Feliratkozás Vélemény

2023. április

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

 

Szabványok megjelenése

2023. április 1-jén 140 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 2 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ CEN ISO/IEC/TS, 1 db MSZ CEN ISO/TS, 2 db MSZ CLC/TS, 1 db MSZ CWA, 48 db MSZ EN, 54 db MSZ EN IEC, 2 db MSZ EN IEC/IEEE, 20 db MSZ EN ISO, 1 db MSZ EN ISO/IEC, 4 db MSZ HD, 1 db MSZ IEC/TR és 3 db MSZ ISO.

tovább

2023. április 1-jén összesen 101 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 100 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 1 db helyettesítés nélkül.

tovább


Áprilisban megjelent magyar nyelvű szabványok

2023. április 1-jén 9 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. április 1-jén 5 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. április 1-jén 6 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabvány programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ ISO/IEC 27001 Információbiztonság, kiberbiztonság és adatvédelem. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Nemzeti szabványosító műszaki bizottság tevékenységi területének bővítése

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványügyi Tanácsa 2023. március 24-én a 07/2023. számú SZT határozatával jóváhagyta az MSZT/MCS 204 műszaki bizottság tevékenységi területének bővítését.

tovább


Az MSZT új tagja

A Magyar Szabványügyi Testület új tagja Kuti Gábor e. v. Az új tag az MSZT/MB 845 szabványosító műszaki bizottság munkájában vesz részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


30 éves az egységes EU-piac – nehézségek az agrár-élelmiszerláncban

Az Európai Unió egységes piacán 1993. január 1-je óta elvileg szabad és korlátlan a kereskedelem, amelynek azonban sajnálatos módon még mindig akadálya az egyoldalú nemzeti szabályozás és az ellátási láncok válsága. Az agrár-élelmiszerlánc szereplői, így az élelmiszeripari kis- és nagyvállalkozások, beleértve az élelmiszer-feldolgozókat és a mezőgazdasági termelőket, ennek következtében egyre nagyobb nehézségekkel szembesülnek például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt, nevezetesen a csomagolás és a címkézés terén. Ennek ismeretében meglepő, hogy a közelmúltban több tagállam jelezte, hogy enyhíteni kellene az Európai Bizottság csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló rendeletjavaslatának szigorán.

tovább


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK


Természetes világítás az épületekben – MSZ EN 17037:2018+A1

Az MSZ EN 17037:2018+A1:2022 Természetes világítás épületekben szabvány a természetes fény nyújtotta lehetőségek kiaknázásában és a jól megvilágított belsőterek tervezésében segíti az építészeket. Meghatározza a belsőterek természetes fénnyel való megvilágításának azokat a tényezőit, amelyek a megfelelő látás, továbbá a vizuális kapcsolat biztosításához szükségesek, és tájékoztatást ad arról is, hogyan korlátozható a káprázás. Meghatározza a természetes világítás feltételeinek értékelésére használt mutatókat, továbbá méretezési és ellenőrzési alapelveket is tartalmaz.

tovább


Égéstermék-elvezető berendezések általános követelményei – MSZ EN 1443

Az MSZ EN 1443:2019 Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények szabvány követelményeket és alapvető teljesítményi feltételeket határoz meg az égéstermék-elvezető berendezésekre, a béléscsövekre, összekötő égéstermék-vezetékekre (korábban: összekötő elemek), alkotóelemekre és tartozékokra, meghatározza a jelölésre, az utasításokra, a termékinformációra vonatkozó minimumkövetelményeket is, és útmutatást nyújt a teljesítmény állandóságának értékeléséhez és ellenőrzéséhez. A szabvány referenciaként szolgál a CEN/TC 166 Kémények európai szabványosító műszaki bizottság összes termékszabványához.

tovább


Növényi biostimulánsok terminológiája – MSZ CEN/TS 17724

Az MSZ CEN/TS 17724:2023 Növényi biostimulánsok. Terminológia szabvány az általános követelményekre, az összetevőkre, a felhasználásra, a minta-előkészítésre, a fizikai halmazállapotra és a növényi biostimulánsokra vonatkozó egyéb szakkifejezéseket tartalmazza.

tovább


A faaprítás biztonsága – MSZ EN 13525

Az MSZ EN 13525:2020 Erdészeti gépek. Faaprító gépek. Biztonság szabvány meghatározza az erdészetben, a mezőgazdaságban, a kertészetben és a tereprendezésben használt, önjáró, függesztett, félig függesztett és vontatott faaprító gépek tervezésére és összeszerelésére vonatkozó biztonsági követelményeket és azok igazolásának módját. Tartalmazza a faaprító gépekre vonatkozó jelentős veszélyek jegyzékét, valamint azt, hogy a gyártónak a biztonságos használatra vonatkozóan milyen információkat kell megadnia.

tovább


Aszfaltkeverékek kötőanyag-tartalmának, valamint az aszfaltrétegek közötti tapadás vizsgálata – MSZ EN 12697-39, MSZ EN 12697-48

Az MSZ EN 12697-39 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 39. rész: Izzításos kötőanyag-tartalom szabvány szerinti módszer elsősorban a rendszeresen használt keverékek összetételének értékelésére alkalmazható. Az MSZ EN 12697-48 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek. 48. rész: Rétegek közötti tapadás szabvány a burkolatok meglévő aszfaltrétege és egy új, ráterített réteg közötti vagy a burkolat eredeti rétegei közötti tapadószilárdság meghatározásának módját írja le.

tovább


Kőanyaghalmazok aprózódással szembeni ellenállásának és csiszolódási értékének meghatározása – MSZ EN 1097-2, MSZ EN 1097-8

Az MSZ EN 1097-2 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása szabvány a Los Angeles-vizsgálatot és egy alternatív eljárást, az ütővizsgálatot, valamint az ezekhez szükséges eszközöket, továbbá a vasúti ágyazati kőre vonatkozó eljárást tartalmazza. Az MSZ EN 1097-8 Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 8. rész: A csiszolódási érték meghatározása szabvány típusvizsgálatok esetében ajánlott referencia-módszert ad meg az útpálya kopórétegében alkalmazott durva kőanyaghalmaz PSV csiszolódási értékének meghatározásához.

tovább


Vasúti járművek javítóhegesztése – MSZ EN 15085-6

MSZ EN 15085-6 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 6. rész: A járművek javítóhegesztésének követelményei szabvány a vasúti járművek és részegységeik karbantartása vagy javítása során betartandó minőségi, valamint a hegesztésre vonatkozó tervezési és gyártási követelményeket határozza meg.

tovább


EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Villamosenergia-rendszerek szén-dioxid-mentesítése – IEC-kiadvány

Az IEC kiadványa a villamosenergia-rendszerek szén-dioxid-mentesítése programot abból a szempontból vizsgálja, hogy az milyen hatással van az IEC-re, tagjaira és szabványaira. A kiadványt az IEC Piaci Stratégiai Testülete (MSB) keretében működő, a villamos hálózatokkal foglalkozó vállalkozások, a szabványügyi szervezetek és a berendezésgyártók képviselőiből álló projektcsoport állította össze.

tovább


Kutatási eredmények a szabványokban – az Európai Bizottság útmutatója

2023 márciusában az Európai Bizottság kiadta a Gyakorlati útmutató a szabványosításhoz kutatók számára című dokumentumot. Az útmutató ajánlásokat tartalmaz az államilag finanszírozott kutatásokban és innovációs programokban részt vevők számára, hogyan használják a projekteredményeket a szabványosításban. A dokumentum az egyetemek, állami kutatóintézetek, döntéshozók és szabványosító szervezetek számára készült.

tovább


Akadálymentes turizmus – nemzetközi, európai és nemzeti szabványok

Az ISO 21902:2021 Tourism and related services. Accessible tourism for all. Requirements and recommendations (A turizmus és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. Egyenlő eséllyel hozzáférhető turizmus. Követelmények és ajánlások) szabvány a turisztikai láncban alkalmazható akadálymentesítéssel kapcsolatos jó gyakorlatokat, követelményeket és ajánlásokat adja meg a szolgáltatásokra, az információközlésre, a kommunikációra, a képzésre és az épített környezetre vonatkozóan. Ezt egészítik ki a tervezőknek és kivitelezőknek szóló MSZ EN 17210:2021 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Működési követelmények és az MSZ EN 17161:2019 Egyetemes tervezés. A termékekhez, árucikkekhez és szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés az „egyetemes tervezés” megközelítés szerint. A használók körének kibővítése szabványok.

tovább


Kerékpárválasztás – MSZ EN 17406:2020+A1

Az MSZ EN 17406:2020+A1:2022 Kerékpárok és tartozékaik használatának osztályozása szabvány meghatározza a kerékpárok, valamint az EPAC-kerékpárok (elektromos/villamos kerékpárok) használatának különböző módját, illetve lehetőségét. Ezekhez hozzárendeli a kerékpárok típusait/fajtáit és az alkatrészeket. Egységes értelmezéssel segíti a kerékpártervezőket és -gyártókat. Tartalmazza a használati módra/lehetőségre utaló (pl. milyen terepre alkalmas), tájékoztató grafikai jelöléseket is.

tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS


ARANYOKLEVÉL – a Flow-Cont Intelligens Mérő- és Szabályozóberendezéseket Fejlesztő Kft. minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A Flow-Cont Intelligens Mérő- és Szabályozóberendezéseket Fejlesztő Kft. 2002-ben vezette be és tanúsíttatta a Magyar Szabványügyi Testülettel az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerét. A minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: intelligens mérő- és szabályozóberendezések tervezése, fejlesztése, kivitelezése, üzembe helyezése, karbantartása, valamint mérőműszerek kalibrálása és ellenőrzése.

tovább


Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet integrált irányítási rendszerének sikeres, MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti okirat-megújító, valamint MEES 2.0 szerinti tanúsítása

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (OMIII), amely 2021. április 1-jén alakult meg a korábbi Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) és az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI – Nyírő Gyula Kórház) egyesülésével, feladatai közé tartozik az idegsebészeti, ideggyógyászati, pszichiátriai, addiktológiai, továbbá e szakterületek határterületéhez tartozó járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása (idegsebészetben és neurológiában – epilepszia és stroke – országos hatáskörű centrumként). Az Intézet elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 előírásain alapuló integrált minőségirányítási rendszer szerinti működés mellett.

tovább


Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változások

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt, jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a változások nyomon követése. 2023 márciusában a környezetvédelem területén 6 új rendelet kiadására, 12 rendelet módosítására és egy rendelet visszavonására került sor.

tovább


Tanúsításról közérthetően – High Level Structure (HLS)

A korábbi kiadású irányítási rendszerszabványok eltérő felépítése megnehezítette integrált irányítási rendszerek kiépítését és működtetését. Ezt volt hivatott megszüntetni az ISO-direktíva 1. rész SL melléklete a HLS-struktúra kialakításával és közreadásával, amelynek eredményeként az irányítási rendszerekre vonatkozó új szabványok következetesekké és logikailag összefüggővé váltak.

tovább


OKTATÁS/KÉPZÉS

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Antikorrupciós és visszaélés-bejelentési irányítási rendszerek – szakmai fórum

Az MSZT 2023. május 18-án szakmai fórumot szervez „ANTIKORRUPCIÓS ÉS VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK” címen, ahol az érdeklődők részletesebben is megismerhetik a magyar nyelven 2022 decemberében megjelent MSZ ISO 37002:2022 Visszaélés-bejelentési irányítási rendszerek. Irányelvek szabványt, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó, magyar nyelven szintén elérhető MSZ ISO 37001:2019 Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval szabványt. A szabványok megismerése – többek között – elősegítheti a körültekintő és felelősségteljes vállalati működést, kezelhetővé teheti az etikátlan viselkedésből eredő üzleti és hírnévkockázatot, ösztönözheti és elősegítheti a szabálysértések bejelentését, kommunikálhatja a vállalat etikus működését.

tovább


EGYÉB HÍREK


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2023 márciusában az Online Szabványkönyvtárnak 48 új előfizetője volt, 145 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága munkatársat keres tanúsítási menedzser munkakörbe.

tovább


  Feliratkozás Vélemény