Elektromágneses összeférhetőség

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. szeptember 1-jén újabb két EMC-szabvány magyar nyelvű változatát tette közzé.

MSZ EN IEC 61000-3-2:2019 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018).

Ez a dokumentum a közcélú fogyasztói hálózatba injektált harmonikus áramok határértékeivel foglalkozik, a bemenőáramok harmonikus összetevőinek határértékeit írja elő, amelyeket meghatározott feltételek mellett a vizsgált berendezések hozhatnak létre.

Az MSZ EN IEC 61000 szabványsorozat e része a közcélú, kisfeszültségű fogyasztói hálózatokhoz kapcsolódó, fázisonként legfeljebb 16 A névleges bemenőáramú villamos és elektronikus berendezésekre alkalmazható, és a fázisonként legfeljebb 16 A névleges bemenőáramú, nem professzionális ívhegesztő berendezésekre is vonatkozik. (Az MSZ EN 60974-1 szerinti professzionális ívhegesztő berendezéseket ez a szabvány nem tárgyalja, ezekre az MSZ EN 61000-3-12-ben szereplő létesítési megkötések vonatkozhatnak.)

Ez a kiadás a következő fontosabb műszaki változtatásokat tartalmazza az előző kiadáshoz képest:

a)    a legfeljebb 25 W névleges teljesítményű világítási berendezések zavarkibocsátási határértékeinek korszerűsítése az új típusú világítási berendezések figyelembevétele céljából;

b)    az 5 W-os küszöbérték bevezetése, amely alatt egyetlen világítási berendezésre sem vonatkoznak zavarkibocsátási határértékek;

c)    a nem izzólámpák fényszabályozóira vonatkozó követelmények módosítása;

d)    a tápvezetéken keresztül megvalósított digitális adatátvitellel működő szabályozókészülékek vizsgálati feltételeinek megadása;

e)    a referencialámpák és a referenciaelőtétek alkalmazásának megszüntetése a világítási berendezések vizsgálatai során;

f)    a világítási berendezések szakkifejezéseinek egyszerűsítése és pontosítása;

g)    a színpadi világítás és a stúdiók professzionális lámpatesteinek besorolása az A osztályba;

h)    a vészvilágítási berendezések osztályozásának pontosítása;

i)     az egyetlen, legfeljebb 2 W hatásos bemenőteljesítményű szabályozómodult tartalmazó világítási berendezések pontosítása;

j)     a televízió-vevőkészülékek vizsgálati feltételeinek korszerűsítése;

k)    az indukciós főzőlapok vizsgálati feltételeinek korszerűsítése, figyelembe véve az egyéb típusú főzőkészülékeket is;

l)     az MSZ EN 61000-3-12-vel való összhang megteremtése céljából az MSZ EN 61000-3-2 alkalmazási területéhez tartozó legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések megváltoztatása legfeljebb 16 A névleges bemenőáramú berendezésekre.

 

MSZ EN IEC 61000-3-11:2020 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2017).

Az MSZ EN IEC 61000 szabványsorozat e része a berendezések által a kisfeszültségű közcélú fogyasztói hálózatot befolyásoló feszültségváltozások, feszültségingadozások és villogás (flicker) határértékeivel foglalkozik, a meghatározott feltételek mellett vizsgált berendezések által létrehozott feszültségváltozások határértékeit írja elő, és elsősorban a 220 V – 250 V fázisfeszültségű, 50 Hz-es kisfeszültségű közcélú fogyasztói hálózatokhoz adott feltételek szerinti csatlakozásra szánt, 16 A-nél nagyobb, de 75 A-t meg nem haladó bemenőáramú villamos és elektronikus berendezésekre alkalmazható.

Ez a szabvány alkalmazható továbbá azokra, az MSZ EN 61000-3-3 alkalmazási területéhez tartozó berendezésekre is, amelyek nem teljesítik a határértékeket a Zref vonatkoztatási impedanciával való vizsgálat vagy kiértékelés során, és emiatt csak adott feltételek szerint csatlakoztathatók.

A legfőbb műszaki változtatás az előző kiadáshoz képest az új A melléklet beillesztése, amely az MSZ EN 61000-3-11 korlátait és hatékonyságát magyarázza a hasonló berendezések több példányának a táphálózatra, ugyanazon a helyen történő csatlakoztatásakor.

 

Nagy Gábor

2020. szeptember

Kapcsolat

Nagy Gábor​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 847 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

IEC/TC 77 Elektromágneses összeférhetőség

CLC/TC 210 Elektromágneses összeférhetőség

Szabványértékesítés

Vásároljon szabványt vagy szabvány jellegű dokumentumot!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!