Feliratkozás Vélemény

2021. május

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2021. május 1-jén 88 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 27 db MSZ EN, 1 db MSZ EN IEC, 56 db MSZ EN ISO és 4 db MSZ ISO.

tovább

2021. május 1-jén összesen 57 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 40 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 17 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. május 1-jén 8 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Májusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2021. május 1-jén 16 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ ISO 8301 Hőszigetelés. A hővezetési ellenállás és a kapcsolódó tulajdonságok meghatározása állandósult állapotban. Hőárammérő készülék, az MSZ ISO 5658-2 Tűzveszélyességi vizsgálatok. Lángterjedés. 2. rész: Oldalirányú lángterjedés függőleges elrendezésű építési termékeken és közlekedési eszközök elemein, az MSZ ISO 21500 Projekt-, program- és portfóliómenedzsment. Összefüggések és fogalmak, valamint az MSZ ISO 10013 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a dokumentált információhoz szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


A lépéshang-szigetelés helyszíni vizsgálata magyar nyelven

2021. május 1-jén megjelent az MSZ EN ISO 16283-2:2021 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének helyszíni vizsgálata. 2. rész: Lépéshang-szigetelés szabvány magyar nyelvű változata. Az eredeti angol nyelvű változat márciusban lett bevezetve (a 2. résznek ez a harmadik kiadása; a szabványsorozat első része, az MSZ EN ISO 16283-1 2019 szeptemberében jelent meg magyar nyelven). A szabvány a lépéshang-szigetelés meghatározásának hangnyomásszintmérésen alapuló, az épület padlóján vagy lépcsőjén működtetett testhangforrást (kopogógépet vagy gumilabdát) alkalmazó módszereit írja le. Az eljárások 10 m3 – 250 m3 közötti térfogatú helyiségekre vonatkoznak, és az 50 Hz – 5000 Hz közötti frekvenciatartományban alkalmazhatók.

tovább


A daruk vizsgálatának általános előírásai magyarul

A Magyar Szabványügyi Testület 2021. május 1-én tette közzé az MSZ ISO 9927-1:2021 Daruk. Vizsgálatok. 1. rész: Általános előírások szabványt, mely az ISO 4306-1 szerinti darukra vonatkozó általános vizsgálati követelményeket tartalmazza. Ezek betartásával olyan üzemeltetési körülmények teremthetők meg, amelyek a daruk biztonságos működtetését szolgálják. A szabvány nemzeti előszavában található tájékoztató szerint a szabvány segítheti az emelőgépekre vonatkozó jogszabályi előírások korszerűsítését is.

tovább


A hangnyomásszintek meghatározása

Az MSZT 2021. május 1-jén magyar nyelven közzétette az MSZ ISO 1996-2:2021 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 2. rész: A hangnyomásszintek meghatározása szabványt, mely a környezeti zajforrások minden típusára alkalmazható: a közúti és a vasúti közlekedés zaja, a repülés zaja és az ipari zajok. Megadja, hogyan határozhatók meg a hangnyomásszintek a környezeti zajra vonatkozó határértékek értékelésének alapjaként vagy a területfelhasználási vizsgálatokban szereplő tervváltozatok összehasonlítása érdekében. Maga a meghatározás végezhető közvetlen méréssel és a mérési eredmények kiterjesztésével, számítás útján. Elsősorban kültéri használatra készült, de tartalmaz iránymutatást az épületen belüli mérésekre is.

tovább


Élelmiszerekkel érintkező anyagok és termékek vizsgálata tárgyú szabványok magyar nyelven

2021. május 1-jén megjelent a az MSZ EN 1186-13:2003 Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és termékek. Műanyagok. 13. rész: A nagy hőmérsékleten való teljes migráció vizsgálati módszerei szabvány, valamint az MSZ EN 15136:2006 Élelmiszerekkel érintkező anyagok és termékek. Bizonyos, korlátozott felhasználású epoxiszármazékok. A BADGE, a BFDGE és azok hidroxi- és klórozott származékainak meghatározása élelmiszer-utánzó modellanyagokban szabvány magyar nyelvű változata.

