Feliratkozás Vélemény

2023. július

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

 

Szabványok megjelenése

2023. július 1-jén 79 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 32 db MSZ EN, 26 db MSZ EN ISO, 7 db MSZ EN IEC, 6 db MSZ EN ISO/IEEE, 1 db MSZ CEN/TR, 1 db MSZ ISO/TS, 1 db MSZ IEC és 5 db MSZ ISO.

tovább

Szabvány visszavonása

2023. július 1-jén összesen 67 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 47 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 20 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása (helyesbítés, módosítás)

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. július 1-jén 17 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. július 1-jén 7 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabvány programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ IEC 60884-1 Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra. 1. rész: Általános követelmények szabvány kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK

2023. július 1-jén 6 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése – MSZ ISO 45003

Az MSZ ISO 45003:2023 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítása. Pszichológiai egészség és biztonság a munkahelyen. Irányelvek a pszichoszociális kockázatok kezeléséhez szabvány útmutatást ad a pszichoszociális kockázatok kezeléséhez és a munkahelyi jóllét elősegítéséhez, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR – MSZ ISO 45001) részeként.

tovább


Tűzjelzők szabványosítási alapelvei, szakkifejezései és hangjelzők – MSZ EN 54-1, MSZ EN 54-3:2014+A1

Az MSZ EN 54-1:2021 Tűzjelző berendezések. 1. rész: Bevezetés szabvány meghatározza az MSZ EN 54 sorozatban használatos szakkifejezéseket és meghatározásokat és azokat az alapelveket, amelyeken a sorozat egyes részei alapulnak, ismerteti a tűzjelző rendszer elemei által ellátott funkciókat. Az MSZ EN 54-3:2014+A1:2019 Tűzjelző berendezések. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők szabvány általános követelményeket ad meg mind a kültéri, mind a beltéri környezetben használatos hangjelzőkre. Tartalmazza azokat a műszaki jellemzőket, vizsgálati módszereket és teljesítménykövetelményeket, amelyek szükségesek az üzemi környezetben fellépő éghajlati, mechanikai és villamos zavarok esetén.

tovább


Kábelfedlapok és kábeljelző szalagok – MSZ EN 50520

Az MSZ EN 50520:2023 EV Kábelfedlapok és kábeljelző szalagok földbe fektetett védőcsövek és földkábelek védelmére, valamint figyelmeztető helyzetjelzésére magyar nyelvű szabvány a földbe fektetett kábelek vagy védőcsövek mechanikai védelmére, azonosítására és elhelyezkedésének figyelmeztetésére szolgáló kábelfedlapokkal és kábeljelző szalagokkal szemben támasztott követelményeket és vizsgálatokat határozza meg.

tovább


Mérőrelék és védelmi készülékek terminológiája – MSZ IEC 60050-447

Az MSZ IEC 60050-447:2023 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 447. rész: Mérőrelék és védelmi készülékek szabvány a mérőrelék és védelmi készülékek mérésére használt általános terminológiát, valamint a konkrét alkalmazásokra és a kapcsolódó technológiákra vonatkozó általános kifejezéseket tartalmazza. A szabvány háromnyelvű (magyar, angol és francia). A Tárgymutató magyar, francia, angol, arab, német, japán, lengyel, portugál, koreai és kínai nyelven tartalmazza a szakkifejezéseket.

tovább


ÚJ, HIÁNYPÓTLÓ ANGOL NYELVŰ NEMZETI SZABVÁNYOK

Ha bármelyik idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának megjelenése egy szervezet vagy szakember számára fontos, és ezt szakmai és/vagy pénzügyi támogatással hajlandó segíteni, akkor ezt a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen lehet jelezni.


Idegenvezetők szakképzése és minősítése – MSZ EN 15565

Az MSZ EN 15565:2008 Idegenforgalmi szolgáltatások. Az idegenvezetők szakképzésével és minősítésével kapcsolatos programok követelményei szabvány leírja azokat az alapvető szempontokat, amelyeknek teljesülniük kell a minőségi képzés érdekében, de rábízza a képzőintézményre a képzési program szintjét, időtartamát és tantárgyait. Képzési óraegységre lebontja az elméleti tanórák tematikáját (elméleti tananyag, vezetési technikák, üzleti ismeretek), felsorolja a szükséges kompetenciákat, a vezetési, prezentációs és kommunikációs technikákat és a csoportkezelés módszereit. A képzés 40%-ának gyakorlatnak kell lennie. A dokumentum tartalmazza a képzést végző intézményekre vonatkozó követelményeket is.

tovább


Külföldi nyelvtanulás – MSZ EN 14804

Az MSZ EN 14804:2005 Külföldi nyelvtanfolyamok szervezői. Követelmények szabvány azokat a szempontokat határozza meg, amelyek alapján a nyelvtanulást szervezők és az őket ellenőrző szervezetek segíthetik a tanulni vágyókat abban, hogy a számukra legmegfelelőbb külföldi tanfolyamot/tanulási formát válasszák ki. A szabványban szereplő két terület: tájékoztatás (általános információk, jelentkezés, utazás és a megérkezés módja, úti okmányok, biztosítás, szállás, tanórák száma és hossza); szolgáltatás (a fiatalkorúak és gyerekek felügyelete, szabadidős programok).

tovább


Egyedi cserépkályhák és vakolt kályhák méretezése – MSZ EN 15544

Az MSZ EN 15544:2023 Egyedi kivitelezésű cserép- és vakolt kályhák. Méretezés szabvány a szén-monoxid, a nitrogén-dioxid, a szerves kötésű szén, valamint a por kibocsátási értékeinek és az energiahatékonyság meghatározásának (számításának) és ellenőrzésének módját tartalmazza. A szabvány az MSZ EN 15544:2009 szabvány helyébe lép.

tovább


Nézőtéri ülések jellemzői – MSZ EN 13200-4

Az MSZ EN 13200-4:2023 Nézőtéri berendezések. 4. rész: Ülések. Termékjellemzők szabvány meghatározza a beltéri és a kültéri sportlétesítmények nézőtéri ülőhelyeinek mechanikai, fizikai és kémiai jellemzőit, az ülések rögzítésének módját, a kényelmi, a funkcionális és a biztonsági követelményeket, a statikus, a dinamikus és környezeti igénybevételekkel szembeni ellenállás feltételeit. A szabvány az MSZ EN 13200-4:2007 szabvány helyébe lép, és része a már megjelent és szintén angol nyelven bevezetett, összesen hét részből álló szabványsorozatnak.

tovább


Önjáró, változtatható gémkinyúlású targoncák biztonsági követelményei – MSZ EN ISO 3691-2; MSZ EN 16307-2

Az MSZ EN ISO 3691-2:2023 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 2. rész: Önjáró, változtatható gémkinyúlású targoncák (ISO 3691-2:2023) szabvány a biztonsági követelményeken túl ezek teljesítése ellenőrzésének módszereit is ismerteti. Az MSZ EN 16307-2:2023 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 2. rész: Önjáró, változtatható gémkinyúlású targoncák kiegészítő követelményei szabvány az előző szabványt kiegészítve újabb öt követelményt és négy veszélyforrást tartalmaz. A két szabványt együtt kell alkalmazni.

tovább


Környezetvédelmi nyilatkozatok – MSZ EN ISO 14020

Az MSZ EN ISO 14020:2023 Termékekre vonatkozó környezetvédelmi nyilatkozatok és programok. Alapelvek és általános követelmények (ISO 14020:2022) szabvány a környezetvédelmi címkék és nyilatkozatok (önbevalláson alapuló környezetvédelmi állítás, ökocímke, környezetvédelmi terméknyilatkozat, lábnyomközlés) kidolgozására és alkalmazására vonatkozó irányadó alapelveket határozza meg, összhangban az MSZ EN ISO 14021, az MSZ EN ISO 14024 és az MSZ EN ISO 14025 szabványban foglaltakkal.

tovább


EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS HÍREK ÉS KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok.


Ektoin biogázból – CWA 17897-1

A CWA 17897-1 Extraction, production and purification of added value products from urban wastes. Part 1: Production and purification of ectoine obtained from biogas (Értéknövelt termékek kinyerése, előállítása és tisztítása városi hulladékból. 1. rész: Biogázból kinyert ektoin előállítása és tisztítása) európai munkaértekezleti megállapodás az ektoin gazdaságos, biogáz felhasználásával, bioszintézissel, halotoleráns metanotrófok segítségével történő előállítása módszerének leírását tartalmazza.

tovább


Vas- és nemvasércek, -fémek és -termékek nyersanyagainak fenntarthatósági kritériumai – ISO-szabványjavaslat

A Sustainable Raw Materials (Fenntartható alapanyagok) című ISO-szabványjavaslat bevált iparági gyakorlatok alapján meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek a vas- és nemvasércek, -fémek és -termékek nyersanyagai esetében összefüggésbe hozhatók a fenntarthatósággal. A javaslat alapján elkészítendő nemzetközi szabvány – készítői szándéka szerint – az összes nyersanyag teljes értékláncára alkalmazható a kitermeléstől (bányászat) a feldolgozáson és a finomításon át a végtermék előállításáig, a teljes értékláncot, annak felsőbb és alsóbb szintjeit egyaránt beleértve. A szabvány tárgya szerint érintett szervezetek/szakemberek még bekapcsolódhatnak a szabvány kidolgozásába, illetve egyeztetésébe (szabvtit@mszt.hu).

tovább


Akkumulátorok e-hulladékának villamos erőforrássá alakítása – IEC Global Impact Fund (Globális Hatás Alap) projekt

Az akkumulátorok kulcsfontosságú megoldásnak tekinthetők a villamos energiához való hozzáférés problémájának megoldására Afrika Szaharától délre fekvő részén, ahol a villamosítás aránya csupán 48,2%. Tekintettel az akkumulátorok környezeti hatásával kapcsolatos aggodalmakra, mint például az ásványi anyagok kitermelése és a nem megfelelő ártalmatlanítás, az IEC Globális Hatás Alap első projektje az e-hulladékkal kapcsolatos kihívást fogja kezelni ezen a területen.

tovább


BIM európai szabványosító műszaki bizottsági ülés Magyarországon

A CEN/TC 442 Építményinformációs modellezés (BIM) európai műszaki bizottság június 15-én, Budapesten tartotta aktuális plenáris ülését. A plenáris ülést megelőző napon Øivind Rooth, a CEN/TC 442 vezetője és Dányi Gábor, az állami beruházási kerettörvény kidolgozásáért, valamint a beruházási kontrolling- és elszámolási rendszer működtetéséért felelős miniszteri biztos tartott találkozót. Ennek során a CEN/TC 442 tagjait, valamint a további meghívott vendégeket tájékoztatták a BIM-mel kapcsolatos elképzelésekről és folyamatokról (aktuális szabványkidolgozási folyamatok, kormányzati tervek). A plenáris üléshez kapcsolódóan a CEN/TC 442 két munkacsoportja is tartott ülést (a WG7 Horizontal role és a WG10 Strategy and planning). A plenáris ülésen elsősorban szervezeti kérdésekről volt szó és általános témákat vitattak meg a résztvevők, a munkacsoport ülésein már egy-egy szabványra fókuszáltak a szakértők.

tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS


Az MVM Csoport négy hálózati elosztótársasága integrált rendszerének sikeres tanúsítása

Az MVM Démász Áramhálózati Kft., az MVM Émász Áramhálózati Kft., az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. és az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. integrált tanúsítási rendszerének MSZT általi sikeres tanúsítása 2023 júniusában zárult le. A tanúsított alkalmazási terület a Démász és az Émász esetében a villamosenergia-elosztói engedélyesi tevékenység és kapcsolódó szolgáltatások, az Égáz-Dégáz és a Főgáz esetében pedig földgázelosztási engedélyesi tevékenység.

tovább


Az MSZT öt tanúsítási tevékenységének sikeres akkreditálása a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2023. június 22-én az akkreditált státus odaítélésével zárta le a Magyar Szabványügyi Testületnél folytatott akkreditálási eljárást. Az akkreditálás 5 évig érvényes az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, az MSZ ISO 45001, az MSZ EN ISO 50001 szabványok és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES 2.0) szerinti rendszerek tanúsítása területén az eddigi akkreditált területeken túli további IAF-kódokkal kibővítve.

tovább


ARANYOKLEVÉL – a suIT Solutions Informatikai Szolgáltató Kft. minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A suIT Solutions Informatikai Szolgáltató Kft. MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerét első alkalommal 2013-ban tanúsította a Magyar Szabványügyi Testület. A minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: informatikai alkalmazások és rendszerek létrehozása és bevezetése, követése és karbantartása, támogatása és üzemeltetése, IT-tanácsadás.

tovább


Az MSZT Tanúsítási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek módosítása

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. július 3-ai hatállyal módosította a tanúsított ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 1., 12. és 13. fejezetét.

tovább


Környezetvédelemmel kapcsolatos új, módosított és hatályon kívül helyezett jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a változások nyomon követése.

tovább


ESG-keretrendszer – vállalati fenntarthatósági jelentéstétel

Az ESG betűszó az Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) angol szavakból alakult. Az ESG-keretrendszeren belül ez az a 3 tématerület, amelyben a vállalatoktól elvárt a jelentéstétel. Az ESG célja a vállalatok mindennapi tevékenységében rejlő nem pénzügyi kockázatok és lehetőségek nyomon követése annak érdekében, hogy az érdekeltek hozzáférjenek az éghajlatváltozásból és más fenntarthatósági tényezőkből eredő, a befektetési kockázatok értékeléséhez szükséges információkhoz. Az ESG jelentéstételi kötelezettséget a jelenleg érvényben lévő Nem Pénzügyi Beszámolási Irányelv (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) szerint kell teljesíteni.

tovább


OKTATÁS/KÉPZÉS

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


EGYÉB HÍREK


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testület új tagjai: a Duna Technológia Kft., Kovalik István e. v. és a VICONTEX Tervező és Szolgáltató Kft. Az új tagok az MSZT/MB 132, az MSZT/MB 836 és az MSZT/MCS 511 szabványosító műszaki bizottságok munkájában vesznek részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2023 júniusában az Online Szabványkönyvtárnak 29 új előfizetője volt, 137 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 4 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága munkatársat keres tanúsítási menedzser munkakörbe.

tovább


  Feliratkozás Vélemény