Feliratkozás Vélemény

2021. december

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

Boldog, békés ünnepeket, sikeres új évet és jó egészséget kíván a Magyar Szabványügyi Testület!

Köszönjük mindazon szervezetek, intézmények és szakemberek támogatását, akik az MSZT tagjaként vagy partnereként szakértelmükkel, anyagi támogatásukkal és a szabványok iránti igényükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a nemzeti szabványosítás sikeresen teljesítse 2021. évi feladatait, elérje céljait, teljesítse küldetését.

Az MSZT az ünnepek derűsebbé tételéhez a következő „szabványkiadványokkal” kíván hozzájárulni: Útmutató a Mikulás-ünnepi hagyományokhoz, Útmutató a karácsonyhoz, Útmutató a szilveszter és az újév ünnepléséhez 


A nemzeti szabványállomány változásai

2021. december 1-jén 114 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 40 db MSZ EN, 34 db MSZ EN ISO, 28 db MSZ EN IEC, 2 db MSZ IEC, 5 db MSZ ISO, 1 db MSZ CLC/TS, 1 db MSZ ISO/TS, 1 db MSZ HD és 2 db MSZ.

tovább

2021. december 1-jén összesen 71 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 66 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 5 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. december 1-jén 15 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Decemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. december 1-jén 18 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ 15688 A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme, az MSZ ISO 3103 Tea. Teafőzet-készítés érzékszervi vizsgálathoz, az MSZ ISO 212 Illóolajok. Mintavétel, az MSZ ISO 19332 Kamilla-illóolaj [Matricaria chamomilla L. syn. Chamomilla recutita (L.) Rauschert], az MSZ ISO/TS 22002-6 Élelmiszer-biztonsági előfeltételi programok. 6. rész: Takarmány- és állateledel-előállítás, valamint az MSZ ISO 22095 Felügyeleti lánc. Általános terminológia és modellek szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testület új tagjai: Kobak-Muszo Kft. (MSZT/MB 315; MSZT/MCS 209), RailCert Hungary Kft. (MSZT/MCS 302; MSZT/MCS 862; MSZT/MCS 903). Az új tagok a zárójelben felsorolt műszaki bizottságok munkájában vesznek részt.

Az MSZT-be való belépésről és a tagsági feltételekről bővebb információ a következő linkeken található: Belépés az MSZT-be; MSZT-tagsági feltételek; Az MSZT tagjainak listája; Műszaki Bizottságok listája


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Megjelent a cementek CaSO4-tartalmú kötésszabályozó anyagaira vonatkozó szabvány korszerűsített, új kiadása – MSZ 4717:2021

A szabvány a cementek kalcium-szulfát-tartalmú természetes és mesterséges eredetű kötésszabályozó anyagainak mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságait, valamint ezek vizsgálatát írja le. Célja a cement természetes nyersanyagainak, így például a gipszkő helyettesítése más ipari folyamatokból származó melléktermékekkel. E környezetvédelmi szempontból fontos igény és a mesterséges eredetű, kalcium-szulfát-tartalmú anyagokkal végzett vizsgálatok és tapasztalatok alapozták meg az új, korszerűsített szabvány kiadását.

tovább


Megjelent a korszerűsített óvodaszabvány – MSZ 24203-1:2021

A nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai tárgyú, hét szabványból álló szabványcsalád első részének, azaz az MSZ 24203-1:2021 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 1. rész: Óvodák szabványnak, decemberben megjelent a korszerűsített változata. Az új óvodaszabványban – a 2012-es előzményszabványhoz képest – hat főbb változtatásra került sor.

tovább


Vasúti járművek hegesztése szabvány magyarul – MSZ EN 15085-2

Decemberben megjelent az MSZ EN 15085-2 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek és részegységeik hegesztése. 2. rész: A hegesztőüzemekre vonatkozó követelmények szabvány magyar nyelvű változata, mely a hegesztett részegységek osztályozási szintjeit, a jellemző tevékenységek típusait, valamint azokat a követelményeket határozza meg, amelyeket a megfelelőség igazolása érdekében teljesíteni kell.