tovább


Gépek biztonsága

2021. május 1-jén megjelent a magyar nyelvű változata az MSZ EN ISO 14118:2018 Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelőzése (ISO 14118:2017) szabványnak, amely a váratlan indítás megelőzésére alkalmas példákat tartalmaz, valamint az MSZ EN ISO 20607:2020 Gépek biztonsága. Használati utasítás. A használati utasítás elkészítésének általános alapelvei (ISO 20607:2019) szabványnak, amely útmutató a használati utasítás tartalmi összeállításához. Ehhez a szabványhoz szorosan kapcsolódik az MSZ EN ISO 12100:2011, amely a biztonsági előírások és a használati utasítás olvashatóságának, valamint egyszerű használatának javítására tartalmaz módszereket.

tovább


Megjelent magyar nyelven a röntgencsövekről szóló szabvány

2021. május 1-jén megjelent az MSZ EN IEC 60601-2-28 Gyógyászati villamos készülékek. 2-28. rész: Gyógyászati diagnosztikai röntgencsőegységek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-28) szabvány magyar nyelvű változata. A szabvány a gyógyászati diagnosztikai és képalkotási célú röntgencsőegységek és alkotórészeik egyedi, alapvető biztonsági és lényeges működési követelményeit határozza meg.

tovább


Elektromágneses összeférhetőségről szóló szabványok magyarul

2021. május 1-jén az MSZ EN IEC 61000 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) sorozat további három része jelent meg magyar nyelven: a lakóhelyi, kereskedelmi és enyhén ipari környezetek zavartűrési szabványa (MSZ EN IEC 61000-6-1), az ipari környezetek zavartűrési szabványa (MSZ EN IEC 61000-6-2) és az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (MSZ EN IEC 61000-6-4). Ezeket az általános EMC-zavartűrési szabványokat akkor kell alkalmazni, ha nincs ilyen célú termék- vagy termékcsaládszabvány.

tovább


Felhasználó- és környezetbarát épületek nemzetközi (ISO) szabványai

Az épületek fizikai védelme, az épületben keringő levegő minősége, az épületek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése (energiaigény), az akadálymentesség (hozzáférhetőség és használhatóság), az épületek tartóssága (katasztrófakockázatok) szempontjait szem előtt tartó nemzetközi (ISO-) szabványok segítik a felhasználó- és környezetbarát épületek kialakítását.

tovább


A vegetáriánus termékek megjelölése

A vegetarianizmus növekedése új árucikkek megjelenését eredményezi – hús- és tejhelyettesítő termékek jelentek meg, mint például vegán sajt és jégkrém, húsmentes húsgombóc stb. Eddig ezeknek a termékeknek nem volt egységes jelölési rendszere. Az ISO 23662 Vegetáriánusok és vegánok számára készült élelmiszerek és élelmiszer-összetevők, valamint ezek címkéinek és nyilatkozatainak meghatározása és technikai kritériumai nemzetközi szabvány nemzetközileg elfogadott és megbízható referenciát ad az élelmiszeripar számára a termékek értékesítéséhez.

tovább


Új ISO-projektbizottság – online szerződési feltételek fogyasztói értelmezhetősége

Az ISO Műszaki Igazgatótanácsa 37/2021 határozata értelmében  létrejött az ISO/PC 335 Útmutató szervezetek számára az online szerződési feltételek fogyasztói értelmezhetőségének javítására elnevezésű projektbizottság. A bizottság tevékenységi területe: útmutatók készítése a termékek, szolgáltatások és digitális tartalmak szolgáltatói számára az online szerződési feltételek világos és egyértelmű megjelenését illetően, hogy ezzel is elősegítsék a vásárlók számára a megértést, és megelőzzék hátrányos helyzetbe kerülésüket.

tovább


Háztartási mosógépek, mosogatógépek és mosó-szárító gépek új szabványai – energiacímkézés

2021. március 1-jén hatályba lépett az új EU-s energiacímkézési szabályozás, mely visszahozta a korábbi A-tól G-ig való besorolást. Ehhez kapcsolódva a CEN és a CENELEC kidolgozott olyan európai szabványokat, amelyek segítik az európai 2009/125/EK irányelvnek, illetve a 2017/1369 rendeletnek való megfelelést. Ezt elősorban a CLC/TC 59X bizottság által kiadott, a kereskedelmi forgalomba kerülő elektromos készülékek teljesítményének meghatározása tárgyú szabványok biztosítják, amelyek segítik a fogyasztók környezettudatos döntését.

tovább


2021 a „vasút éve”

Európában 2021 a vasút éve. A vasút megfelelő működése és az átjárhatóság érdekében a CEN és a CENELEC eddig 1234 európai szabványt adott ki. A szabványokat főként két műszaki bizottság, a CEN/TC 256 „Vasúti alkalmazások” és a CLC/TC 9X „Vasúti villamos és elektronikus berendezések” dolgozta ki, többek között a biztonság, a járművek kapacitása, a rendszer hatékonysága, a kiberbiztonság, a digitalizáció és az automatikus kapcsolószerkezetek témakörökben, ami jelentősen támogatja az EU stratégiai céljainak a megvalósítását is.

A CEN és a CENELEC a jövőben is számos szabvány kidolgozását tervezi a kiberbiztonság; az optimalizált interfészek a vasúti rendszerek alrendszerei között; a „szimuláció” használatának megkönnyítése a „fizikai tesztelés” helyén a megállapított követelmények szempontjából; digitális automatikus tengelykapcsolók teherkocsikhoz és innovatív megoldások az intermodális és kombinált szállításhoz; új anyagok használata; valamint a multimodalitás és a mobilitás mint szolgáltatás (MAAS) területén. A vasúti közlekedés és az európai szabványok kapcsolatának képi megjelenítése itt látható.

tovább


A munkahelyi egészség és biztonság napja: április 28.

Április 28. a munkahelyi egészség és biztonság világnapja. Az ez évi munkavédelmi világnap mottója a Covid19-világjárványhoz kapcsolódik: Felkészülés, válasz és reagálás a válságokra: fektessen be most rugalmas munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerbe! Az ISO közleményben hívta fel a figyelmet a munkavédelemhez kapcsolódó szabványaira: MSZ ISO 45001, ISO 45003, ISO/PAS 45005:2020.

tovább


Az MSZT-auditorok éves továbbképzése. Az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN 15224 és a MEES 2.0 kapcsolata

2021. április 29-én került sor a MIR-MEES-auditorok online továbbképzésére az MSZT Tanúsítási Titkársága szervezésében. Az auditortalálkozó főbb témái érintették az elmúlt egy év akkreditációs és tanúsítási eredményeinek összefoglalóját, az MSZT eljárásainak, formanyomtatványainak változásait, az ISO 9001 Auditing Practices Group zavart okozó események idején történő auditálás témájáról szóló dokumentumának ismertetését, majd szektorspecifikus csoportokban az építési termékekkel kapcsolatos aktuális jogszabályokat, a csomagolóanyagok gyártása terén jellemző kockázatokat és lehetőségeket, valamint az egészségügyi szekcióban az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN 15224 és a MEES 2.0 követelményeinek kapcsolatát. Az évente megrendezésre kerülő továbbképzés célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése és az audittapasztalatok megbeszélése.

tovább


Aranyoklevél a Pharmatextil Kft. részére

A Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft. részére a szervezet minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

A Pharmatextil Kft termékeinek egy részét gyógyászati céllal alkalmazzák a láb, valamint a kar ér- és nyirokrendszeri betegségeinek megelőzésére, rehabilitációs és szinten tartó kezelésére. A termékskála másik részét az ízületi támaszok képezik.

tovább


2021 áprilisában megjelent új, illetve módosított, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és mit kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató ad segítséget.

tovább


Felhívás az egészségügyi minőségirányítási rendszer auditorcsapatának bővítésére

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága az egészségügyi minőségirányítási rendszert tanúsító auditorcsapatának bővítéséhez új külsős munkatársakat/alvállalkozókat keres.

tovább


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Online Szabványkönyvtár – ismét lehetséges a kedvezményes előfizetés

2021 áprilisában az Online Szabványkönyvtárnak 51 új előfizetője volt, 116 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 5 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény