A CEN és a CENELEC állásfoglalása az építési termékekről szóló rendelet végrehajtásáról és jövőjéről (2020. augusztus)[1]

Áttekintés

Az Európai Unió (EU) építőipari termékeinek piaca körülbelül 500 milliárd euróra becsülhető. Az építőipar 18 millió munkahelyet biztosít több mint 3 millió vállalkozáson keresztül, és az Európai Unió GDP-jének körülbelül 9%-át adja.

A CEN és a CENELEC az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelettel elismert európai szabványügyi szervezetek, amelyek az ipar és az érdekelt felek bevonásával konszenzusos folyamat során dolgozzák ki – többek között – az építési termékekre vonatkozó szabványokat. E folyamat eredményeként a CEN és a CENELEC által jóváhagyott szabványok és egyéb eredmények érhetők el.

 

A CEN és a CENELEC harmonizált európai szabványokat dolgoz ki az építési termékekről szóló rendelet (305/2011/EU-rendelet – CPR) támogatása érdekében. A harmonizált szabványok biztosítják a közös műszaki nyelvet, amelyet a gyártók a termékeik műszaki teljesítményének kifejezésére, a szabályozó hatóságok a követelményeik kifejezésére, valamint a tervezők, vállalkozók és más, az építőiparban érdekelt felek az információk hatékony cseréjére használnak. Ezek a szabványok lehetővé teszik az építési termékek szabad mozgását az EU belső piacán belül. Továbbá segíthetnek az EU-nak, hogy a céljait elérhesse: a Zöld megállapodásban, a körforgásos gazdaságban, az EU ipari fellendülési tervével és az ENSZ fejlesztési céljainak elérésével.

A CEN és a CENELEC támogatja a jelenlegi CPR-keretet, de hangsúlyozza, hogy a CPR megfelelő végrehajtásához az Európai Bizottságnak szilárd jogalapot kell biztosítania a CPR-rendszer működéséhez. E tekintetben a megbízásokat szabványosítási kérelmeken keresztül felül kell vizsgálni, és világos jogi útmutatást kell adni.

A CEN és a CENELEC előrevivő párbeszédet szorgalmaz az Európai Bizottsággal, hogy közös megoldásokat találjon a harmonizált szabványok meghirdetésének javítására az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A CEN és a CENELEC műszaki bizottságai erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a CPR-t támogató harmonizált szabványok megfeleljenek az Európai Bizottság kritériuma szerinti meghivatkozásoknak. E tekintetben két útmutatót dolgoztak ki a CEN és a CENELEC műszaki bizottságai számára:

• a CEN-CENELEC 36. útmutató „Útmutató az építési termékekre vonatkozó harmonizált termékszabványok kidolgozásának és bemutatásának szabályaira”; és

• Útmutatótervezet „Az építési termékek harmonizált szabványai (hEN-ek) kidolgozásának alapszabályaira”.

A két útmutató célja, hogy az építési termékekre vonatkozó Európai Bírósági határozatokat követően megválaszolják az Európai Bizottság által feltárt különféle jogi kérdéseket. A CEN és a CENELEC párbeszédet kezdeményez az Európai Bizottsággal ezekről az útmutató dokumentumokról az elmaradt szabványmeghirdetések még függőben lévő kérdéseinek kezelése érdekében.

A kis- és középvállalkozásokat (kkv-kat) és a társadalmat képviselő (érdekelt) feleket képviselő szervezetek jelentős szerepet játszanak az európai szabványosítási rendszerben (ESS-ben), valamint a CEN-ben és a CENELEC-ben. A szervezeteknek joguk van részt venni – s erre ösztönzik is őket – a CEN és a CENELEC műszaki bizottságaiban és munkacsoportjaiban, amelyek a CPR alapján harmonizált szabványok előkészítésével foglalkoznak.

A CEN és a CENELEC támogatja a jelenlegi CPR-rendszert. Azonban, ha a CPR felülvizsgálatát megerősítik, az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott európai harmonizált szabványokat az építési termékekre vonatkozó harmonizált műszaki dokumentumokként kell fenntartani.

A CEN és a CENELEC fő álláspontjairól[2] további részletek a következő számban olvashatók.

 

Szendy Csabáné

2020. szeptember

 

[1]

A CEN és a CENELEC 2020. augusztus 20-án kiadott állásfoglalása alapján ‒ CEN and CENELEC Position Paper on the implementation and future of the Construction Product Regulation (August 2020)

[2]
A CEN és a CENELEC álláspontja a CPR végrehajtásáról és jövőjéről – CEN and CENELEC view on the implementation and future of the CPR