tovább


Ásványolajtermékek vizsgálati szabványai magyarul

Decemberben megjelentek az MSZ EN 12916:2019, az MSZ EN ISO 3015:2019 és az MSZ EN ISO 3405:2019 szabványok magyar nyelvű változatai. A három szabvány az ásványolajtermékek különböző vizsgálati módszereinek leírásával és közreadásával segíti a vizsgálólaboratóriumok működését és akkreditálását.

tovább


Minőségirányítási szabványok a hegesztés területén – magyar nyelven

Decemberben megjelentek az MSZ EN ISO 3834-2:2021, az MSZ EN ISO 3834-3:2021, és az MSZ EN ISO 3834-4:2021 szabványok magyar nyelvű változatai. Az MSZ EN ISO 3834 jelzetű, a fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei tárgyú szabványsorozat tagjai a fémek ömlesztőhegesztésével kapcsolatos események során követendő intézkedéseket határozzák meg: szerződéskötéskor (a hegesztés minőségirányítási követelményeinek előírása); a gyártás során (a hegesztés minőségirányítási követelményeinek kialakítása és fenntartása); a gyártási szabályzatok vagy alkalmazási szabványokat kidolgozásakor (a hegesztés minőségirányítási követelményeinek meghatározása); a hegesztés minőségirányítása teljesítményének független felek általi értékelésekor (a követelmények teljesítésének igazolása).

tovább


Magyar nyelvű szabvány a projekt-, a program- és a portfóliómenedzsment témakörében – MSZ ISO 21500:2021

Decemberben megjelent az MSZ ISO 21500:2021 Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Környezet és koncepciók szabvány magyar nyelvű változata, mely a projekt-, program- és portfóliómenedzsment szervezeti környezetét és alapkoncepcióit határozza meg, valamint útmutatást nyújt az ezekhez a szakterületekhez kapcsolódó szabványok együttes alkalmazásához (pl. MSZ ISO 21503:2019; MSZ ISO 21504:2017). A szabvány alkalmazásának lehetőségeit, módját és várható hatását a közeljövőben szakmai fórum tárja fel. Ennek időpontjáról, tematikájáról és a részvétel feltételeiről az MSZT honlapján, az MSZT akadémia linken tájékozódhat.

tovább


Cigaretták vizsgálati szabványai magyarul

2021 decemberében magyar nyelven megjelent az MSZ ISO 4387 Cigaretták. Az összes és a nikotinmentes száraz részecskefázis meghatározása rutinanalitikai cigarettaelszívató géppel; az MSZ ISO 10362-1 Cigaretták. A főfüstből származó összes részecskefázisban lévő víz meghatározása. 1. rész: Gázkromatográfiás módszer; az MSZ ISO 20193 Dohány és dohánygyártmányok. A vágott dohány vágatszélességének meghatározása; az MSZ ISO 13276 Dohány és dohánygyártmányok. A nikotin tisztaságának meghatározása. Gravimetriás módszer szilikovolfrámsav felhasználásával; valamint az MSZ ISO 22980 Dohány. Az összes alkaloid (nikotintartalom) meghatározása. Folyamatos áramlásanalízises módszer KSCN/DCIC felhasználásával cigarettavizsgálati szabvány.

tovább


Nanotermékek gyártása – Fenntartható Nanogyártási Keretrendszer (SNF) – új CEN/CWA kidolgozásának megkezdése

A CEN/CWA (CEN-munkaértekezleti megállapodás) témája a nanotermékek gyártási folyamatának fenntartható irányításához szükséges Fenntartható Nanogyártási Keretrendszer (SNF) meghatározása. Célja az alapkövetelmények meghatározása a nanotermékeket gyártók fenntarthatóság-szempontú értékeléséhez és a gyártóüzem fejlődése figyelemmel kíséréséhez, valamint a fejlesztési tervek kidolgozása. Az SNF-modell 3 lényeges fenntarthatósági szempontot vesz figyelembe: társadalmi, környezeti és gazdasági. A projektindító online ülésre 2022. január 22-én 9 és 12 óra között kerül sor. Az ülésre bárki bejelentkezhet (fmachicado@une.org), illetve küldhet észrevételeket, javaslatokat.

tovább


IPv6 által felgyorsított innováció – ETSI GR IPE 001

Megjelent az ETSI első, az IPv6 által felgyorsított innovációról szóló jelentése (ETSI GR IPE 001 „IPv6 Enhanced Innovation: Gap Analysis”). A jelentés átfogóan elemzi azokat a jelenségeket, amelyek az új szolgáltatások (pl. 5G és felhő) igénybevételekor keletkeztek. A jelentés szerint a digitalizáció és automatizálás területén az új technológiák [5G, a dolgok internete (Internet of Things: IoT), a felhőalapú számítástechnika, a felhőhálózatok konvergenciája és a peremhálózati számítástechnika] alkalmazása ugrásszerű fejlődést eredményez.

tovább


Az első, nem cellás 5G technológia – ETSI DECT-2020 NR

Az ETSI DECT-2020 NR műszaki specifikációt, amely a világ első, nem cellás 5G technológiai szabványa, a Nemzetközi Távközlési Egyesület rádiókommunikációs szektorának (International Telecommunication Union’s Radiocommunication Sector: ITU-R) WP5D munkacsoportja jóváhagyta, és mostantól 5G-szabványként szerepel az IMT-2020 technológiai ajánlásban. Az ETSI TS 103 636 sorozatban definiált IoT-szabvány mindenki számára elérhetővé teszi az 5G-t, így bármely vállalat képes önállóan létrehozni és kezelni a saját hálózatát anélkül, hogy ehhez szüksége lenne üzemeltetőre bárhol a világon. Kiküszöböli a hálózati infrastruktúrából és az egyedi hibapontból adódó hibát, mindezt a cellás megoldások költségeinek tizedéért. Lehetővé teszi továbbá a közvetítő vagy előfizetési díj nélküli üzemeltetést, valamint a keletkezett adatok tetszőleges tárolását és felhasználását (épületen belül, nyilvános felhőben vagy más módon), hatékonyan támogatja a megosztott spektrumműködést, a nemzetközi spektrumokhoz, például az 1,9 GHz-hez való szabad hozzáférést.

tovább


Okosközlekedés/okosszállítás – gyorsabb és biztonságosabb adatfeldolgozás – ISO 37180

A közlekedésben, illetve a szállításban az azonosításhoz és a hitelesítéshez használt QR-kódok használatát segíti a közelmúltban kiadott ISO 37180 Smart community infrastructures. Guidance on smart transportation with QR code identification and authentification in transportation and its related or additional services (Okosközösségi infrastruktúrák. Útmutató az okosközlekedéshez QR-kód-azonosítással és -hitelesítéssel a szállításban és a kapcsolódó vagy kiegészítő szolgáltatásokban) szabvány, melynek célja, hogy a szállítási szolgáltatások kényelmesebbek legyenek az ügyfelek és a szolgáltatók számára, miközben védik adataikat. Ez magában foglalja az olyan szempontokat, mint az okosközlekedés biztonsága, szervezése és működtetése QR-kód-azonosítással és -hitelesítéssel, valamint az okosszállítási szolgáltatások minőségi karbantartása.

tovább


Épületek nulla energia-, illetve szén-dioxid-kibocsátása – ISO/TS 23764

Az építőipar, valamint az épített környezet az üvegházhatású gázok kibocsátásának mintegy 35%-áért felelős. Az épületek nettó nulla energiakibocsátása jelentősen és jó irányba befolyásolná a klímaváltozást. Az ISO/TS 23764 Methodology for achieving non-residential zero-energy buildings (ZEBs) (Nem lakóépületek nulla energiafogyasztása elérésének módszertana) lépésről lépésre leírja, hogyan lehet csökkenteni az épületek energiafogyasztását és ezáltal a szén-dioxid-kibocsátást, hogyan lehet alkalmazni a megújuló erőforrásokat. Az útmutató olyan paramétereket vizsgál, mint a fűtés, a hűtés, a meleg víz, a világítás, a megújuló energiaforrások használata, az energiamenedzsment stb.

tovább


Útmutató a munkahelyi lelki egészség és jóllét fenntartásához – ISO 45003:2021

Az év elején közzétett ISO 45003 Occupational health and safety management. Psychological health and safety at work. Guidelines for managing psychosocial risks (A munkahelyi egészségvédelem és biztonság kezelése. Lelki egészség és biztonság a munkahelyen. Útmutató a pszichoszociális kockázatok kezeléséhez) szabvány célja, hogy a különböző ágazatokban működő szervezetek, valamint oktatási intézmények számára útmutatást adjon a munkahelyi lelki egészség és jóllét megőrzéséhez, segítse a mentális egészség fenntartását. Az útmutató a már meglévő, bevált gyakorlatokra épít és továbbfejleszti azokat egy hatékonyabb, hozzáférhetőbb és holisztikusabb megközelítés érdekében.

tovább


85. IEC-közgyűlés

2021-ben Az IEC 85. közgyűlését október 3. és 7. között rendezték meg Dubaiban, az IEC történetében először hibrid módon. A közgyűlésen megválasztották az IEC új elnökét, Jo Copsot. Elnöki mandátumának három kulcsfontosságú célkitűzése: „Növekedés”, „Piac” és „Digitálizáció”. A Tanács megvitatta és jóváhagyta az IEC szervezeti felépítésének módosítását. Ismételten sor került az IEC Bootcamp (a nemzetközi szabványosítási folyamat ismertetése) népszerűsítésére, az IEC Akadémia és Kapacitásépítés céljainak és eredményeinek megbeszélésére. Ülést tartott az SMB (Szabványosítási Igazgatóság) és a CAB (Megfelelőségértékelő Testület). A CB (Tanács) ülésén megvitatták és döntöttek a SMART szabványokról, a kockázati keretrendszerről és az IEC Alapítványi Projektekről, amelyek mindegyike elengedhetetlen az IEC jövőbeni munkájához és átláthatóságához az új kihívások és lehetőségek tekintetében.

tovább


A H3Hungary Kft. – az MSZT új ügyfele – minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A HardBodyHang brand mögött álló H3Hungary Kft. olyan vállalkozás, melynek küldetése a városi sportjellegű eszközök gyártása, telepítése és karbantartása, a beltéri sporteszközök kültéri alternatíváinak fejlesztése, valamint kültéri saját testsúlyos sporteszközök gyártása és szerelése. A vállalkozás nemzetközileg is elismert brandet épített fel. A társadalom iránti felelősségérzet, a vevők jogos elvárása, valamint a magas szintű/minőségű szolgáltatás igénye miatt 2021-ben az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány előírásain alapuló hatékony minőségirányítási rendszert vezettek be. A minőségirányítási rendszer tanúsítására az MSZT-t kérték fel. A tanúsítási audit alapján a szervezet a kültéri sporteszközök és ezek kombinációinak tervezése, gyártása, szerelése, üzembe helyezése és karbantartása alkalmazási területre elnyerte a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNET-tanúsítványt.

tovább


A Siemens Mobility Kft. integrált irányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A Siemens Mobility Kft. – létrejöttével egyidőben – bevezette és tanúsíttatta a vállalati kultúrájához tartozó irányítási rendszereket (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, MSZ ISO 45001), amelyeket 2021-ben kiegészített a vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerével, az MSZ ISO/TS 22163 szabványon alapuló szektorspecifikus minőségirányítási rendszerrel. Az így kialakult integrált irányítási rendszer tanúsítására a korábban bevezetett rendszereket is tanúsító MSZT-t kérték fel. Az auditok alapján az MSZT pozitív döntést hozott, így a Siemens Mobility Kft. elnyerte a kötöttpályás (nagyvasúti, városi, elővárosi) járművek és azok részegységeinek, berendezéseinek, alkatrészeinek, valamint kötöttpályás közlekedésbiztonsági, elektrotechnikai, elektronikai és infokommunikációs hálózatok, rendszerek és megoldások, készülékek, berendezések, létesítmények értékesítése, fejlesztése, tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése, helyhez, illetve nem helyhez kötött karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése, tesztelése és mérése, garanciális és garancián túli szerviztevékenysége és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, MSZ ISO 45001), valamint a kötöttpályás (nagyvasúti, városi, elővárosi) járművek és azok részegységeinek, berendezéseinek, alkatrészeinek helyhez, illetve nem helyhez kötött karbantartása, javítása, felújítása, korszerűsítése, tesztelése és mérése, garanciális és garancián túli szerviztevékenysége és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (MSZ ISO/TS 22163) alkalmazási területekre a tanúsítványokat.

tovább


Az MSZT Tanúsítási Titkárságának sikeres akkreditációja az MSZ EN ISO 22000:2018 szabvány szerinti tanúsításra

Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén, a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárságának felügyeleti akkreditációs eljárása keretében, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2021 októberében tartotta az irodai helyszíni szemlét, amit egy tanúsított szervezet helyszíni auditjának megfigyelése egészített ki. Az akkreditációs eljárás pozitív eredménnyel zárult. A NAH 2021. november 4-én döntött az MSZT Tanúsítási Titkárság akkreditált státuszának fenntartásáról.

tovább


A 2021. november 24-ei KIR-MEBIR-EgIR auditor-továbbképzés online formában

A továbbképzésen a következő tárgyú előadások szerepeltek: általános tájékoztató, eljárás- és formanyomtatvány-változások, visszacsatolás az elmúlt év tapasztalatai alapján; Környezetközpontú irányítási rendszerek. A környezetbarát tervezés integrálásának irányelvei (ISO 14006:2020); a víziközmű-szolgáltatás környezeti tényezői; az 1/2020. MEKH-rendeletben rögzített, 2022. január 24-től életbe lépő feladatok; új kémiai biztonsági előírások auditoroknak; Munkahelyi egészségvédelem és biztonságmenedzsment. Pszichológiai egészség és biztonság a munkahelyen. Irányelvek a pszichoszociális kockázatok kezelésére (ISO 45003:2021).

tovább


Tanúsított partnereink visszajelzései

Az MSZT Tanúsítási Titkársága számára kiemelten fontos partnerei elégedettsége, illetve véleménye. Ennek megismerése érdekében folyamatosan gyűjti és értékeli a tevékenységével, valamint auditorai munkájával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat.

Ezek felhasználásával emeli tanúsítási szolgáltatásának színvonalát, különös tekintettel az újonnan alkalmazott online audittechnikákra és megoldásokra. Az auditokkal/távauditokkal kapcsolatos vevői visszajelzések megerősítették, hogy a tradíció és az innováció harmonikusan, eredményesen és mindenki megelégedettségére hatékonyan segítette az eljárások zökkenőmentes lebonyolítását.

tovább


MSZT-auditor magas szintű szakmai tevékenységének és MSZT iránti elkötelezettségének elismerése

Az MSZT ügyvezető igazgatója Dr. Lábó Gábor vezető auditornak a minőségirányítási és a környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása terén végzett, 23 éves kimagasló szakmai színvonalú auditori, majd vezető auditori tevékenységéért „Elismerő plakett”-et adományozott.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése az irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató nyújt segítséget.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2021 novemberében az Online Szabványkönyvtárnak 29 új előfizetője volt, 100 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény