Szabványok szeptemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. szeptember 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

 

 

3. Nemzeti szabványok helyesbítése

 

3.1. MSZT által kiadott helyesbítés

 

Helyesbítés az angol nyelvű nemzeti szabványok magyar nyelvű címoldalán

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN ISO 34101-3:2019

Fenntartható és nyomon követ­hető kakaó. 3. rész: A nyomonkövethetőség követelményei (ISO 34101-3:2019)

Címoldal

magyar cím

Fenntartható és nyomon követhető kakaó. 3. rész: A nyomonkövethetőség követelményei

(ISO 34101-3:2019)

Fenntartható és nyomon követhető kakaóbab-előállítás. 3. rész: A nyomonkövethetőség követelményei

(ISO 34101-3:2019)

MSZ EN ISO 34101-4:2019

Fenntartható és nyomon követ­hető kakaó. 4. rész: A tanúsítási alrendszerek követelményei (ISO 34101-4:2019)

Címoldal

magyar cím

Fenntartható és nyomon követhető kakaó. 4. rész: A tanúsítási alrendszerek követelményei

(ISO 34101-4:2019)

Fenntartható és nyomon követhető kakaóbab-elő­állítás. 4. rész: A tanúsítási rendszerek követelményei

(ISO 34101-4:2019)

 

3.2. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítések

Angol nyelvű nemzeti szabványok

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN 55035:2017

Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavartűrési követelmények

(CISPR 35:2016, módosítva)

Címoldal

Az MSZ EN 55020:2007, az MSZ EN 55020:2007/ A11:2012 és az MSZ EN 55020:2007/A12:2016 helyett, amelyek azonban 2022. július 28-ig még érvényesek.

Az MSZ EN 55020:2007, az MSZ EN 55020:2007/ A11:2012, az MSZ EN 55020:2007/A12:2016, az MSZ EN 55024:2017 és az MSZ EN 55103-2:2009 helyett, amelyek azonban 2022. július 28-ig még ér­vényesek.

 

Forrás: az EN 55035:2017/A11:2020 helyesbítést tartalmazó módosítás, amely megtekinthető az MSZT honlapján.

 

 

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 16931-1:2017+A1:2020

Elektronikus számlázás. 1. rész: Az elektronikus számlázás fő ele­meinek szemantikai adatmodellje

EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020, July

MSZ EN 17038-2:2019

Szivattyúk. Örvényszivattyú-egységek energiahatékonysági indexének minősítési módszerei és ellenőrzése. 2. rész: Az egyes szivattyúegységek energiahatékonysági indexének (EEI) vizsgálata és kiszámítása

EN 17038-2:2019/AC:2020, July

MSZ EN IEC 62290-3:2020

Vasúti alkalmazások. A városi kötöttpályás közlekedés szervezése, valamint vezérlő- és biztosítórendszerei. 3. rész: A rendszerkövetelmények meghatározásai

(IEC 62290-3:2019)

EN IEC 62290-3:2019/AC:2020, July

MSZ EN IEC 62433-1:2019

Integrált áramkörök EMC-model­lezése. 1. rész: Általános modellezési keretrendszer

(IEC 62433-1:2019)

EN IEC 62433-1:2019/AC:2020, July

 

3.3. A CEN által kiadott helyesbített kiadások

Angol nyelvű nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány

A CEN által kiadott

helyesbített kiadás

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 13480-1:2017

Fémből készült ipari csővezeté­kek. 1. rész: Általános követel­mények

Issue 2 (2019‐06)

MSZ EN 13480-2:2017

Fémből készült ipari csővezeté­kek. 2. rész: Anyagok

Issue 2 (2019‐06)

és Issue 3 (2020-07)

MSZ EN 13480-5:2017

Fémből készült ipari csővezeté­kek. 5. rész: Ellenőrzés és vizs­gálatok

Issue 2 (2019‐06)

MSZ EN 13480-6:2017

Fémből készült ipari csőveze­tékek. 6. rész: Földbe fektetett csővezetékek kiegészítő követelményei

Issue 2 (2019‐06)

MSZ EN 13480-8:2017

Fémből készült ipari csővezeté­kek. 8. rész: Alumíniumból és alumíniumötvözetekből készült csővezetékek kiegészítő követelményei

Issue 2 (2019‐06)


MEGJEGYZÉS: A CEN által kiadott, javítási értesítővel közzétett helyesbített kiadások a helyesbítéseken túl tartalmazzák az európai szabványokhoz tartozó (ha releváns) európai módosításokat is.

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

 

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.