Feliratkozás Vélemény

2019. november

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2019. november 1-jén 154 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 71 db MSZ EN, 47 db MSZ EN ISO, 31 db MSZ EN IEC, 3 db MSZ ISO, 1 db MSZ ISO/IEC és 1 db MSZ HD.

tovább

2019. november 1-jén 2 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.

tovább

 


Novemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2019. november 1-jén 9 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. november 1-jén 6 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC; Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


A fitneszközpontok szabványa

10 szabványügyi testület és számos ország szakértője 6 éven át dolgozott azon, hogy elkészítse az MSZ EN 17229:2019 Fitneszközpontok. A központ kényelmi és üzemeltetési követelményei. Üzemeltetési és vezetési követelmények hivatkozási számú és című szabvány forrásdokumentumát képező EN 17229:2019-et.

tovább


Biztonságosan a gördeszkapályán

Megjelent az MSZ EN 14974:2019 Gördeszkapályák. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek hivatkozási számú és című, angol nyelvű szabvány. A szabványt a CEN/TC 136 Sport-, játszótéri és egyéb szabadidős létesítmények és eszközök műszaki bizottság dolgozta ki, melynek titkárságát a Német Szabványügyi Intézet (DIN) látja el.

tovább


Vidámparkok biztonsága

2019 novemberében megjelent a 15 évvel ezelőtti MSZ EN 13814 Vidámparki, mutatványos és hasonló szórakoztatóberendezések és szerkezetek. Biztonság szabvány három részre kibővített és átdolgozott, angol nyelvű szabványsorozata.

tovább


Módosult a vízicsúszdaszabvány

A CEN 2019-ben módosította a vízicsúszdák biztosági követelményeit és vizsgálat módszereit meghatározó EN 1069-1 szabványt, melyet az MSZT november 1-jével, MSZ EN 1069-1:2017+A1:2019 hivatkozási számmal nemzeti szabványként, angol nyelven bevezetett.

tovább


Ásványolajtermékek vizsgálata

Az MSZT ez év őszén négy, olyan vizsgálati módszert leíró szabványt (MSZ EN ISO 12937:2001; MSZ EN ISO 2719:2016; MSZ EN 13016-1:2018; MSZ EN 16576:2015) vezetett be magyar nyelven, amelyek az ásványolajtermékeket vizsgáló laboratóriumok és az akkreditálásban érdekelt felek számára egyaránt fontosak.

tovább


Kulcstechnológiák építőelemei az 5G-hez

Az ETSI a közelmúltban bejelentette, hogy elérhetővé vált egy új tanulmány Network Transformation: Orchestration, Network and Service Management Framework címmel, amelyet az iparspecifikációs csoportok (ISG) elnökei írtak. Ezek a csoportok a kulcsfontosságú hálózati építőelemek technológiáinak specifikációit dolgozták ki a következő generációs hálózatok számára, tovább bővítve a 3GPP 5G specifikációit.

tovább


Több mint 60 új harmonizált európai szabvány az EU Hivatalos Lapjában

Az Európai Bizottság, valamint a CEN és a CENELEC közötti kétéves egyeztetés eredményeképpen 60 európai szabvány vált harmonizált szabvánnyá. A harmonizált szabványok jegyzékét közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (az OJEU-ban).

tovább


Szolgáltatásmenedzsment

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. november 1-jén közzétette az MSZ ISO/IEC 20000-1:2019 Informatika. Szolgáltatásmenedzsment. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményei című szabvány magyar nyelvű kiadását. A szolgáltatásirányítási rendszer (SMS) szabványainak legfőbb előnye, hogy javítják a fogyasztói szolgáltatások színvonalát, növelik a szolgáltatások termelékenységét és hatékonyságát. Az ISO/IEC 20000 szabványsorozat alapján értékelhető a megfelelőség és lehetővé válik a tanúsítás.

tovább


Időrelék

Megjelent az MSZ EN 61812-1:2012 Időrelék ipari és lakossági felhasználásra. 1. rész: Követelmények és vizsgálatok című szabvány magyar nyelvű változata. Az időrelé a késleltetett kapcsolást és elengedést lehetővé tevő relé, amely általában programozható. Az időreléknek széles körű az ipari és a lakossági (lépcsőházak) felhasználása.

tovább


Villamos hegesztőberendezések elektromágneses terei

A közelmúltban megjelent az MSZ EN IEC 62822-1:2019 és az MSZ EN 62822-2:2017 Villamos hegesztőberendezés. Az elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expozíciójával összefüggő korlátozások értékelése című szabványok magyar nyelvű változata. Az elektromágneses terek a legtöbb esetben elenyésző erősségűek, nem járnak káros hatással, ugyanakkor néhány munkahelyen – például hegesztés során – nagyobb térerősség léphet fel, amely egészségügyi kockázatot jelenthet a munkavállalók számára.

tovább


Elektromechanikus elemi relék

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. október 1-jén közzétette a mechanikailag egymáshoz reteszelt érintkezőjű elektromechanikus elemi relék biztonsági követelményeire vonatkozó MSZ EN 61810-3:2015 szabvány magyar nyelvű változatát.

tovább


Lábbelik és kalocsnik feszültség alatti munkavégzéshez

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. november 1-jén közzétette az MSZ EN 50321-1:2018 Feszültség alatti munkavégzés. Lábbelik a villamos védelemhez. 1. rész: Szigetelő lábbelik és kalocsnik című szabvány magyar nyelvű kiadását.

tovább


Villamos kábelek és vezetékek elektrotechnikai szótára

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. október 1-jén magyar nyelven közzétette az MSZ IEC 60050-461:2019 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 461. rész: Villamos kábelek és vezetékek című IEC-szótárszabványt. Az IEC 60050 sorozatnak ez a része az IEC/TC 20 Villamos kábelek és vezetékek műszaki bizottság tevékenységi körébe tartozó szakkifejezéseket és meghatározásokat fedi le.

tovább


Aranyoklevél kiadása a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére a sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti megújító auditot követően

A Magyar Szabványügyi Testület aranyoklevelet adományozott a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. IT-szolgáltatások üzletága részére minőségirányítási rendszerével kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. A kitüntetést azok a cégek kaphatják, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a tanúsítványukat 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Az MSZT új ügyfele – a környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása területén – a Dometál Préstechnikai Kft.

A Dometál Kft. működésében fontos szerepet játszik a vevői igényeknek való megfelelés, a kiváló minőség megteremtése, valamint a folyamatos fejlesztés mellett a környezetvédelem iránti elkötelezettség is. A környezet védelme tevékenységének szerves része: kiépítette és tanúsíttatta az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét.

tovább


Az MSZT és az IQNet-partnerek közötti növekvő együttműködés

Az IQNet a nemzeti tanúsító szervezeteket magában foglaló svájci székhelyű szervezet. Magyarországon, IQNet-tagként, az MSZT jogosult az IQNet-tanúsítványok kiadására. Az MSZT, az MSZT-okirattal együtt a nemzetközi, a több mint 60 országban elismert IQNet-okiratot is kiadja tanúsított partnerei részére (díjmentesen). Az IQNet-tagok közötti partneri együttműködés jegyében (a költségek csökkentése és az eljárások egyszerűsítése érdekében) az MSZT-hez egyre több felkérés érkezik a különböző országok IQNet-tag-tanúsítóitól a magyarországi auditjaikban való közreműködésre.

tovább


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2019. november 7-én került sor a KIR-MEBIR-EIR auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Horváth Mihály téri székházában. A KIR-MEBIR-EIR MSZT-auditortalálkozó célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

A levegő szennyezettségére a téli fűtési időszak beköszöntével nagyobb figyelmet fordítunk, azonban egész évben szükséges kiemelt fontosságúként kezelni a levegő minőségét, hiszen a szennyezett levegő komoly egészségügyi kockázatot jelent. A levegőminőség javítása és a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségének csökkentése a társadalom közös érdeke. A jogszabályok betartása elősegíti a környezetet érő káros hatások csökkentését, ezáltal az emberi egészség védelmét is.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2019 októberében az Online Szabványkönyvtárnak 25 új előfizetője volt, 97 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény