A CEN és a CENELEC álláspontja a CPR végrehajtásáról és jövőjéről[1]

A CEN és a CENELEC álláspontjának kifejtését rövid, összefoglaló áttekintéssel indította.

1. Háttér

Az építési termékekről szóló irányelvet (CPD) hatályon kívül helyező Építési termékekről szóló rendelet (CPR) 2013. július 1-jén lépett hatályba.

A CPR célja, hogy közös műszaki nyelvet biztosítson az építési termékek teljesítményének értékeléséhez és a kereskedelem akadályainak megszüntetéséhez. A CPR a harmonizált szabványokat olyan harmonizált műszaki előírásokként határozza meg, amelyek biztosítják az építési termékek közös műszaki nyelvét. A CPR szerint, ha egy építési termékre harmonizált szabvány vonatkozik, akkor a gyártónak ki kell állítania a teljesítménynyilatkozatot, és az építési terméket CE-jelöléssel kell ellátnia.

A harmonizált szabványokat napi szinten alkalmazzák a műszaki szakemberek, a tervezők, a beszerzők, a vállalkozók, a biztosítók stb. Ezért a jelenlegi késedelmek következményei jóval tovább mutatnak az építési termékek pusztán hiányos vagy késleltetett CE-jelölésénél. Az új vagy módosított szabványok közzétételének késedelme zavart és késést okozhat az Európai Unió területén az építőiparban, amely az európai gazdaság fellendülése szempontjából különösen fontos ágazat. Ezenkívül a korszerű technika szempontjából elavult szabványok alkalmazása, valamint a biztonsági útmutatások vagy szabályozások nem egyértelmű kezelése szintén hozzájárul a munkahelyi biztonság hiányához.

Az Európai Bizottság 2019. október 24-én belső munkadokumentumot tett közzé az építési termékekről szóló rendelet (CPR) értékeléséről. Ezt a jelentést követően a tagállamokkal és az érdekelt felekkel folytatott megbeszéléshez az Európai Bizottság elkészítette a „Finomított indikatív lehetőségek az építési termékekről szóló rendelet felülvizsgálatához” című dokumentumot.

Az Európai Bizottság eme kezdeményezéseire reagálva a CEN és a CENELEC álláspontját a CPR végrehajtásáról és jövőjéről az alábbiakban ismertetjük.

2. A CPR végrehajtásáról

2.1. Az elmúlt két évben összesen csak 9, a CPR-t alátámasztó szabványt hirdettek meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az OJEU-ban. Számos EU bírósági ügyet követően az Európai Bizottság nagyon szigorúan ellenőrzi az építési termékek OJEU-ban meghirdetésre váró szabványainak minőségét. Az Európai Bizottság által támasztott követelmények teljesítése érdekében a CEN és a CENELEC két útmutatót dolgozott ki (lásd a cikk szeptemberi Hírlevélben ismertetett részében) a műszaki bizottságainak, az ipar, köztük a kkv-k szakértőinek, hatóságoknak, tudományos köröknek és társadalmi szervezeteknek a bevonásával.

A CEN és a CENELEC műszaki bizottságai is arra törekszenek, hogy harmonizáltnak tervezett szabványaik megfeleljenek az Európai Bizottság által meghatározott kritériumoknak, valamint a CPR-nek és a megbízásoknak (mandátumoknak).

A CEN és a CENELEC ezért arra kéri az Európai Bizottságot, hogy tegyen közzé hivatalos útmutatót, hogy milyen feltételek figyelembevételével kell kidolgozni a CPR-t alátámasztó európai harmonizált szabványokat.

2.2. Az építési termékekre vonatkozó harmonizált szabványokat jelenleg még a CPD-n (építési termékek irányelve: 89/106/EK) alapján kiadott megbízások (mandátumok) alapján dolgozzák ki a műszaki bizottságokban. 2013 júliusa óta, amikor a CPR teljes mértékben hatályba lépett és a CPD hatályát vesztette, a harmonizált szabványok (hEN-ek) kidolgozásának alapjául szolgáló szabványosítási kérelmekkel nem módosították a megbízásokat.

A CPR jelenlegi végrehajtásához rövid távú megoldásokra van szükség, ezért a CEN és a CENELEC felkéri az Európai Bizottságot, hogy támogassa a megbízások felhasználását és a CEN és a CENELEC műszaki bizottságainak ezekre adott válaszait, mindaddig, amíg az építési termékekre vonatkozó megbízásokat szabványosítási kérelmek révén felülvizsgálják.

2.3. A CPR felülvizsgálata esetén a CEN és a CENELEC felkéri az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg a CPR jelenlegi végrehajtásának rugalmas megközelítését. Felkéri továbbá, hogy az Európai Bizottság vegye figyelembe a hivatalos útmutatójuk készítéséhez a JIS 5. (Közös kezdeményezés a szabványosításért ‒ 5. intézkedés) által támogatási céllal kidolgozott 9 útmutató dokumentumot.

2.4. A CEN és a CENELEC felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a szabványosítási kérelmek időben való elfogadásához folytassa az eljárások indítását. Ezt alapvető fontosságúnak tartja a CPR megfelelő végrehajtása és az EU célkitűzéseinek elérése érdekében.

2.5. A CPR 3. és 27. cikke értelmében az Európai Bizottság meghatározhatja a küszöbszinteket vagy a teljesítmény szerinti osztályba sorolást a közölt alapvető jellemzőkkel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy amikor a CEN vagy a CENELEC egyik műszaki bizottsága meg kívánja állapítani vagy változtatni egy bizonyos alapvető jellemző meglévő osztályba sorolását vagy küszöbértékét, ehhez egy Európai Bizottsági felhatalmazáson alapuló jogi aktusra van szükség, amely egy nagyon hosszú folyamat, azaz néhány évbe telik közzététele az OJEU-ban. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok közzététele ugyanakkor kulcsfontosságú a harmonizált szabványok felülvizsgálatának előmozdításához.

A CEN és a CENELEC felkéri az Európai Bizottságot, hogy korszerűsítse és gyorsítsa fel a folyamatban lévő és a jövőbeni, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadási eljárását.

3. A CPR jövőjéről

3.1. A CEN és a CENELEC támogatja a jelenlegi CPR-keretet. A CEN és a CENELEC továbbra is konstruktív párbeszédet folytat az Európai Bizottsággal, hogy közös megoldásokat találjon a harmonizált szabványok meghivatkozásának javítására és annak biztosítására.

A CEN és a CENELEC műszaki bizottságai továbbra is erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a CPR-t támogató szabványok megfeleljenek az Európai Bizottság által meghatározott kritériumok szerinti OJEU-ban való meghivatkozásnak.

A CEN és a CENELEC belső minőségfelügyeleti folyamatot indított az építési termékekre vonatkozó harmonizált szabványok érdekében. A kísérleti projekt célja, hogy felmérjék a harmonizált szabványtervezetek bizonyos elemeit, pl. az AVCP fejezetét vagy a ZA mellékletet helyesen dolgozták-e ki a CEN és a CENELEC műszaki bizottságai. Rendkívül fontos, hogy az Európai Bizottság egyértelmű kritériumokat határozzon meg, amelyeket az ilyen belső ellenőrzések során referenciaként kell alkalmazni.

Ezenkívül a CEN és a CENELEC, valamint az Európai Bizottság meghatározta a harmonizált szabványok értékelése és meghivatkozása folyamatának legfontosabb teljesítménymutatóit. A cél a harmonizált szabványok tanácsadói rendszerének fejlesztése és ennek következtében az OJEU-ban meghivatkozott szabványok számának növelése.

3.2. Ha a CPR felülvizsgálatát jóváhagyják, az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott európai harmonizált szabványokat fenn kell tartani az építési termékekre vonatkozó harmonizált műszaki előírásokként. A harmonizált európai szabványoknak alapvető szerepet kell játszaniuk a felülvizsgált CPR-ben, figyelembe véve, hogy ezek hatékony eszközök az építési termékek közös műszaki nyelvének biztosításához.

3.3. Az európai szabványügyi szervezetek, a CEN és a CENELEC véleménye szerint az OJEU-ban meghirdetett harmonizált szabványok rendszere széles körben jótékony hatással volt az összes érintett félre, ám úgy vélik, hogy a CPR-modell jobb hatásosságát biztosító megoldásokat kell előterjeszteni.

3.4. A kkv-kat képviselő és a társadalmi érdekképviseleti szervezeteknek joguk van a részvételre ‒ s erre ösztönzik is őket ‒ a CEN-nek és a CENELEC-nek azokban a műszaki bizottságaiban és munkacsoportjaiban, amelyek a CPR alapján harmonizált szabványok előkészítésével foglalkoznak. Ez a befogadó gyakorlat biztosítja, hogy a CEN és a CENELEC szabványai a lehető legszélesebb körű konszenzust képviseljék.

3.5. A műszaki tartalom felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokba való felvételének gondolata alapvető aggályokat vet fel: aggasztó, hogy éppen annak az ágazatnak az ipart képviselő műszaki szakértőit nem vonták be, amely ágazatra a szabványokat kidolgozták.

Az ágazatban a gyártók másik fő aggodalma, hogy késik az új technológiák megjelenése a tartalomban. Emellett hátrány lehet a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jóváhagyásához szükséges idő is.

A CPR jelenlegi keretének megváltoztatása növelheti az ipar, a kkv-k és más érdekelt felek terheit.

3.6. A CEN és a CENELEC a harmonizált szabványokat alapvető eszköznek tekinti az építési termékek közös műszaki nyelvének biztosításában, a kereskedelem akadályainak felszámolása céljából.

A CPR hatályon kívül helyezése az EU belső piacának végét jelentené, és a tagállamoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződésben az áruk szabad mozgására vonatkozó szabályokra kellene támaszkodniuk, amelyek lehetővé teszik az áruk mozgására vonatkozó egyedi nemzeti szabályokat. Ezért az építési termékek műszaki tartalmának összehangolása nem valósulhatna meg.

 

Szendy Csabáné

2020. október

 

[1] CEN and CENELEC Position Paper on the implementation and future of the Construction Product Regulation (August 2020) (A CEN és a CENELEC 2020. augusztus 20-án kiadott állásfoglalása alapján ‒ folytatás.)