Feliratkozás Vélemény

2020. október

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2020. október 1-jén 129 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 66 db MSZ EN, 39 db MSZ EN ISO, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 20 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ EN ISO/ASTM, 1 db MSZ IEC/TR és 1 db MSZ K.

tovább

2020. október 1-jén 3 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább


Októberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2020. október 1-jén 15 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. október 1-jén 2 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. október 1-jén 3 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

Az MSZT nemzeti szabványosító bizottsága a következő szabvány programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában.

tovább


Európai szabványok bevezetése korábbi kiadású nemzeti szabványokkal

A CEN és az ISO, illetve a CENELEC és az IEC közötti együttműködés keretében az európai szabványügyi szervezetek változtatás nélkül nemzetközi szabványokat is átvesznek európai szabványokként. Ha az ilyen nemzetközi szabvány már magyar nemzeti szabvány, akkor ez a nemzeti szabvány megfelel az európai szabvány bevezetésének is.  

tovább


Nemzeti szabványosító műszaki bizottság névváltozása

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványügyi Tanácsa 2020. szeptember 15-én a 20/2020. számú SZT határozatával jóváhagyta az MSZT/MB 809 műszaki bizottság névváltoztatását.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Biztonságban a csúszós utakon

Az MSZT 2020. október 1-jén tette közzé címoldalas jóváhagyó közleménnyel (angol nyelven) az MSZ EN 16662-1:2020 Közúti járművek. Tapadást segítő segédeszközök személygépkocsik és személyszállító gépjárművek gumiabroncsaihoz. 1. rész: Általános biztonsági és teljesítménykövetelmények című szabványt. A szabvány vizsgálati módszereket határoz meg az üzemeltetés és az utazók biztonsága érdekében, alkalmazható a tapadást segítő segédeszközök összes típusára, úgymint a hóláncokra, a hazánkban még nem igazán elterjedt csúszásgátló kerékhuzatokra vagy a hibrid segédeszközökre.

tovább


Megjelent a CEN/CENELEC októberi hírlevele

 

tovább


Halászati termékek nyomonkövethetősége

Az új MSZ EN 17099 Informatika. Halászati és akvakultúra-termékek. Az elosztóegységek és raklapok címkézésére vonatkozó követelmények a halászati és az akvakultúra-termékek kereskedelmében című európai szabvány meghatározza az európai kereskedelemben forgalmazott halászati és akvakultúra-termékek raklapos és egységnyi tételeinek alapvető címkézési követelményeit. A címkén található információknak meg kell felelniük az EU-jogszabályoknak, illetve tartalmazniuk kell az egyéb, az ellátási láncban szükséges adatokat is.

tovább


Útmutató az orvostechnikai eszközök jó használhatóság tervezéséhez

A MSZT 2020. október 1-jén MSZ-szabványként közzétette az IEC/TR 62366-2 Orvostechnikai eszközök. 2. rész: Útmutató a jó használhatóságra irányuló tervezés alkalmazásához az orvostechnikai eszközökre című műszaki jelentést.

tovább


Betegadatlapok a világszintű egészségügyi ellátáshoz

Az egész világon elérhető, megfelelő orvosi ellátást elősegítheti az EN 17269 Egészségügyi informatika. Nemzetközi betegadatlapok című európai szabvány alkalmazása (MSZ EN 17269:2020). A szabvány azt a minimális adatkészletet határozza meg, amely az általános és fontos adatokat tartalmazza egy beteg egészségügyi ellátási előzményeiről az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében. Az IPS-adatkészlet használható mind a tervezett, mind a nem tervezett ellátáshoz, tömör, lényeges információt nyújtva bárki kezeléséhez.

tovább


A tűzvédelmi osztályba sorolás alapkövetelményei magyar nyelven

Az MSZ EN 13501 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása szabványsorozat három része 2020. október 1-jén jelent meg magyar nyelven. A szabványsorozat a tűzhatással való vizsgálatok szerinti osztályba sorolás alapdokumentuma, amelynek ismerete elsősorban nem a tűzbiztonsággal foglalkozó szakemberek, hanem az építési termékek gyártói számára elengedhetetlen.

tovább


Robbanásbiztos gyártmányok

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. október 1-jén tette közzé az MSZ EN IEC 60079-0:2018 Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2017) magyar nyelvű változatát. Az MSZ EN IEC 60079 szabványsorozatnak ez a része a robbanóképes közegekben használatos Ex-gyártmányok és Ex-alkatrészek kialakítására, vizsgálatára és megjelölésére vonatkozó általános követelményeket határozza meg.

tovább


Természetes fény épületekben

Új szabványként jelent meg az MSZ EN 17037 Természetes világítás épületekben, amelynek forrásszabványát a CEN/TC 169 Alkalmazott világítástechnika európai szabványosító bizottság készítette el. Október 1-jével a Magyar Szabványügyi Testület a szabvány magyar nyelvű változatát is kiadta.

tovább


Megjelent az IEC 60335-1 új kiadása

Idén szeptemberben megjelent a háztartási villamos készülékek biztonsági szabványa, az IEC 60335-1:2020 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények. Ez a szabvány (az 1. rész) az elektromos háztartási gépekre vonatkozó általános biztonsági követelményeket, a 2. rész pedig a különféle készülékekre (vasalóra, mosógépre, porszívóra stb.) vonatkozó kiegészítő követelményeket tartalmazza.

tovább


Útmutató villamos kábelek használatára

A Magyar Szabványügyi Testület elkészítette a 450/750 V névleges feszültségű kábelek használatára vonatkozó MSZ EN 50565-1:2014 Villamos kábelek. Útmutató a legfeljebb 450/750 V (U0/U) névleges feszültségű kábelek használatára. 1. rész: Általános útmutatás és az MSZ EN 50565-2:2014 Villamos kábelek. Útmutató a legfeljebb 450/750 V (U0/U) névleges feszültségű kábelek használatára. 2. rész: Az EN 50525 szerinti kábeltípusokra vonatkozó egyedi útmutatás szabványok magyar nyelvű változatát.

tovább


Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem

2020. október 1-jén megjelent az MSZ HD 60364-4-444:2011 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-444. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem [IEC 60364-4-44:2007 (444. fejezet), módosítva] magyar nyelvű változata. A dokumentum célja a villamos berendezésekre vonatkozó követelmények és ajánlások meghatározása az elektromágneses zavarok elkerülésére és csökkentésére.

tovább


Útmutató fitneszközpontok részére járvány esetén

A CEN/TC 136 műszaki bizottság kidolgozott egy új témajavaslatot Guidelines for the safe operation of fitness centres during an infectious outbreak (Útmutató a fitneszközpontok biztonságos üzemeltetéséhez járvány esetén) címmel. A dokumentum minden nyilvános fitneszközpont esetén alkalmazható, ahol egyének vagy csoportok sporttevékenységet végeznek, másodlagos fitneszszolgáltatási funkcióval rendelkező helyekre azonban nem vonatkozik.

tovább


Onlineszerencsejáték-felügyelet

A CEN/TC 456 Jelentéskészítés az online szerencsejáték felügyeletének támogatásához műszaki bizottság jelenleg is dolgozik a prEN 17531 A tagállami szerencsejáték-szabályozó hatóság jelentése az onlineszerencsejáték-szolgáltatások felügyeletének támogatásáról szabványon. A szabvány célja, hogy megkönnyítse a tagállami szabályozó hatóságok onlineszerencsejáték-felügyelettel kapcsolatos munkáját, adatkezelését, valamint különböző jelentések gyűjtését és tárolását.

tovább


Új ETSI-kiadvány az IPv6-ról

Az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) IP6 Industry Specification Group nevű munkacsoportja közzétett egy új kiadványt az IPv6 bevált gyakorlatainak, felhasználási eseteinek, előnyeinek és telepítési kihívásainak tanulságairól. Ez a dokumentum ajánlásokat fogalmaz meg az IPv6 bevezetésének megkönnyítésére és az ipar ösztönzésére, az IoT, a 4G/5G, és a felhőalapú számítástechnika végpontjai közötti közelgő, nagy méretű telepítésekhez.

tovább


Az ISO 2020. évi közgyűlése

A járványra való tekintettel az ez évi, Abu Dhabiba tervezett közgyűlés helyett az ISO 141 ország nemzeti szabványügyi szervezete 700-nál is több képviselőjének részvételével virtuális ülést tartott 2020. szeptember 24-én. A közgyűlés főbb témái a következők voltak: 2019. évi beszámoló, az ISO következő 10 éves stratégiája, az ISO szerepvállalása a Covid19 elleni védekezésben.

tovább


A 84. IEC-közgyűlés – csak virtuálisan

A koronavírus-járvány második hullámának tombolása terveinek újabb felülvizsgálatára kényszerítette az IEC Végrehajtó Bizottságát, így az ez évi IEC-közgyűlést teljes egészében online ülések sorozatává alakították át.

tovább


A CEN, a CENELEC és az EA megújította együttműködési megállapodását

A CEN (Európai Szabványügyi Bizottság), a CENELEC (Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) és az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA) megújította együttműködési megállapodását. A megállapodás célja – többek között –, hogy biztosítsa a kapcsolatot az európai szabványosítási rendszer és az Európai Minőségi Infrastruktúra (European Quality Infrastructure) között, a közérdeklődésre számot tartó releváns információk rendszeres cseréjét, valamint a kölcsönös részvételt a releváns tanácsadó és műszaki bizottságokban.

tovább


A CEN és a CENELEC álláspontja a CPR végrehajtásáról és jövőjéről

Az Európai Bizottság 2019. október 24-én belső munkadokumentumot tett közzé az építési termékekről szóló rendelet (CPR) értékeléséről. Ezt a jelentést követően – a tagállamokkal és az érdekelt felekkel folytatott megbeszéléshez – az Európai Bizottság elkészítette a „Finomított indikatív lehetőségek az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálatához” című dokumentumot. Ezekre reagálva a CEN és a CENELEC is közzétette álláspontját a CPR végrehajtásáról és jövőjéről.

tovább


ISO-felmérés (ISO Survey 2019) az irányítási rendszerek tanúsításáról

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) nemrég jelentette meg felmérését a 2019-es rendszertanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett rendszertanúsítási szabványok szerepelnek. A részletes adatokat a felmérés összefoglalója tartalmazza.

tovább


Az MSZT online antikorrupciós (AKIR-) auditor-továbbképzése és szakmai találkozója

2020. szeptember 30-án került sor az MSZT AKIR-auditorainak online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az AKIR-auditorok találkozójának főbb témái az ISO 37001 szabvány követelményeinek és az MSZT eljárásainak, formanyomtatványainak ismertetésén túl a vállalati szintű korrupciós gyakorlatok és szervezeti kockázatok, valamint a távauditálás tapasztalata voltaki.

tovább


Aranyoklevél kiadása a Bárdi Autó Zrt. részére a minőségirányítási rendszerének működtetésére

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a Bárdi Autó Zrt.-nek minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Megfelelőségértékelés a Covid19 alatt – az ISO CASCO/STAR felmérése

A koronavírus 2019 végi megjelenése, majd az ebből fakadó világjárvány szinte minden tevékenységre hatással volt, beleértve a megfelelőségértékelést is. 2020 májusában az ISO Megfelelőségértékelési Bizottságának Stratégiai Szövetsége és Szabályozó Csoportja (CASCO/STAR) felmérést készített, hogy értelmezze a Covid19 okozta kihívásokat a megfelelőségértékelés területén.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

Az ENSZ a levegőterheltség globális problémájára való figyelemfelhívásként szeptember 7-ét a „Tiszta levegő a kék égboltért” nemzetközi napjává nyilvánította. A következő jogszabályok alkalmazása elősegíti a levegő védelmét, ezáltal az emberi egészség védelmét is, lehetővé téve számunkra, hogy mérsékelhessük a környezetünkre gyakorolt negatív hatásokat.

tovább


Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése – GINOP-1.2.11-20 pályázat

A pályázat célja a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében az innovatív, nagy növekedési potenciállal bíró vállalkozások növekedési lehetőségeinek javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, valamint a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások eddigieknél szélesebb körű részvételének támogatása az egyre erősödő zöldgazdaságban. A GINOP-1.2.11-20 pályázat által lehetőség nyílik az irányítási rendszerek kiépítésének és tanúsíttatásának részbeni támogatására.

tovább


Szakmai fórum ─ ívhegesztés, a hegesztési energia és a berendezések minősége és biztonsága – 2020. december 10. (csütörtök)

Az MSZT a 2020 elején magyar nyelven megjelent MSZ ISO/TR 18491:2020, valamint az MSZ EN 60974-4:2017 és az MSZ EN IEC 60974-14:2019 szabványok értelmezésének és gyakorlati alkalmazásának bemutatása céljából – a 2020 tavaszán elmaradt szakmai fórum pótlására – szakmai fórumot tervez 2020. december 10-ére.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2020 szeptemberében az Online Szabványkönyvtárnak 25 új előfizetője volt, 100 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 7 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény