területén – az ACPM IT Kft.

Az ACPM IT Kft. globális tevékenységet folytató tanácsadó cég, amely a nemzetközi ügyfeleinek a legmagasabb szintű szolgáltatást tudja nyújtani az IT-tanácsadási területeken. Szolgáltatásai minőségének folyamatos fenntartása, az ügyfelek, a partnerek és saját adatainak védelme és az érdekelt felek IT- és információbiztonsági elvárásainak való folyamatos megfelelés érdekében az MSZT által tanúsíttatta az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeit kielégítő minőségirányítási és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány követelményeit kielégítő információbiztonsági irányítási rendszerét.

tovább


Sikeres áttérés az új energiagazdálkodási irányítási rendszerszabványra (MSZ EN ISO 50001:2019) az ÁTI Depo Közraktározási Zrt.-nél

Az ÁTI Depo Közraktározási Zrt. Magyarország egyik legnagyobb raktárkapacitással rendelkező logisztikai szolgáltatója. A szervezet energiagazdálkodási irányítási rendszere, a működtetett integrált irányítási rendszeren belül, 2018 óta tanúsított a Magyar Szabványügyi Testület által. Az irányítási rendszerek fejlesztése iránti elkötelezettségüket bizonyítva, 2020-ban az elsők között vállalták az új irányítási rendszerszabványra való áttérést (MSZ EN ISO 50001:2019).

tovább


2020 augusztusában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez tájékoztató anyag ad segítséget.

tovább


Irányítási rendszerek kiépítésének és tanúsításának támogatása – GINOP-1.2.7-20 pályázat

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése. Ezért a kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására a GINOP-1.2.7-20 pályázat részbeni támogatás ad irányítási rendszerük kiépítéséhez és tanúsításához.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2020 augusztusában az Online Szabványkönyvtárnak 23 új előfizetője volt, 70 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 2 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény